Svenska
Visa hela menyn

Information

Mest ställda frågorna

Allmänt

Jag väntar på en uppdatering av mitt programm; hur blir jag informerad?

Klicka i webbsidan på Nyheter. Där kan du registrera dig för nyhetsbrev/rundskrivelse. Du kan givetvis göra en regelbunden koll av webbsidan.
Jag har förlorat programmet. Vad kan jag göra?

Om du raderat eller avinstallerad programmet kan du med installationsfilen du fick av mig utföra en ny installation (på samma pc).
Datorn som jag vill installera programmet på har inte tillgång till internet. Är detta ett problem?

Nej, din dator behöver inte ha tillgång till internet för att programmet skall kunna fungera. Du kan ladda ner programmet och installera det på en memory-stick eller diskett och därefter installera det på den dator du tänkt.
Hur installerar jag programvaran på en dator utan en Internetanslutning?

Det här är den process du behöver följa:

 1. Ladda ner programvaran på en dator med en internetanslutning.
 2. Starta den nedladdade programvaran. Inställningen startar.
 3. Välj den andra stora knappen för att installera på en annan dator.
 4. Sätt i en USB-minnepinne. Stäng alla fönster som dyker upp.
 5. Klicka på knappen för att förbereda USB-pinnen.
 6. Sätt i minneskorten i den andra datorn. Starta ShowRedCode.exe på minneskortet. Notera den röda koden.
 7. Gå tillbaka till den första datorn. Sätt i minneskortet igen. Ange den röda koden i inställningen.
 8. Klicka på knappen för att förbereda minneskakan igen.
 9. Sätt i minneskortet i den andra datorn igen. Starta Setup.exe på minneskortet.
Jag skulle vilja använda programvaran på två datorer. Kan du erbjuda mig rabatt?

Ja det kan vi. Med din licens kan du installera programvaran på en dator. Om du vill ha två eller flera licenser, kontakta oss. Vi kan erbjuda en intressant rabatt.
Jag förväntar mig ett e-postmeddelande, men det tar lång tid. Vad händer?

Chansen är att vår e-post hamnade i din spam-mapp. Var god markera e-postmeddelandet som "Ej spam" eller flytta e-postmeddelandet från spam-mappen till inkorgen mappen. Detta kommer att hjälpa spamfiltret i framtiden att erkänna att det inte är spam.
Programmet eller handboken finns inte på mitt språk. När kommer det finnas stöd för mitt språk?

Det är inte enkelt att förutsäga. Jag är beroende av människor som hjälper mig med översättnigar. Så fort ett programm eller handbok blivit översatt är jag noga med att ,på min webbsida, även puplicera detta. Om du vill hjälpa till me en översättning skicka mig då ett e-mail via länken som finns på den nedre delen av denna sida.
Jag har ett förslag eller förbättring angående programmet; vad gör jag?

Skicka din idee via e-mail (via länken nedanför denna sida). Jag noterar alla ideer på en önskelista och väljer ut de bästa för en kommande version. Mina programm förbättras regelbundet och jag försöker att sammla så många ideer som möjligt. Ideer om nya produkter välkommnas.
Programvaruuppsättningen lyckas inte. Hur kan jag fortsätta?

Det är antagligen ditt antivirusprogram som blockerar installationen. Försök att avaktivera din antivirusprogram tillfälligt. Det här är ofta möjligt genom att högerklicka på antivirusikonen längst ned till höger på skrivbordet (i systemfältet).

Vilken antivirusprogram använder du? Vi kommer att kontakta dem för att rapportera en falsk positiv.

Hårdvara

Vilken mikrofon ska jag välja?

En extern mikrofon med en kabel ansluten till datorn är den föredragna konfigurationen, eftersom den enkelt kan placeras på rätt plats. I praktiken fungerar en enkel dynamisk mikrofon ansluten till ljudkortet alldeles utmärkt. Frekvensomfånget av prisvärda mikrofoner är ofta okänd, särskild när det gäller de låga toner. En kvalitativt bättre dynamisk mikrofon ger bättre resultat. Generellt talas en USB-mikrofon också. I så fall används inte datorns interna ljudkort, vilket kan vara en fördel. De mycket dyrare kondensatormikrofonerna är användbara men ger inget bättre resultat. Digitala effekter av div. mikrofoners software skall stängas av!

Accordion Tuner

Vid mätnig av flera tungor -med dragspels stämapparaturen- kan jag inte se alla tungor. Vad beror det på?

