Polska

Instrukcja

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Dirk's Chromatic Instrument Tuner

Przedmowa

Dirk's Chromatic Instrument Tuner
Ten tuner jest dokładny, szybki i łatwy w obsłudze. Właściwie wszystkie instrumenty mogą być nastrojone przy jego użyciu.

Także możliwość sprawdzenia stroju takich instrumentów jak akordeon czy guzikówka może być bardzo użyteczne. Można sprawdzić takie instrumenty jak akordeon czy guzikówka bez konieczności ich otwierania. Tak więc jest bardzo łatwo sprawdzić czy już czas (oddać oddać komuś) aby nastroić Twój instrument.

Poświęć trochę czasu na przeczytanie tej instrukcji. Dzięki temu zaoszczędzisz dużo czasu w przyszłości. Jeżeli czegoś brakuje, lub jest coś niejasne proszę wyślij mi e-maila.

Dirk's Chromatic Instrument Tuner

ZgodnośćMicrosoft
Microsoft
 • Komputer stacjonarny
 • Laptop
 • Netbook
 • Tablet
 • Smartfon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTTuner dostępny jest w następujących wersjach językowych:
 • English
 • English
 • English

Spis treści

Skrócona instrukcja użytkownika

Jakie instrumenty można nastroić tym tunerem?
Właściwie wszystkie instrumenty są odpowiednie. Pomyśl o: Gitarze, skrzypcach, flecie, głosie ludzkim czy katarynce. Także takie instrumenty jak akordeon czy guzikówka są odpowiednie. Dla tych instrumentów jest dodatkowa opcja, która mierzy ilość dudnień.

 1. Wybierz mikrofon
  Możesz to zrobić klikając na 'menu' i wybierając 'ustawienia'. Następnie możesz wybrać mikrofon z listy. Jeżeli tuner nie otrzymuje żadnego sygnału mikrofonowego, to automatycznie wyświetli się okno 'ustawienia'. Sprawdź w na górze ekranu tunera czy wybrany mikrofon dostarcza sygnał.
 1. Ustaw czułość mikrofonu
  Możesz to zrobić klikając w 'Ustawienia Mikrofonu Windows' w oknie 'ustawienia'. Otworzy się okno Windows gdzie możesz ustawić czułość mikrofonu (głośność). Wybierz mikrofon, którego chcesz użyć i dostosuj jego głośność. Miernik poziomu dźwięku tunera powinien znajdować się w odległości do trzech czwartych skali w trakcie strojenia dźwięku.
 2. Rozpocznij strojenie
  Zagraj ton, który chcesz nastroić i obserwuj dolną część skali aby sprawdzić odchylenia. Odchylenie dźwięku jest również podane w postaci numerycznej w oknie “Cent 1”.

Wersja próbna

Wersja próbna tunera instrumentalnego działa na każdym PC czy laptopie, który spełnia wymagania systemowe zawarte w instrukcji. Możesz zainstalować wersję próbną tunera na wielu komputerach oraz wysłać go do swoich przyjaciół.
Wersja próbna stroi 1 na każde 3 tony skali. Pozostałe 2 tony nie mogą być strojone. Jest to wystarczające aby sprawdzić możliwości tunera. Funkcje “transpozycja” oraz “quadra flat tuning” nie są wspierane w wersji próbnej, wszystkie pozostałe funkcje są.

