Svenska

Nyheter

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

2007


Stäminstrument för dragspel - Accordions Worldwide

Accordions Worldwide

Mirco Patarini, Scandalli Accordions:


Spara tid när du stämmer ett dragspel!


Dirk Wolters är en programutvecklare från Sneek, en liten stad i norra delen av nederländerna. Han har utvecklad en enastående programvara som förkortar arbetet med att stämma ett dragspel avsevärd. Dirks Akkordeon-Tuner, som programmet kallas, förenklar det komplicerade arbetet med stämning av ett dragspel och gör det mer begriplig.

Stämapparaten är extrem noggrannt. Felmarginalen vid mätning är mindre än 0.05 Hz. (Vid ljudhändelse längre än 20 sekunder) Denna noggrannhet möjliggör kontrollen av inte enbart en tunga utan av flera tungor och deras svävningsfrekvenser samtidigt. En speciell algoritm eliminerar nödvändigheten av en kalibrering; Stämmapparaten är alltid exakt!
Accordion Tuner

Programmet behöver en mikrofon för att kunna mäta ljudet. Stämmapparatens exakthet är inte beroende av mikrofonen, vilket mikrofon som helst kan darför användas. Det skall dock sägas att; En mikrofon med ett bredd spectrat ger bättre resultat, speciellt i frågan om mätning av de mycket låga bastonerna. Dirks Dragspel-stämmapparat har en omfång från E0 (20.6 HZ) till C9 (8.4 kHz) så att även en stämning av mycket låga basar kan genomföras. Stämapparaten kan mäta upp till tre tungor samtidigt och, som redan nämnd, även de svävningsfrekvenser som uppstår då flera tungor med nästan identiskt tonhöjd samtidigt klingar. Denna effekt kallas för "Tremolo". Det karikaristiska ljudet från ett visst dragspel är beroende av antalet slag per not/ton - stämning. Med Dirks dragspel-stämmapparat är det möjligt att producera listor av dessa svävningsfrekvenser och spara det hela som en fil. Stäminstrumentet/programmet kan änvända sig ev denna filen medans stämningsprocessen pågår så- att varje ton uppnår den rätta mängden av "tremolot". Jämförelsetabeller behövs inte längre!
Dragspelslista

Om temperamentet från ett dragspel är okänd, kan programmet / stämmapparaten spela in alla dragspelets toner och producera en fil av stämningen. De inspelade tungorna och deras avvikelser i förhållandet till önskad svävning kan då på ett bekvämt sätt redovisas. Det bästa är; du kan spela in dragspelets all toner utan att behöva ta isär dragspelet. Det betyder: Ljudskillnaden som uppstår, i samband med inverkan av dragspelets kroppshöljet eller tungornas inflytande på varandra, registreras och den riktiga klangen mäts.

Stämapparaten är till och med kapabel att mäta ackord med upp till tre tungor av samma ton i olika oktaver.
Dragspel rapport
Navigera till toppen av den här sidan