Norsk

Informasjon

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Beats i lyd

Beating skjer når to toner med liten toneforskjell spilles samtidig. Bølgene i begge tonene legger opp og påvirker hverandre. I noen øyeblikk forsterker de hverandre, og i andre øyeblikk svekker de hverandre. I figuren nedenfor er to toner (f1 og f2) med en liten frekvensforskjell vist. I bunnbølgen blir begge tonene lagt opp (f1 + f2). Det forekommende slår ved den alternerende forsterkningen og svekkelsen av det kombinerte signalet er tydelig synlig. Frekvensen for beating er nøyaktig lik forskjellen mellom de to tonene (f2 - f1).

Slår av oktaver
Når to toner som ligger omtrent en oktav bortsett fra hverandre, spilles samtidig, kan det også forekomme slår. I så fall oppstår beating fra tilsetningen av høyere oktav og den første overtonen av den nedre oktaven. Disse er igjen, akkurat som med "ordinære slag", to frekvenser som ligger nær hverandre.
Beating skjer når to toner med liten toneforskjell spilles samtidig
Naviger til toppen av denne siden