Spis ważnych terminów

 • Częstotliwość
  liczba fal konkretnego tonu na sekundę (wysokość tonu).
 • Dźwięk
  całkowity zakres fal akustycznych, które są rozpoznawalne przez ucho ludzkie.
 • Ton
  dźwięk o zmiennej wysokości.
 • Nuta
  zapis graficzny tonu opisujący jego wysokość i długość.
 • Skala
  wznosząca lub opadająca sekwencja tonów w określonym porządku.
 • Wysokość
  obserwowana częstotliwość tonu. Jest to częstotliwość podstawowa.
 • Główna składowa harmoniczna
  widoczna wysokość. Najniższy ton spośród zbioru tonów tworzących dźwięk.
 • Alikwot
  ton w dźwięku o wyższej częstotliwości od głównej składowej harmonicznej. Harmoniczne są wielokrotnymi toniki.
 • Dudnienie
  dudnienie występuje pomiędzy dwoma jednocześnie brzmiącymi tonami o małej różnicy wysokości.
 • Interwał
  różnica wysokości pomiędzy dwoma tonami.
 • Półton
  najmniejszy muzyczny interwał w zachodniej muzyce. Oktawa składa się z dwunastu półtonów. W stroju równomiernie temperowanym wszystkie półtony są równo podzielone w częstotliwości. W fortepianie, interwał pomiędzy dwoma sąsiednimi białymi klawiszami (jeżeli nie ma między nimi czarnego klawisza) to półton. Jeżeli pomiędzy dwoma białymi klawiszami jest czarny klawisz, wtedy interwał pomiędzy białymi klawiszami to dwa półtony. W takim przypadku interwał pomiędzy białymi klawiszami a czarnym klawiszem to półton. Interwał pomiędzy tonem i tonem podwyższonym (np. c i C#) to zawsze półton.
 • Oktawa
  różnica pomiędzy dwoma tonami, kiedy drugi ton ma dwa razy większą częstotliwość niż pierwszy.
  1 Oktawa = 12 Półtonów.
 • Strój lub system
  system porządkowania częstotliwości dźwięków dla poszczególnej skali instrumentu. W zachodniej muzyce system równomiernie temperowany jest najbardziej popularny. Inne systemy to np: strój naturalny, system Pitagorejski, strój średniotonowy, system temperowany oraz 31 stopniowy system równomiernie temperowany.
 • Skala chromatyczna
  skala chromatyczna to taka, która zawiera wszystkie dwanaście półtonów z oktawy:
  c – c# – d – d# – e – f – f# – g – g# – a – a# – h (białe i czarne klawisze na fortepianie)
 • Odległość połowy tonu i całego tonu
  odległość połowy tonu jest równoznaczna z interwałem półtonu (sekundy małej), tak jak interwał pomiędzy dwoma sąsiadującymi białymi klawiszami bez czarnego klawisza pomiędzy nimi. Odległość całego tonu jest równoznaczna z interwałem dwóch półtonów, tak jak interwał pomiędzy dwoma sąsiadującymi białymi klawiszami, pomiędzy którymi jest klawisz czarny.
 • Skala diatoniczna
  skala diatoniczna to taka, która składa się z półtonów i całych tonów:
  C dur: c – d – e – f – g – a – h (białe klawisze na fortepianie oraz kolejne dźwięki na harmonijce diatonicznej)
  C moll: c – d – eb – f – g – ab – bb
 • Herc
  jednostka częstotliwości.
  1 Hz = 1 drgnienie na sekundę.
 • Centów
  jednostka logarytmiczna opisująca różnice w wysokości z uwzględnieniem tonu w skali.
  1200 Centów = 1 Oktawa.
  100 Centów = odstęp pomiędzy 2 kolejnymi półtonami w systemie równomiernie temperowanym.
 • Spektrum częstotliwości
  wszystkie częstotliwości występujące w dźwięku. Spektrum częstotliwości może być przedstawione w formie graficznej.
 • Bisonoryzm
  określenie „bisonoryzm” używane jest w przypadku gdy instrumenty w stylu akordeonu generują inne tony w zależności czy miech pompuje, czy zasysa powietrze. Przykład: bandoneon, koncertyna.
 • Tabela strojenia
  robocza tabela ze wszystkimi rodzajami dodatków do strojenia stroików akordeonowych.

Sygnał mikrofonu

Sygnał mikrofonu
Na tym ekranie wyświetlany jest sygnał mierzony mikrofonem. Tutaj możesz sprawdzić czy mikrofon działa poprawnie. Ten ekran nie służy do procesu strojenia.

Poziom sygnału

Poziom sygnału
Ta skala poziomu sygnału wyświetla poziom sygnału mierzonego tonu. Jak tylko tuner wybierze ton do strojenia (czerwony pasek) jego poziom sygnału będzie wyświetlony. Poziom sygnału, który jest tutaj wyświetlany zależy od czułości mikrofonu, który jest skonfigurowany w Windows. Skala nie jest używana do procesu strojenia.

