Svenska

Information

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Mest ställda frågorna

Allmänt

Mitt antivirusprogram blockerar ditt program. Hur kan jag fortsätta?

Antivirusrelaterade problem kan enkelt lösas.

Antivirusprogram är alltid misstänksamma för program nedladdade från internet. Programmen på denna webbplats kan dock vara helt litade.

Modern antivirusprogram skickar automatiskt en kopia av programmet till deras labb för analys. Du kommer att få ett meddelande från dem en tid senare, som bekräftar att programmet verkligen är rent och säkert att använda. Det tar mellan några minuter till några timmar. Under tiden kommer du inte att kunna använda programmet.

Så snart du får bekräftelsen från ditt antivirusprogram kan du starta programmet med ikonen på skrivbordet. Installera inte programmet igen eftersom antivirusprogrammet kanske tror att det är ett nytt program och börjar analysera det igen.

Om du fortfarande har problem angående ditt antivirusprogram, skicka oss ett meddelande med följande information: Namnet på ditt antivirusprogram. En beskrivning av problemet. Namn och version av ditt operativsystem.
Jag väntar på en uppdatering av mitt programm; hur blir jag informerad?

Klicka i webbsidan på Nyheter. Där kan du registrera dig för nyhetsbrev/rundskrivelse. Du kan givetvis göra en regelbunden koll av webbsidan.
Jag har förlorat programmet. Vad kan jag göra?

Om du raderat eller avinstallerad programmet kan du med installationsfilen du fick av mig utföra en ny installation (på samma pc).
Hur installerar jag programvaran på en dator utan en Internetanslutning?

En internetanslutning krävs för att ladda ner och installera programvaran. Använd en av metoderna nedan för att skapa en tillfällig Internetanslutning:

 • Anslut en Ethernet-kabel från din dator till din Internetrouter.
 • Aktivera WiFi på din dator och anslut till ditt WiFi-nätverk.
 • Om du inte har ett WiFi-nätverk, besök ett allmänt internetcafé.
 • Slå på WiFi-hotspot på din smartphone och anslut till den med din dator.
 • Om din dator inte har WiFi, sätt i en WiFi USB-adapter.
 • Aktivera Bluetooth på din smartphone och ställ in den på upptäckbar. Slå också på hotspot-funktionen på din smartphone och anslut till den med din dators Bluetooth.
 • Om din dator inte har Bluetooth, sätt i en Bluetooth USB-adapter.
 • Anslut din dator till en annan dator som har en Internetanslutning med hjälp av en ehternet-kabel. Dela internetanslutningen på den andra datorn i Windows nätverksanslutningsegenskaper.
Jag skulle vilja använda programvaran på två datorer. Kan du erbjuda mig rabatt?

Ja, det kan vi. Med din licens kan du installera programvaran på en dator. Om du vill ha två eller flera licenser, kontakta oss. Vi kan erbjuda en attraktiv rabatt.
Jag förväntar mig ett e-postmeddelande, men det tar lång tid. Vad händer?

Risken är att vår e-post hamnade i din spam-mapp. Var god markera e-postmeddelandet som "Ej spam" eller flytta e-postmeddelandet från spam-mappen till inkorgen. Detta kommer att hjälpa spamfiltret att i framtiden särskilja detta från spam.
Programmet eller handboken finns inte på mitt språk. När kommer det finnas stöd för mitt språk?

Det är inte enkelt att förutsäga. Jag är beroende av människor som hjälper mig med översättnigar. Så fort ett programm eller handbok blivit översatt är jag noga med att ,på min webbsida, även puplicera detta. Om du vill hjälpa till me en översättning skicka mig då ett e-mail via länken som finns på den nedre delen av denna sida.
Jag har ett förslag eller förbättring angående programmet; vad gör jag?

