Nederlands

Producten

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Dirk's Pianostemapparaat

Het stemmen van een piano op de klassieke manier is een ingewikkeld proces. U dient te beschikken over de vaardigheid om de stemhamer op de juiste wijze te hanteren en de stempen in een stabiele positie achter te laten. Het is echter nog moeilijker om de juiste toonhoogte van de snaren te bepalen.

Dirk's Pianostemapparaat
pianostemmen, pianostemmer
Veel instrumenten kunnen met behulp van een eenvoudig stemapparaat gestemd worden. Elke toon wordt dan op een exacte frequentie gestemd. Bij een piano is dit niet mogelijk. Het uiteindelijke geluid van de piano zou dan vals klinken. Dit komt door de manier waarop de snaren van snaarinstrumenten hun geluid voortbrengen. Dirk's Piano-stemapparaat analyseert uw instrument en berekent aan de hand van de uitkomsten de optimale stemming voor de betreffende piano. Hierdoor kunt u zonder kennis van de ingewikkelde pianostemtheorie en zonder alle intervallen te controleren uw piano snel en eenvoudig een optimale professionele stemming geven.

CompatibiliteitMicrosoft
Microsoft
 • Desktop
 • Laptop
 • Netbook
 • Tablet
 • Telefoon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTApple
Apple
 • iMac
 • Mac Pro
 • Mac mini
 • MacBook
 • Intel- processor
 • M1, M2 & M3
 • iPad
 • iPhone
 • Sonoma
 • Ventura
 • Monterey
 • Big Sur
 • Catalina
 • Mojave
 • High Sierra
 • Sierra
 • El Capitan
 • Yosemite
 • Mavericks
 • Mountain Lion
 • Lion
 • Snow Leopard
 • Leopard
 • Tiger
 • iOS iPhone
 • iOS iPadHet stemapparaat is beschikbaar in de volgende talen:
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Pianostemmen in de praktijk


Stem zelf uw piano met professioneel resultaat

HandleidingDe handleiding is beschikbaar in de volgende talen:
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Italiano
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Een overzicht van de mogelijkheden van dit stemapparaat

 • Geschikt voor vleugels en staande piano's van alle merken en afmetingen.
 • Snel en eenvoudig een professionele stemming verwezenlijken, exact op maat voor uw individuele piano.
 • Berekent zelf de meest optimale spreiding. Elke snaar krijgt de optimale toonhoogte.
 • De berekende spreiding opslaan zodat deze de volgende keer niet opnieuw berekend hoeft te worden.
 • De A4 (standaard 440Hz) kan worden geconfigureerd op elke gewenste frequentie.
 • Zeer eenvoudig in gebruik. Geen kennis van de ingewikkelde pianostemtheorie nodig.
 • Intervallen controleren en zwevingen horen en tellen is niet nodig.
 • Snelle reactie van de naald om eenvoudig naar de juiste toonhoogte te kunnen stemmen.
 • Automatische herkenning van de aangeslagen snaar voorkomt het stemmen van de verkeerde snaar.
 • Niet alleen de toon wordt herkend, maar ook het octaaf.
 • De naald blijft de toon volgen, ook als deze in een andere toon overgaat.
 • Snel en veilig nieuwe snaren op spanning brengen.

Cursus 'Pianostemmen voor beginners'

Cursus 'Pianostemmen voor beginners'
Tijdens de cursus leert u de theoretische en praktische stappen van het pianostemmen (met behulp van Dirk's Pianostemapparaat).
Klik op de volgende link voor meer informatie:
Cursus 'Pianostemmen voor beginners'


Spreiding

Een snaar kan op verschillende manieren trillen. Hij kan in zijn geheel trillen; het midden van de snaar gaat dan heen en weer en de uiteinden staan stil. Hij kan in twee delen trillen; het midden en de uiteinden staan dan stil en de snaar gaat op 1/4 en op 3/4 van de lengte heen en weer. Zo kan een snaar ook in drieën, vieren, vijven enzovoort trillen.