Equalizer

Equalizer

Ekran ten wyświetla siłę tonu mierzonego mikrofonem. Za pomocą pasków wyświetlana jest moc od lewej do prawej - od B1 do C8.
Im większa siła tonu, tym bardziej podświetlony jest pasek. Jeśli mierzonych jest wiele tonów - odpowiednio tyle pasków będzie podświetlonych. Możliwe harmoniczne będą wyświetlone na tym ekranie. Spośród wyświetlanych tutaj tonów tuner automatycznie wybiera ton, który ma być strojony. Wybrany ton jest podświetlony czerwonym paskiem. Ten ekran nie służy do procesu strojenia.

Spektrum częstotliwości tonu, który ma być strojony

Spektrum częstotliwości tonu, który ma być strojony

Ten ekran wyświetla spektrum częstotliwości tonu, który ma być strojony. Jeżeli instrument strojony z dudnieniami - tak jak akordeon czy guzikówka - wtedy ton jest zbudowany z dwóch tonów które są produkowane przez dwa stroiki. Każdy ton ma wysokość trochę wyższą od pozostałych. Dokładność wyświetlacza jest na tyle wysoka aby wskazać te tony jako dwa niezależne wierzchołki. Oznacza to, że faktycznie możesz zobaczyć dudnienie tonu!
Im wierzchołki są bardziej oddalone od siebie, tym dudnienie jest szybsze. Tuner ustala najbliższy ton ze skali i wskazuje go za pomocą zielonej linii na środku ekranu. Mierzone wierzchołki są wyświetlane jako pionowe niebieskie linie. Jeżeli dany ton jest nastrojony to jego częstotliwość powinna być taka sama jak częstotliwość tonu ze skali. W przypadku pojedynczego tonu, najwyższy punkt wierzchołka powinna wypadać na zielonej linii. Jeżeli wierzchołek jest po prawej stronie zielonej linii, wtedy wysokość tonu jest za wysoko, a jeżeli po lewej stronie zielonej linii to wysokość jest za nisko. W związku z bardzo wysoką dokładnością tunera nie jest konieczne aby wierzchołek dokładnie pokrywał się z zieloną linią. Małe odchylenia nie są zauważalne ludzkim uchem. Tekst w lewym dolnym rogu tego ekranu ('1 ton' lub '2 tony') wskazuje czy tuner wyszukuje jednego czy dwóch wierzchołków. Tekst w prawym dolnym rogu ekranu ('Średni' lub 'Wysoki') wskazuje z jaką precyzją pracuje tuner. Ten ekran daje wartościowe informacje procesu strojenia, lecz nie jest konieczny.

Nuta do nastrojenia

Nuta do nastrojenia
Ekran ten wyświetla wartość nuty mierzonego tonu. Wartość nuty jest wyświetlana w postaci dużej litery pośrodku ekranu. W prawym górnym rogu litery może być wyświetlony krzyżyk (#). W prawym dolnym rogu litery wyświetlana jest w postaci cyfry oktawa. W prawym górnym rogu tego ekranu wyświetlona jest częstotliwość A4. Zazwyczaj jest to 440 Hz, lecz można tę wartość zmienić suwakiem po prawej stronie tunera. W lewym górnym rogu wyświetlana jest częstotliwość, którą powinien mieć wybrany ton. W lewym dolnym rogu wyświetlana jest informacja czy i jak dużo tuner transponuje. Ustawienie 'quadra flat tuning' wyświetlane jest w prawym dolnym rogu.

Odchylenie tonu do nastrojenia

Odchylenie tonu do nastrojenia
Ekran ten wyświetla odchylenie mierzonego tonu w odniesieniu do najbliższego tonu skali. Zakres wyświetlacza mieści się od 50 centów za nisko do 50 centów za wysoko. Niebieska linia wskazuje wartość mierzonego tonu. Mierzony ton jest nastrojony gdy niebieska linia jest pośrodku (na zielonej linii-zero) skali. Małe odchylenie (+/- 2 centy) jest dozwolone, ponieważ ludzkie ucho tego nie wychwyci. Jeżeli niebieska linia jest po lewej stronie środka, to to jest za niski, a jeżeli niebieska linia jest po prawej stronie środka, to znaczy, że ton jest za wysoki. Liczba w małym oknie “Cent 1” wskazuje odchylenie tonu w centach.

