Norsk

Bruksanvisning

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hvordan stemme et piano

Introduksjon

I denne korte manualen ønsker i å hjelpe de som ikke har eller har lite erfaring med pianostemmming et stykke videre på vei til å stemme selv. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser hele manualen slik at du vet litt mer om hva det dreier seg om før du stemmer ditt verdifulle instrument.

Du kommer ikke til å lære stemming på en to tre. Det krever en dose utholdenhet og selvkritikk for å stemme et piano til et rimelig nivå.
Mange stemmere som bruker Dirk's Piano Tuner når et nivå på stemmingen de ikke trodde var mulig.

Noe kunnskap om piano og flyglers varians og deres teknologi kan og være nyttig. Du burde være i stand til å forstå avvik med påfølgende "sideeffekter" og være i stand til å løse dem ved behov.

Dirk's Piano Tuner


Still inn et piano selv til en profesjonell standard

kompatibilitetMicrosoft
Microsoft
 • Desktop
 • Laptop
 • Netbook
 • Tablett
 • telefon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTApple
Apple
 • iMac
 • Mac Pro
 • Mac mini
 • MacBook
 • Intel cpu
 • M1, M2 & M3
 • iPad
 • iPhone
 • Sonoma
 • Ventura
 • Monterey
 • Big Sur
 • Catalina
 • Mojave
 • High Sierra
 • Sierra
 • El Capitan
 • Yosemite
 • Mavericks
 • Mountain Lion
 • Lion
 • Snow Leopard
 • Leopard
 • Tiger
 • iOS iPhone
 • iOS iPadStemmeren er tilgjengelig på følgende språk:
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Innholdsfortegnelse

Stemmnøkkelen

Nå litt om stemming i praksis. Flrst noen viktige verktøy for pianostemming:

Du kan vri stemmepinnene med denne "armen". Mer om denne "stemmingen" senere. Kjøp en god stemmenøkkel, fordi en god stemmenøkkel gir bedre følelse og bedre kontroll med stemmingen. Stemmehammeren burde hverken være for lett eller for lang. Jo stivere (mindre fleksible) stemmenøkkelen er, jo bedre følelse får du med stemmepinnene. Hodet må være stjerneformet for å passe til de kvadratiske pinnene. Det finnes forskjellige stemmepinner, så pass på at du kjøper riktig størrelse stemmenøkken for dine stemmepinner.

Stjerneformen gir deg mulighet til å plassere stemmenøkkelen i forskjellige posisjoner på stemmepinnene. På den måten kan man alltid plassere stemmenøkkelen i den mest hensiktsmessige posisjonen.
Stemmnøkkelen

En stemmenøkkel med utskiftbare hoder er anbefealt dersom du skal stemme mer enn ett piano. Man kan ha forskjellige hoder med forskjellige størrelser og lengder på denne stemmenøkkelen for å tilpasse enhver stemmepinne. En forhandler kan gi deg gode råd angående dette.

Dempere, tvinger og filtstrimler

Disse verktøy er brukt til å dempe strenger som ikke skal lage lyd under stemmingen. Du vil trenge noen gummidempere for å dempe strenger. Noen dempere med metalltrådhåndtak er og å anbefale. I alle fall for instrumenter hvor det ikke er nok plass overalt for normale dempere.
Dempere, tvinger og filtstrimler
Plasttvinger med omvendt funksjon er tilgjengelige for å bruke på stående piano. Disse tvingene kan forsiktig(!) manøvreres mellom pianoets hammerskaft. De brukes til å dempe to strenger ved siden av hverandre eller de ytterste to strengene i et strengsett slik at du kan stemme den indre strengen. Et strengsett er et sett av tre (midt og diskant siden) eller to bass strenger som er stemt likt og som tilhører en tone.

Disse tvingene er særlig brukt på diskantsiden (høyeste toner, korteste strenger) av pianoet hvor det ikke er plass til normale dempere. Slik at disse tangentene aktiverer pianoets hammer som treffer to eller tre likt stemte strenger.
Plasttvinger med omvendt funksjon er tilgjengelige for å bruke på stående piano
Det finnes og fleksible filtremser i forskjellige tykkelser. Disse remsene er hovedsaklig brukt på flygel. Du kan tre disse remsene rundt alle (venstre og høyre) ytre strenger av et strengsett for å dempe disse strengene slik at kun de indre strengene vil lage lyd. Noen foretrekker denne metoden over tradisjonelle dempere fordi de opplever at de kan arbeide raskere.

