Norsk

Ansvarsfraskrivelse

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Betingelser for bruk

Generelt
Tilgang til og bruk av denne nettsiden (heretter referert til som 'Nettsiden') er underlagt følgende betingelser. Alle som bruker Nettsiden ses på som å ha godtatt og forstår disse betingelsene. Dirk Wolters (heretter referert til som 'redaktøren') er redaktøren for Nettsiden.

Formål
All informasjon på Nettsiden deles bare av informative grunner. Selv om det er lagt stort arbeid i å produsere Nettsiden kan ikke redaktøren gi noen garanti på den faktiske nøyaktigheten på informasjonen.

Ansvar
Redaktøren er ikke ansvarlig for noen som helst tap eller skade, værken direkte eller av følger, som kan komme av besøkende eller brukere av Nettsiden og/eller tredjeparter som et resultat av deres bruk av informasjon, materiell og/eller tjenester gitt av Nettsiden og/eller som følger av deres bruk av informasjon, materiell og/eller tjenester som er delt gjennom nettsider som linker til Nettsiden.

Immaterielle rettigheter
Nettsiden er redaktørens (Dirk Wolters) eiendom. Alle opphavsretter eller andre immaterielle rettigheter til innholdet på Nettsiden, inkuldert tekst, design, grafikk, logoer og lyd, holdes av redaktøren eller dens løyvehavere. Innholdet på Nettsiden skal ikke reproduseres, endres og/eller legges ut offentlig i noen som helst form eller på noen som helst måte, eller lagres i en autorisert database, uten at redaktøren har gitt sitt skriftlige samtykke på forhånd.
Linker til andre nettsider
Redaktøren er ikke ansvarlig for innholdet av nettsider som er linket til Nettsiden, heller ikke informasjonen, programmet, produktene eller tjenestene som kan skaffes gjennom disse sidene. En link til en annen side er bare tiltenkt for brukerens bekvemmelighet. Redaktøren aksepterer ikke noen forpliktelser eller ansvar i denne sammenheng.

Personvern
All informasjon som er gitt til redaktøren av nettsiden vil ses på som konfidensiell og, med mindre noe annet er avtalt, vil det ikke bli gitt fra redaktøren til tredjeparter, med mindre dette kreves av loven eller spurt etter av rettsmyndighetene.

Gjeldende lov
Disse betingelsene, samt eventuelle konflikter eller søksmål som kommer fra, eller har sammenheng med disse betingelsene, ligger under Nederlandsk lov. Slike konflikter og søksmål vil bli avgitt til en kompetent domstol i Leeuwarden, som medfører utelukkelse av alle andre domstoler.

Endringer i disse betingelsene for bruk
Redaktøren reserverer retten til å endre betingelsene for bruk uten forvarsel. Slike endringer vil tre i kraft med en gang de publiseres på Nettsiden.
Naviger til toppen av denne siden