Skicka din idee via e-mail (via länken nedanför denna sida). Jag noterar alla ideer på en önskelista och väljer ut de bästa för en kommande version. Mina programm förbättras regelbundet och jag försöker att sammla så många ideer som möjligt. Ideer om nya produkter välkommnas.
Programvaruuppsättningen lyckas inte. Hur kan jag fortsätta?

Det är antagligen ditt antivirusprogram som blockerar installationen. Försök att avaktivera din antivirusprogram tillfälligt. Det här är ofta möjligt genom att högerklicka på antivirusikonen längst ned till höger på skrivbordet (i systemfältet).

Vilken antivirusprogram använder du? Vi kommer att kontakta dem för att rapportera en falsk positiv.
Tunern visar alltid ett G eller ett B. Vad beror det på?

Du lider av ett 50 eller 60Hz kraftbrum. Denna brum kommer från elnätet. Vissa mikrofoner är extra känsliga för sådant brum. Prova följande möjliga lösningar:

 • Prova en USB-mikrofon. En USB-mikrofon som 'Samson Go Mic' rekommenderas.
 • När du använder en bärbar dator, dra ur nätkabeln och låt den datorn använda batteriet.
 • Använd en jordad kontakt.
 • Aktivera ett av Hum-filtren på skärmen "Sound Input Settings".

Hårdvara

Vilken mikrofon ska jag välja?

En extern mikrofon med en kabel ansluten till datorn är den föredragna konfigurationen, eftersom den enkelt kan placeras på rätt plats. I praktiken fungerar en enkel dynamisk mikrofon ansluten till ljudkortet alldeles utmärkt. Frekvensomfånget av prisvärda mikrofoner är ofta okänd, särskild när det gäller de låga toner. En kvalitativt bättre dynamisk mikrofon ger bättre resultat. Generellt duger det också med en USB-mikrofon. I så fall används inte datorns interna ljudkort, vilket kan vara en fördel. De mycket dyrare kondensatormikrofonerna är användbara men ger inget bättre resultat. Digitala effekter av div. mikrofoners software skall stängas av!

Dragspels-stämmare


Vid mätnig av flera tungor -med dragspels stämapparaturen- kan jag inte se alla tungor. Vad beror det på?

Det kan bero på följande:

 • tungor motsvarar inte det konfigurerade antalet i stämmapparaten. Antalet ställs in med tangenten 'Reeds'-Taste.
 • Stämapparaten kan stämma tre tungor samtidigt.

  • Om du mäter enskilda noter/toner, måste dessa tungor befinna sig i samma not/ton. Tungorna kan inte fördelas över flera oktaver.
  • Vid stämning/mätning av ackord, måste varje ton av en ackord inkludera en tunga och alla tungor behöver befinna sig i samma oktav.
  • Vid mätning av oktav behöver varje tunga befinna sig i en annan oktav.
 • Vid placering av mikrofon vid sidan av dragspelet kan det förekomma att tungorna från andra sidan uppfattas med för svag styrka. I det fallet behöver mikrofonen omplaceras.
 • Om två tungors har en identisk frekvens (mindre än 0.6 Hertz skillnad)uppfattar stämapparaten det som en tunga.
Var kan jag hitta beatlistorna?

Svävningslistorna ingår ej i programvaran. Testversionen av programvaran innehåller några exempel. Men dessa är bara exempel. Du kan enkelt skapa svävningslistorna själv. Med modulen "Record & Report" kan du även enkelt kopiera dem från ett existerande instrument.

Se kapitlet "Svävningslistor" i handboken för mer information
Harmoniseraren har svårigheter att snabbt upptäcka rätt toner. Vad kan vara orsaken till detta?