Med tostreng strengsett kan du hoppe over et sett slik at du kan stemme venstre og høyre streng i suksessive toner.
Det finnes og fleksible filtremser i forskjellige tykkelser
Det anbefales å bruke et flatt aluminium eller treverktøy når man monterer disse remsene. Pass på at du ikke treffer klangbunnen med dette verktøyet da du kan skade klangbunnen. Det er og veldig viktig å trykke ned sustain pedalen (pedalen som løfter alle pianoets dempere) for å unngå skade eller deformasjon av pianoets filtputer ved sideveis bevegelse av strengene. Pass på at du også trykker ned sustain pedalen når du skal ta bort remsene. hold en flat hånd på strengene (ha på deg hansker for å unngå oksydering av strengene) mens du fjerner remsene slik at det ikke blir for mye bevegelsei strengene som kan føre til skade på pianoets dempere. Ukontrollerte hendelser kan og føre til at instrumentet mister sin stemming.
Det finnes og fleksible filtremser i forskjellige tykkelser

Rotasjon av stemmepinnene

En ting er viktig når man skal rotere pinnene: minmale bevegelser, noen ganger er det knapt rotasjon i det hele tatt. Først må du finne ut om det er behov for å øke eller senke tonehøyden. Når du starter å stemme er det tryggere å stemme tonen noe ned for å unngå overstrekking, deformasjon og at strengen ryker. Å øve på disse minimale bevegelser er essentielt for å utvikle en god følelse. En god følelse er essentielt for et godt stemmeresultat. Vi anbefaler at du øver på dette før du går videre til å stemme pianoet.
Stemmenøkkel i et flygel
Start med å dempe noen ytterstrenger i noen strengsett med dempere. Ikke gjør noe med de indre strengene og plasser stemmenøkkelen på stemmepinnen til en ytterstreng som ikke er dempet.

Prøv å legg på litt press på stemmenøkkelen mot venstre for å redusere tonehøyden men likevel uten å rotere stemmepinnen. Lytt nøye til det du hører. Øk trykket på stemmenøkkelen en smule dersom du ikke hører en forskjell. Øk trykket til du hører modulasjon/slag. Når du begynner å høre slag betyr det at det nå er forskjellig tonehøyde mellom den indre strengen og den ytre strengen. Jo større forskjellen er jo raskere går modulasjonen/slagene. Når du slipper stemmenøkkelen (og du ikke roterte på stemmepinnen) vil pinne gå tilbake til sin tidligere posisjon og tonehøydeforskjellen vil bli borte av den grunn. Dette er av stor betydningn for stemmingen senere. Hva skjedde her? Du kan bare se halvparten av stemmepinnen. Den skjulte delen er klemt skikkelig hardt i pinneblokken noe som vanskeliggjør at strengen kan trekke seg selv slakk.
Start med å dempe noen ytterstrenger i noen strengsett med dempere
Legger du på litt trykk på stemmenøkkelen får det stemmepinnen til å vri seg litt. Denne fleksibiliteten er en egenskap materialet har. Materialet er til en viss grad elastisk selv om det er laget av kvalitetsstål. Der hvor stemmepinnen er klemt fast i pinneblokken er det så mye motstand at pinnene ikke alltid vil returnere til sin gamle posisjon når du vrir på dem. Det er din jobb som stemmer å hjelpe pinnene med dette, ellers vil strengene gjøre dette for deg når du spiller og det vil føre til at pianoet går ut av stemming. Denne prosessen kalles å sette pinnene og er nødvendig for å få en stabil stemming. Du må derfor sørge for at pinnene "lander" i en klar hvilestilling slik at du kan bidra til stabil stemming. Dette er en av de vanskeligste deler av stemmingen! Du kan sjekke dette ved å slå an tangenten hardere noen ganger og sjekke om det er endringer eller ei.
Start med å dempe noen ytterstrenger i noen strengsett med dempere

