Svenska
Visa hela menyn

Information

Slår i ljud

Beating sker när två toner med en liten tonskillnad spelas samtidigt. Vågorna i båda tonerna lägger sedan upp och påverkar varandra. Vid några tillfällen förstärker de varandra och vid andra tillfällen försvagar de varandra. I illustrationen nedan visas 2 toner (f1 och F2) med en liten frekvensskillnad. I denna, nedre illustration, lägger sig två vågor ovanpå varandra. Den, genom en förstärkt växlande inträffade amplitudförändring, och försvagningen av den kombinerade signalen syns tydligt. Frekvensen av amplitudens förändring motsvarar precis dessa två vågors frekvensskillnad (F2 - f1).

Svävning av oktaver
Om två toner, som ligger en oktav ifrån varandra, spelas samtidigt, kan det också uppkomma en svävning. I det här fallet resulterar svävningen av en kombination mellan den övre (högre) oktaven och den första övertonen av den nedre (lägre) oktaven. Detta är åter igen- precis som vid en "vanlig svävning" - två frekvenser som ligger nära varandra.
Beating sker när två toner med en liten tonskillnad spelas samtidigt
Navigera till toppen av den här sidan