 • Vid mätning av en ton måste antalet ljudande fritungor vara detsamma som det valda antalet i stämningsprogrammet. De andra fritungorna måste dämpas.
 • När du har startat stämningsprogramvaran, börja inte spela en ton medan som texten "Initializing ..." visas.
 • Ljudet måste vara konstant i tre sekunder eller längre. Texten "låst" visas då.
 • Innan du spelar ett ljud behövs några sekunder av tystnad.
 • Om tonen som skall stämmas spelas för länga (ca 30 sek) tolkar apparaten den som ett bakgrundsljud och raderar denna.
 • Skapa dig den ostörd omgivning. En surrande fläkt för nära mikrofonen kan störa inspelningen.
 • Du bör inte använda en mikrofon som är specifik för röst. För många frekvenser kommer att filtreras bort. En USB-mikrofon som "Samson Go Mic" rekommenderas.
 • Har du en stereomikrofon? Den måste konfigureras som mono!
 • Se till att mikrofonljudet inte spelas genom högtalarna. Vissa ljudkort stöder detta genom sina Windows Mixer Settings.
 • Alla digitala ljudeffekter i mikrofonens drivrutinsprogram måste avaktiveras! Leta efter effekter som "brusreducering" och "eko".
 • Mikrofonen måste placeras vid sidan av instrumentet där ljudet kommer ifrån.
 • Mikrofonen måste placeras nära instrumentet.
 • Se till att rätt mikrofon är vald i stämningsprogramvarans inställningsvy. Med bärbara datorer är det lätt hänt att oavsiktligt välja den inbyggda mikrofonen.
 • Vissa datorer lider av ett brum från strömförsörjningen. Om du har en bärbar dator kan du kontrollera detta genom att koppla bort strömkabeln. En USB-mikrofon löser det problemet.
 • Ett 50 eller 60Hz strömkällfilter kan anges i inställningsvyn för stämningsprogrammet. I vissa situationer kan detta filter förhindra att programvaran upptäcker de lägre tonerna ordentligt.
 • I inställningsvyn måste mikrofonvolymen konfigureras att vara så känslig som möjligt. Signalstyrkan bör dock aldrig nå den röda zonen.
 • Om det finns ett "boost"-val för mikrofonen (i inställningsvyn för stämningsprogramvaran) ska du prova och kontrollera dess resultat.
 • Med nyare datorer stöds ibland en boost-inställning (ofta en procentandel) i mikrofondrivrutinsprogramvaran.
 • Den minsta svävning som kan uppmätas är cirka 0,6Hz. Under det måste fritungan mätas separat.
 • Håll bälgtrycket konstant under mätning. Tonhöjden av en fritunga minskar när bälgtrycket ökar.
Vad kan jag göra med provversionen av programvaran?

Med denna testversion kan man skapa sig en överblick kring stämapparatens möjligheter. Med denna version kan endast en del av tonskalans toner analyseras. Följande noter stödjas:

E0 F0 G#0 A0 C1 C#1 E1 F1 G#1 A1 C2 C#2 E2 F2 G#2 A2 C3 C#3 E3 F3 G#3 A3 C4 C#4 E4 F4 G#4 A4 C5 C#5 E5 F5 G#5 A5 C6 C#6 E6 F6 G#6 A6 C7 C#7 E7 F7 G#7 A7 C8 C#8 E8 F8 G#8 A8 C9

Du kan hämta testversionen här

Pianostämmare


Hur stämmer pianotunprogrammet ett piano till samma temperament?

Mjukvaran fungerar precis som en tekniker som stämmer på gehör. Programvaran "lyssnar" på svävningar i intervallet för det särskilda pianot, för att beakta instrumentets konsonans. Det lyssnar inte bara på de grundläggande tonerna utan också på många övertoner.