Stemmingsstabilitet

Dette tar oss til neste punkt angående stemmingsstabiliteten: Når du ser langs hele lengden av strengen vil du se at du kan dele den inn i tre deler. Den første delen som starter ved stemmepinnen er delen av strengen som ikke vibrerer. Denne seksjonen løper over et fast punkt som kan implementeres på forskjellige måter avhengig av plassering eller type instrument. Disse faste punktene er agraffer og capo (i fall det er slik). Den neste delen av strengen er den såkalte frie vibrerende delen av en streng. Pianoets hammer slår denne delen av strengen. Det er denne delen av strengen som lager lyd. Denne delen av strengen løper over broen som er montert på klangbunnen. Det første faste punkt (sett fra stemmepinnen) opp til broen fastsetter den delen av strengen som lager lyd. Broen er det neste faste punktet som strengen løper over. Den tredje delen av strengen er den (andre) ikke-vibrerende delen av strengen. Den går fra broen til enden av strengen og dens festepunkt såkalte knagger.
Når du ser langs hele lengden av strengen vil du se at du kan dele den inn i tre deler
Men vi snakket fremdeles om stabiliteten til stemmingen. Du kan tenke deg at strengen har relativt høy motstand mot de faste punktene der hvor strengen beveger seg når den stemmes (eller når man endrer strengens stramhet), delvis fordi strengen er spent hardt opp. Denne motstanden kan føre til forskjell i stramhet mellom de tre delene av strengen. Dersom du lar denne spenningen være i vil den jevne seg ut mens du spiller pianoet og dette vil hurtig føre til at pianoet blir ustemt. Å slå an tangenten flere ganger hardt vil føre til at spenningen i strengen vil bli jevnt fordelt over alle tre seksjoner.
Det anbefales at man stemmer tonehøyden litt høyt for så å stemme ned til ønsket tonehøyde mens man spiller på tangenten kontinuerlig. Å slå an tangenten vil hjelpe strengen skli over de faste punktene. Ved å stemme tonehøyden litt høyere vil strengens spenning hjelpe til å nå rett tonehøyde.

Det er nødvendig å utvikle ferdigheten til å "lande" stemmepinnen i en klar hvileposisjon for å unngå spenningsforskjeller og til slutt nå rett tonehøyde.

Rotasjon av stemmepinnene

Så noe om hva som skjer når vi er nødt til å vri på stemmepinnene. Stemmepinnene er klemt fast i pinneblokken. Stemmepinnene sitter temmelig fast i pinneblokken. Du må overvinne stor motstand for å få pinnen til å rotere. Spenningen i strengen vil hjelpe deg når du ønsker å redusere tonehøyden. Når du ønsker å stemme tonehøyden høyere må du overvinne motstanden til pinnen i tillegg til spenningen i strengen. Hvordan stemmer vi høyere eller lavere? Det er forskjell mellom et flygel og et stående piano på dette området. Vi vil fortelle deg om det under.

Først det stående piano. Se nøye på stemmepinnen og måten strengen er festet til stemmepinnen. Strengen forlater stemmepinnen og går ned til bunnen av pianoet på venstre side av stemmepinnen. Å vri stemmepinnne mot venstre (mot klokka) vil føre til at strengens spenning reduseres og at tonehøyden reduseres. Å rotere mot høyre vil ha den motsatte effekt og vil medføre at tonehøyden går opp.
Se nøye på stemmepinnen og måten strengen er festet til stemmepinnen
Hva med flygelet? Det er ikke veldig store forskjeller fra det stående piano men du må ta notam av forskjellene slik at du ikke gjør feil mens du stemmer.

Strengen forlater pinnen på høyre side av pinnen og løper mot "halen" av flygelet (når man ser fra klaviatur mot hale).
Når du roterer stemmepinnen mot høyre vil tonehøyden/spenningen øke. Når du roterer mot venstre vil alt gå ned. Det er viktig å forstå og respektere de strukturelle forskjeller mellom et flygel og et stående piano fordi måten stemmenøkkelen er plassert og beveges er veldig forskjellig med flygel og stående piano.
Med et stående piano er det best å plassere håndtaket på stemmenøkkelen opp, litt til høyre for den vertikale linje.

Plasser stemmenøkkelen ca på klokken ett. Vri stemmenøkkelen mot høyre for å øke tonehøyden.
Plasser stemmenøkkelen ca på klokken ett
Med flygel plasser håndtaket på stemmenøkkelen mot høyre og litt vekk fra deg. Sett ovenfra står den ca på klokken to.

Trekk stemmehammeren mot deg for å øke tonehøyden.
Sett ovenfra står den ca på klokken to

Bevegelsen til stemmepinnen

Vi trenger nå å forklare en av de viktigste elementene ved stemming for å avslutte forklaringen: Bevegelsen av pinneen og hvilken pinne vi må rotere.

Du vil kjenne at det er stor forksjell i følelsen mellom stemmepinnene. Du vil merke dette på det samme pianoet også. Noen ganger er pinnene myke og presist roterbare men noen ganger vil de bli hakkete. Disse pinnene er kjent for å "hoppe" (for langt) når du legger på litt mer trykk på stemmenøkkelen. Ikke vær redd for "skrikete" støy når dette skjer. Denn støyen kommer fra vridning av stemmepinnen i pinneblokken og er ikke skadelig. Lær deg selv kunsten å vri en stemmepinne med veldig små bevegelser under alle forhold. Dette er svært viktig. Om du mestrer dette vil du ikke bare unngå overstrekking av strengen men og være i stand til å stemme en streng meget presist. Forskjellene i tonehøyde du trenger å justere vil ofte være ekstremt små.

