Nederlands

Informatie

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hertz en Cent

Een toon die uit precies één frequentie bestaat ziet eruit als een sinusgolf:

Een toon die uit precies één frequentie bestaat ziet eruit als een sinusgolf

Hertz
De toonhoogte van een dergelijke toon wordt uitgedrukt in Hertz: het aantal golven (trillingen) per seconde. In het plaatje hierboven zijn twee golven weergegeven.
Cent
De noten in de (gelijkzwevende) toonladder lopen op in frequentie. Elke octaaf bestaat uit 12 noten (semitonen) en komt overeen met een verdubbeling in frequentie. De A4 is 440 Hz en de A5 is 880 Hz. Het frequentiebereik (breedte) van een noot is hierdoor groter als de toonhoogte hoger is. De A4 loopt van 428 tot 453 HZ en de A5 loopt van 855 tot 906 Hz. De breedte van een semitoon is per definitie (altijd) 100 Cent.

De verhouding tussen Cent en Hertz
De breedte van een toon in Hertz neemt toe naarmate de toonhoogte toeneemt. De breedte van een seminoot in Cent is altijd 100. Het verschil in Cent ∆ tussen twee tonen met frequenties f1 en f2 (in Hertz) kan op de volgende manier berekend worden:

∆ = 1200 log2 (f1 / f2)

Bij een lineair oplopende verschilfrequentie (f2 – f1 in Hertz) verloopt het verschil in Cent dus logaritmisch.

De afwijking van een gemeten toon in Cent
Als het stemapparaat een afwijking van een gemeten toon in Cent weergeeft, dan betekent een afwijking van 0 Cent dat de toon exact goed is. Als de afwijking -50 Cent is dan zit de gemeten toon precies midden tussen de voorgaande semitoon en de gewenste toon. Als de afwijking +50 Cent is dan zit de gemeten toon precies midden tussen de gewenste toon en de opvolgende semitoon.
Navigeer naar de bovenkant van deze pagina