Programvaran använder följande modell:

 1. A4 kommer att vara med den användardefinierade frekvensen. (standard = 440 Hz)
 2. Intervallet A3-A4 kommer klinga rent.
 3. Stämmer temperamentoktav F3-F4:
  Oktaven F3-F4 kommer klinga rent.
  Durterser kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet.
  Stora tersdecima kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet.
  Kvinter kommer klinga rent.
  Kvarter kommer sväva långsamt. Dur-terserna F3-A3, A3-C#4, C#4-F4 kommer att sväva nära 7, 9 och 11 perioder per sekund.
 4. Stämma basen:
  Oktaver kommer att klinga rent.
  Kvinter kommer att klinga nästan rent.
  Kvarter kommer sväva långsamt.
  Moll-terser kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet.
  Durterser kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet. Dur-terser kommer ha långsammare svävningar än moll-terser. (inte alltid möjligt)
  Moll-terser kommer att ha lika många svävningar som stora tersdecima. (inte alltid möjligt)
  Oktav-liten septima kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet. Octave-överstigande kvart kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet.
 5. Stämma diskanten:
  Oktaver kommer att klinga ganska rent.
  Kvinter kommer ha mycket långsamma svävningar.
  Kvarter kommer ha långsamma svävningar.
  Oktav-kvinter kommer att klinga ganska rent.
  Decima kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet.
  Decima kommer att sväva något snabbare än terser.
  Septendecima kommer ha snabbare svävningar upp längs med klaviaturet.
  Septendecima kommer att sväva snabbare än decima. Dubbeloktaver kommer att klinga ganska rent.
Hur drar jag ett piano, som har sjunkit mycket i rygg, upp till 440 Hz?

Se kapitlet "Höj tonhöjden" i handboken.
Kan jag ställa in ett piano till en annan frekvens än 440 Hz?

Ja, du kan stämma ett piano till vilken frekvens du vill. A4-frekvensen kan ställas in i programmets sträck-vy. Du kan även ställa in A4-frekvensen till ditt pianos nuvarande frekvens innan du spelar in strängarna. Efter inspelning och innan beräkning av den optimala sträckningen ställer du in A4-frekvensen till din önskade frekven.
Vad kan jag göra med provversionen av programvaran?

Med denna testversion kan man skapa sig en överblick kring stämapparatens möjligheter. Precis som i fullversionen kan denna demoversion spela in alla toner. Därefter kan bästa sträckningen beräknas. Testversionen beräknar de optimala frekvenser från alla A (A0-A7) och alla E (E1-E7). Dessa toner kan då stämmas - inte de andra.

På det sättet är det möjligt att stämma rader av hela pianots intervaller:

 • Oktaver: A0-A1, A1-A2 osv. E1-E2, E2-E3 osv.
 • Kvint: A0-E1, A1-E2 osv.
 • Kvart: E1-A1, E2-A2 osv.

Du kan hämta testversionen här
Varför behöver varje piano justeras olika?

Se förklaringen här.
Tuners mjukvaran har svårigheter att snabbt upptäcka rätt toner. Vad kan vara orsaken till detta?

