Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


 
Hämta Professionellstäminstrument för dragspel
Microsoft WindowsApple OS X

Professionellstäminstrument för dragspel


Denna stämapparat är speciellt utvecklad för stämning av instrument med genomslående tungor. P.g.av stämapparatens enastående möjligheter sker en avsevärd påskyndningsprocess av stämandet. T.ex.är det möjligt att mäta svävnigar mellan stämtungor.Med tillsatsmodulen ”Inspelning och rapport” är det möjligt att kunna mäta helheten av ett instrument. Rapporten om detta kan på ett enkelt sätt printas ut.
Professionellstäminstrument för dragspel
$228
Köp
YouTube NederlandsNederlandsEnglishEnglishDeutschFrançaisPolskaРусскийEspañolItalianoSvenskaPortuguêsPortuguês中国的


Accordions.com


Spara tid när du stämmer ett dragspel!

 

Dirk Wolters är en programutvecklare från Sneek, en liten stad i norra delen av nederländerna. Han har utvecklad en enastående programvara som förkortar arbetet med att stämma ett dragspel avsevärd. Dirks Akkordeon-Tuner, som programmet kallas, förenklar det komplicerade arbetet med stämning av ett dragspel och gör det mer begriplig.

 

 

Stämapparaten är extrem noggrannt. Felmarginalen vid mätning är mindre än 0.05 Hz. (Vid ljudhändelse längre än 20 sekunder) Denna noggrannhet möjliggör kontrollen av inte enbart en tunga utan av flera tungor och deras svävningsfrekvenser samtidigt. En speciell algoritm eliminerar nödvändigheten av en kalibrering; Stämmapparaten är alltid exakt!

 

Programmet behöver en mikrofon för att kunna mäta ljudet. Stämmapparatens exakthet är inte beroende av mikrofonen, vilket mikrofon som helst kan darför användas. Det skall dock sägas att; En mikrofon med ett bredd spectrat ger bättre resultat, speciellt i frågan om mätning av de mycket låga bastonerna.

 

Dirks Dragspel-stämmapparat har en omfång från E0 (20.6 HZ) till C9 (8.4 kHz) så att även en stämning av mycket låga basar kan genomföras. Stämapparaten kan mäta upp till tre tungor samtidigt och, som redan nämnd, även de svävningsfrekvenser som uppstår då flera tungor med nästan identiskt tonhöjd samtidigt klingar. Denna effekt kallas för "Tremolo". Det karikaristiska ljudet från ett visst dragspel är beroende av antalet slag per not/ton - stämning. Med Dirks dragspel-stämmapparat är det möjligt att producera listor av dessa svävningsfrekvenser och spara det hela som en fil. Stäminstrumentet/programmet kan änvända sig ev denna filen medans stämningsprocessen pågår så- att varje ton uppnår den rätta mängden av "tremolot". Jämförelsetabeller behövs inte längre!

 

 

Om temperamentet från ett dragspel är okänd, kan programmet / stämmapparaten spela in alla dragspelets toner och producera en fil av stämningen. De inspelade tungorna och deras avvikelser i förhållandet till önskad svävning kan då på ett bekvämt sätt redovisas. Det bästa är; du kan spela in dragspelets all toner utan att behöva ta isär dragspelet. Det betyder: Ljudskillnaden som uppstår, i samband med inverkan av dragspelets kroppshöljet eller tungornas inflytande på varandra, registreras och den riktiga klangen mäts.

 

 

Stämapparaten är till och med kapabel att mäta ackord med upp till tre tungor av samma ton i olika oktaver.

 

Dirks Akkordeon-Tuner finns på Tyska, Engelska, Holländska, Italienska, Ryska, Franska och på Svenska. Manualen finns på Tyska, Engelska, Holländska, Ryska, Franska och Svenska.

 

En gratis demoversion finns på Dirks webbsida. Programmet fungerar under Windows 2000, XP, Vista och Windows 7.

 

http://www.dirksprojects.nlVillkor E-Mail  Tag kontakt med Dirk's Projects  E-Mail Karta