Dit worden de harmonischen van de toon genoemd
Dit worden de harmonischen van de toon genoemd
In de praktijk maakt een snaar deze bewegingen allemaal tegelijk. Elke beweging heeft een eigen frequentie. Een aangeslagen pianosnaar levert dus meerdere frequenties tegelijk. Dit worden de harmonischen van de toon genoemd. Als deze harmonischen exact 2, 3, 4 en 5 maal de frequentie van de grondtoon zijn dan kan een eenvoudig stemapparaat gebruikt worden. Bij een piano is dit helaas niet zo. Bij een piano zijn deze factoren net iets meer dan exact 2, 3, 4, en 5. De exacte waardes van deze factoren bepalen de frequenties van de grondtonen van de pianosnaren waarbij de piano zuiver klinkt. In de praktijk blijkt dat de lage tonen lager gestemd moeten worden dan de overeenkomstige tonen uit de toonladder. De hoge tonen moeten juist hoger gestemd worden. De mate waarin de lage tonen lager en de hoge tonen hoger gestemd moeten worden, wordt de spreiding van de piano genoemd. Het komt erop neer dat elke piano anders gestemd moet worden om optimaal te klinken.

De juiste spreiding bepalen

Er bestaan stemapparaten die rekening houden met de benodigde spreiding. Bij deze stemapparaten kan vooraf een spreiding gekozen worden, waar voor een grote piano dan een kleine en voor een kleine piano een grote spreiding gekozen wordt. Met een dergelijk stemapparaat kan de piano in de buurt gebracht worden van de optimale stemming. Er wordt echter geen rekening gehouden met het specifieke ontwerp van het betreffende instrument en dus niet met alle factoren die de spreiding bepalen. Hierdoor zal de piano nog steeds niet optimaal klinken en het is dan nog steeds nodig om op het gehoor de beste spreiding te bepalen.

Automatisch de optimale spreiding berekenen
Automatisch de optimale spreiding berekenen
De pianostemmer doet dit door vele intervallen (twee toetsen tegelijk) aan te slaan en ze op elkaar af te stemmen. Om dit goed te doen is veel ervaring nodig. Wat het moeilijk maakt is dat de intervallen net niet helemaal zuiver gestemd mogen worden en de benodigde “zuiverheid” van elk interval is weer anders. Als een interval niet helemaal goed is, wordt één van beide tonen bijgestemd. Deze toon is echter ook weer onderdeel van meerdere andere intervallen. Al die intervallen veranderen dus ook. Dit alles levert een ingewikkelde puzzel op die opgelost moet worden.

Dirk’s Piano Stemapparaat lost deze puzzel voor u op. Met Dirk’s Pianostemapparaat kunnen alle tonen opgenomen worden door de toetsen één voor één aan te slaan, één snaar per toets (per snarenkoor); de overige snaren dienen afgedempt te worden. De stemming (en dus ook de spreiding) wordt bepaald aan de hand van deze enkele snaren. Het stemapparaat neemt niet alleen de grondtonen op, maar ook de harmonischen. Na deze opname van de enkele snaren heeft het stemapparaat alle benodigde gegevens om de optimale stemming voor alle snaren te berekenen. Het stemapparaat berekent dan de “zuiverheid” van alle mogelijke intervallen en stemt deze op elkaar af. Hierna kunnen de snaren met behulp van de resulterende tonen één voor één gestemd worden. Het stemapparaat herkent de aangeslagen snaar automatisch en geeft aan hoeveel de snaar nog van de ideale toonhoogte afwijkt. De afgedempte snaren worden later gelijk gestemd aan de eerder gestemde snaar in hetzelfde koor. Na het stemmen van alle snaren is de piano gestemd met de beste spreiding. Het geheel klinkt nu zo zuiver als mogelijk is voor de betreffende piano. Elke snaar hoeft maar één keer gestemd te worden en het is niet meer nodig om op het gehoor bij te stemmen.

Gebruikerservaringen

Navigeer naar de bovenkant van deze pagina