 • Alla pianotangenter måste spelas in innan du bestämmer den optimala sträckningen.
 • Medan en tangent mäts får bara en sträng ljuda. Tangentens övriga strängar måste vara dämpade.
 • Endast en sträng per tangent behöver spelas in. Om en sträng är svår att spela in kan du i stället spela in en av tangentens övriga strängar.
 • Tangenterna måste spelas in från låg till hög. Du kan inte hoppa över en tangent. Det betyder att om en tangent inte kan spelas in kan inga högre tangenter heller spelas in.
 • Skapa dig den ostörd omgivning. En surrande fläkt för nära mikrofonen kan störa inspelningen.
 • Du bör inte använda en mikrofon som är specifik för röst. För många frekvenser kommer att filtreras bort. En USB-mikrofon som "Samson Go Mic" rekommenderas.
 • Har du en stereomikrofon? Den måste konfigureras som mono!
 • Använd alltid en inspelning av samma piano. Gör alltid en ny inspelning efter strukturella förändringar, t.ex. strängbyte.
 • Se till att mikrofonljudet inte spelas genom högtalarna. Vissa ljudkort stöder detta genom sina Windows Mixer Settings.
 • Alla digitala ljudeffekter i mikrofonens drivrutinsprogram måste avaktiveras! Leta efter effekter som "brusreducering" och "eko".
 • Se till att rätt mikrofon är vald i stämningsprogramvarans inställningsvy. Med bärbara datorer är det lätt hänt att oavsiktligt välja den inbyggda mikrofonen.
 • Vissa datorer lider av ett brum från strömförsörjningen. Om du har en bärbar dator kan du kontrollera detta genom att koppla bort strömkabeln. En USB-mikrofon löser det problemet.
 • I inställningsvyn måste mikrofonvolymen konfigureras att vara så känslig som möjligt. Signalstyrkan bör dock aldrig nå den röda zonen.
 • Om det finns ett "boost"-val för mikrofonen (i inställningsvyn för stämningsprogramvaran) ska du prova och kontrollera dess resultat.
 • Med nyare datorer stöds ibland en boost-inställning (ofta en procentandel) i mikrofondrivrutinsprogramvaran.
 • Tonerna i den högsta oktaven klingar ibland för kort. Du kan slå an dessa strängar upprepade gånger, gäller endast den högsta oktaven.
 • Om hela pianots tonhöjd är för lågt eller för högt kan A4-frekvensen på sträck-vyn ändras i enlighet med detta. Efter alla toner spelats in, ändra tillbaka A4-frekvensen till önskad tonhöjd; ofta 440 Hz. Därefter beräknar du den optimala sträckningen.
 • Om vissa toner är för låga eller för höga, stäm i förväg dessa toner (med stämnyckeln) så att stämningsprogramvaran upptäcker rätt ton.

HOHNER munspelsstämmare

Den harmoniska tunern har svårigheter att snabbt upptäcka rätt toner. Vad kan vara orsaken till detta?

 • Vid mätning av en ton måste antalet ljudande fritungor vara detsamma som det valda antalet i stämningsprogrammet.
 • Innan du spelar ett ljud behövs några sekunder av tystnad.
 • Skapa dig den ostörd omgivning. En surrande fläkt för nära mikrofonen kan störa inspelningen.
 • Du bör inte använda en mikrofon som är specifik för röst. För många frekvenser kommer att filtreras bort. En USB-mikrofon som "Samson Go Mic" rekommenderas.
 • Har du en stereomikrofon? Den måste konfigureras som mono!
 • Se till att mikrofonljudet inte spelas genom högtalarna. Vissa ljudkort stöder detta genom sina Windows Mixer Settings.
 • Alla digitala ljudeffekter i mikrofonens drivrutinsprogram måste avaktiveras! Leta efter effekter som "brusreducering" och "eko".
 • Mikrofonen måste placeras nära instrumentet.
 • Se till att rätt mikrofon är vald i stämningsprogramvarans inställningsvy. Med bärbara datorer är det lätt hänt att oavsiktligt välja den inbyggda mikrofonen.
 • Vissa datorer lider av ett brum från strömförsörjningen. Om du har en bärbar dator kan du kontrollera detta genom att koppla bort strömkabeln. En USB-mikrofon löser det problemet.
 • Ett 50 eller 60Hz strömkällfilter kan aktiveras i inställningsvyn för stämningsprogrammet. I vissa situationer kan detta filter förhindra att programvaran upptäcker de lägre tonerna ordentligt.
 • I inställningsvyn måste mikrofonvolymen konfigureras att vara så känslig som möjligt. Signalstyrkan bör dock aldrig nå den röda zonen.
 • Om det finns ett "boost"-val för mikrofonen (i inställningsvyn för stämningsprogramvaran) ska du prova och kontrollera dess resultat.
 • Med nyare datorer stöds ibland en boost-inställning (ofta en procentandel) i mikrofondrivrutinsprogramvaran.
 • Den minsta svävningsfrekvensen som kan mätas är cirka 1Hz. Under det måste fritungan mätas separat.
 • Håll lufttrycket konstant under mätning. Tonhöjden av en fritunga minskar när lufttrycket ökar.
Navigera till toppen av den här sidan