Polska

Informacja

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hertze i centy

Ton składający się z dokładnie jednej częstotliwości wygląda jak sinusoida:

Ton składający się z dokładnie jednej częstotliwości wygląda jak sinusoida

Herc
Wysokość taka wyrażona w Hertzach: ilość fal na sekundę. W przykładzie powyżej przedstawione są dwie fale.
Centów
Nuty w skali (równomiernie temperowanej) wzrastają wraz częstotliwością. Każda oktawa składa się z 12 nut (półtonów) i odpowiadającym im zdwojonym częstotliwościom. A4 to 440 Hz, A5 to 880Hz. Skala częstotliwości (zakres) jest wyższy im wyższa jest wysokość. A4 waha się od 428 do 453Hz, A5 z kolei od 855 do 906 Hz. Odległość półtonu z definicji (zawsze) jest równy 100 centów.

Stosunek między centem a Hertzem
Zakres tonu w Hertzach rośnie wraz z wysokością. Zakres jednego półtonu w centach zawsze jest równy 100. Różnica w centach ∆ pomiędzy dwoma tonami o częstotliwościach f1 a f2 (w Hertzach) może być obliczona w następujący sposób:

∆ = 1200 log2 (f1 / f2)

Jeżeli różnica częstotliwości (f1 – f2 w Hertzach) wzrasta liniowo wtedy różnica w centach wzrasta logarytmicznie.

Odchylenie mierzonych tonów w centach
Jeżeli tuner pokazuje odchylenie mierzonego tonu w centach - odchylenie o wartości 0 oznacza, że ton jest dokładnie taki sam, nie ma odchyleń. Jeżeli odchylenie równe jest -50 centów oznacza to, że ton znajduje się dokładnie pośrodku między pożądanym tonem a poprzedzającym go półtonem. Jeżeli odchylenie równe jest +50 centów oznacza to, że ton znajduje się dokładnie pośrodku między pożądanym tonem a następującym po nim półtonem.
Przejdź na początek tej strony