Først sjekk nøye om du har rett stemmepinne for strengen du ønsker å stemme. Følg strengen til du er helt sikker på at du har rett stemmepinne.
Når du starter å vri på pinnen og tonehøyden ikke forandrer seg, stopp opp fordi det er en ikke usannsynlig at du vrir på feil stemmepinne. Det er tryggere å legge på litt press på stemmepinnen uten å rotere pinnen. Du vil høre at tonehøyden går opp litt mens du gjøre dette. Om så ikke skjer kan du være ganske sikker på at du arbeider med feil pinne eller at du har dempet feil streng. Alltid sjekk dette før du starter å vri på stemmepinnen fordi dette kan føre til ubehagelige konsekvenser for strengen.

Av samme (sikkerhets) årsakerer det preferert å stemme litt ned først for så å gå opp. Igjen: det er anbefalt å stemme tonehøyden litt høyere først og deretter stemme ned mot rett tonehøyde for å oppnå bedre stabilitet på stemmingen. Med denne metoden vil du oppnå at "rotasjonen" av stemmepinnen vil løfte seg selv og du vil kunne nøytralisere denne forskjellen i spenning lettere. Vær helt sikker på at stemmepinnen "lander" i hvilestilling! I begynnelsen vil det oppleves litt kaotisk med alle pinnene men når du har begynt å studere pinnene litt bedre vil du fort merke deg et klart og logisk mønster for pinnene. Senere vil det blir mye lettere å finne rett pinne men det er bedre å være helt sikker på at du har rett pinne et par ganger for ofte heller enn å justere uten å sjekke.

Å øke tonehøyden

Tidligere har vi snakket om de veldig høye spenningen i strengene: dette kan utgjøre et snitt på 80 kilo per streng som totalt gir 18000 kilo drag i instrumentet (rammen).

Tenk deg at du starter å stemme et piano som har for lav tonehøyde over hele registeret. Tenk deg at kun på grunn av proporsjonal distribusjon av kreftene at det er viktig at du øker disse kreftene så jevnt som mulig over pianoet.
Det er og viktig at du forstår at du må foreta tonehøydejustering over 30 cent i flere steg av samme årsak (mer om cent avvik i den relevante seksjonen i manualen). I slike tilfeller, foreta først "grovstemming" hvor eneste formål er å komme nærmere rett tonehøyde mens man forsøker å nå jevnt distribuert spenning over hele instrumentet. En slik "grovstemming" kan oppnås på ca 15 til 20 minutter dersom man har noe erfaring og det er ikke viktig at det fremdeles er modulasjon/slag i strengsett.
Vi vil vise deg en metode for å oppnå slik uniformhet nå:

 • Først start stemming av de midtre strenger av oktavene mellom C3 og C5
 • Deretter stem en av strengene i hver unison i den doble bass seksjonen
 • Deretter stem hver midtre streng fra C5 opp til C8
 • Deretter stem de lavere enkle bass strengene
 • Deretter stem hver venstre streng i alle unisoner fra C3 til C8
 • Deretter stem gjenværende strenger i den doble bass seksjonen
 • Til slutt stem alle strengene fra C3 til C8

Merk deg at transisjonen mellom doble bass strenger og de triple unisoner ikke er den samme i alle instrumenter ved C3. Du må sjekke dette og justere etter behov.
Deretter stem en av strengene i hver unison i den doble bass seksjonen

Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi har forsøkt å forklare stemmeprosedyren veldig nøye vil ingen skade under noen omstendigheter kunne falle tilbake på oss overhode da dette vil være utenfor vårt juridiske ansvar fordi det simpelthen ikke er mulig å lære bort med en slik kort manual og uten praktisk erfaring, alle fasetter av denne flotte profesjon.

Vi kan kun gi følgende råd: øv mye og lytt til det du gjør. Også uten stemmeverktøyet. Da vil det ikke kun handle om stemming, men nettopp en bedre forståelse av alt som omhandler ferdigheter med å manipulere stemmenøkkelen.

Vi ønsker deg suksess og håper at du vil nyte et skønt stemmeresultat snarlig.
Dirk's Piano Tuner
Naviger til toppen av denne siden