Dudnienie nuty do nastrojenia

Jeżeli instrument jest strojony za pomocą dudnień, tak jak akordeon lub guzikówka, wtedy ton rzeczywiście jest zbudowany z dwóch tonów, które produkowane są przez dwa stroiki. Aby móc zmierzyć te dwa tony tuner musi być skonfigurowany na “2 tony” i “wysoka jakość”. Może to być ustawione przy użyciu dwóch przycisków “Tony” i “Jakość” na dole tunera. Domyślnie tuner jest ustawiony na 1 ton. Tuner nie będzie w tym momencie w stanie mierzyć dudnień! Jak tylko “2 tony” zostanie ustawione pojawią się dwie niebieskie linie. Linie te wskazują wysokość dwóch tonów.
Odległość między dwiema liniami wskazuje ilość dudnień. Cyfra w małym oknie “Dudnienie” wskazuje teraz odległość między dwiema niebieskimi liniami. Numer ten zatem wskazuje ilość dudnień. Im wyższa wartość, tym szybsze dudnienie. Pożądana wartość dudnień zależy od wysokości tonu i jest wyświetlana w małym oknie “Pożądane”. Pożądana ilość dudnień dla C4 i C6 jest możliwa do skonfigurowania w ekranie ustawień. Obliczone pożądane dudnienia tonów są równo podzielone pomiędzy te dwa skonfigurowane dudnienia. Podczas procesu strojenia wartości w małych oknach “Dudnienie” i “Pożądane” powinny być takie same.
Ustaw precyzję
Precyzja tunera może byś ustawiona na wysoką lub średnią za pomocą przycisku "Jakość" w dolnej części tunera. Tuner będzie działał wolniej w trybie wysokiej precyzji. Precyzja średnia zazwyczaj jest wystarczająca do strojenia pojedynczych tonów. Dla nastrojenia dwóch dudniących tonów wymagana jest precyzja wysoka.

Ustaw częstotliwość A4
Za pomocą suwaka po prawej stronie tunera możesz nastroić instrument w innym standardzie niż A=440Hz. Za pomocą tego suwaka możesz ustawić częstotliwość pomiędzy 430Hz i 450Hz krokowo co 1Hz. Wszystkie pozostałe klawisze zostaną zmienione równomiernie. Aktualna wysokość (częstotliwość) A jest wyświetlana na górze ekranu, który wyświetla wartość nuty.

Transpozycja
Za pomocą przycisku "trans" na górze tunera możesz nastroić instrument w innym kluczu niż standardowe C. Za pomocą tego przycisku możesz transponować do innego klucza. Klucz, do którego aktualnie jest transponowane C wyświetla się na dole ekranu, w którym widoczna jest wartość nuty.
Quadra Flat Tuning - strojenie w zakresie 1 do 4 półtonów
Za każdym razem gdy wciśnięty zostanie przycisk 'flat', ilość bemoli zwiększy się w dolnej części ekranu, który wyświetla się wartość nuty. Umożliwia to strojenie od 1 do 4 tonów powyżej wyświetlanej wartości nuty. Jeżeli używany jest kapodaster, wtedy nie ma potrzeby zdejmowania go. Wciśnij wielokrotnie przycisk 'flat' w zależności od pozycji kapodastra.

Ile to jest cent?
Odchylenie tonu w odniesieniu do najbliższego tonu skali jest wyrażane w centach. 100 centów jest to odległość pomiędzy jednym tonem skali a kolejnym. Jeżeli ton do nastrojenia ma odchylenie 50 centów wtedy jego wysokość jest pomiędzy dwoma tonami skali.

Ustawienia

W miarę możliwości Tuner konfiguruje ustawienia automatycznie. Dzięki temu tuner jest łatwy w obsłudze. Zatem liczba ustawień jest ograniczona do minimum. Wciskając przycisk 'Menu' i wybierając “Ustawienia” można skonfigurować pożądane dudnienie oraz wybrać mikrofon.
Jeżeli mikrofon nie działa od razu, to przyczyną może być nieodpowiednia konfiguracja w ustawieniach Windows. Ekran Windows, w którym możesz zmienić ustawienia mikrofonu można wyświetlić klikając na przycisk 'Ustawienia Mikrofonu Windows'.
Przejdź na początek tej strony