Det kan bero på följande:

 • tungor motsvarar inte det konfigurerade antalet i stämmapparaten. Antalet ställs in med tangenten 'Reeds'-Taste.
 • Stämapparaten kan stämma tre tungor samtidigt.

  • Om du mäter enskilda noter/toner, måste dessa tungor befinna sig i samma not/ton. Tungorna kan inte fördelas över flera oktaver.
  • Vid stämning/mätning av ackord, måste varje ton av en ackord inkludera en tunga och alla tungor behöver befinna sig i samma oktav.
  • Vid mätning av oktav behöver varje tunga befinna sig i en annan oktav.
 • Vid placering av mikrofon vid sidan av dragspelet kan det förekomma att tungorna från andra sidan uppfattas med för svag styrka. I det fallet behöver mikrofonen omplaceras.
 • Om två tungors har en identisk frekvens (mindre än 0.6 Hertz skillnad)uppfattar stämapparaten det som en tunga.
Var kan jag hitta beatlistorna?

Beatlistorna ingår ej i programvaran. Testversionen av programvaran innehåller några exempel. Men det här är bara exempel. Du kan enkelt skapa beat listorna själv. Med modulen "Record & Report" kan du även enkelt kopiera dem från ett existerande instrument.

Se kapitlet "Beat list" i handboken för mer information
Hur ställer jag in ett dragspel med 4 röster i muzette?

 • På beatlistan, välj "Reed 2 on zero". Välj 1 reed. Mute Reed 2, 3 och 4. Justera nu den första roten.
 • Välj 2 vass. Mute reed 3 och 4. Justera nu den andra röven med hjälp av taktvärdet.
 • Välj 3 vass. Mute reed 4. Justera nu den tredje röven med hjälp av beat-värdet.
 • Gå tillbaka till beatlisten och välj "Reed 1 on zero". Välj 3 vass. Mute reed 1. Justera nu den fjärde roten med hjälp av taktvärdet.


Om du inte vill ha någon reed på noll.
Reed 1 och 2 under noll och reed 3 och 4 över noll:

 • Gå till beatlistan. Välj "Reed 3 on zero". Ange -50% i fältet "Asymmetricity".
 • Välj 1 reed. Mute Reed 2, 3 och 4. Justera nu den första roten.
 • Välj 2 vass. Mute reed 3 och 4. Justera nu den andra röven med hjälp av taktvärdet.
 • Gå till beatlistan. Välj "Reed 1 on zero". Ange 0% i fältet "Asymmetricity".
 • Välj 3 vass. Mute reed 1. Justera nu den tredje och fjärde roten med hjälp av beatvärdena.
Harmoniseraren har svårigheter att snabbt upptäcka rätt toner. Vad kan vara orsaken till detta?

 • Vid mätning av en ton måste antalet röstningsrör vara detsamma som det valda numret i tunerprogrammet. Den andra vassen måste dämpas.
 • När du har startat tunerns programvara, börja inte spela en ton så länge som texten "Initializing ..." visas.
 • Ljudet måste vara konstant i tre sekunder eller längre. Texten "låst" visas då.
 • Innan du spelar ett ljud behövs några sekunder av tystnad.
 • Om tonen som skall stämmas spelas för länga (ca 30 sek) tolkar apparaten den som ett bakgrundsljud och raderar denna.
 • Skapa dig den ostörd omgivning. En surrande fläkt för nära mikrofonen kan störa inspelningen.
 • Du bör inte använda en mikrofon som är specifik för röst. För många frekvenser kommer att filtreras bort. En USB-mikrofon som "Samson Go Mic" rekommenderas.
 • Har du en stereomikrofon? Den måste konfigureras som mono!
 • Se till att mikrofonljudet inte spelas genom högtalarna. Vissa ljudkort stöder detta genom sina Windows Mixer Settings.
 • Alla digitala ljudeffekter i mikrofonens drivrutinsprogram måste avaktiveras! Leta efter effekter som "brusreducering" och "eko".
 • Mikrofonen måste placeras vid sidan av instrumentet där ljudet kommer ifrån.
 • Mikrofonen måste placeras nära instrumentet.
 • Se till att rätt mikrofon är vald på skärmbilden för tunerprogramvarans inställningar. Med bärbara datorer är det enkelt att felaktigt välja den interna mikrofonen.
 • Vissa datorer lider av en strömförsörjning hum. Om du har en bärbar dator kan du kontrollera detta genom att koppla bort strömkabeln. En USB-mikrofon löser problemet.
 • Ett 50 eller 60Hz strömkällfilter kan anges i inställningsskärmen för tunerprogrammet. I vissa situationer kan detta filter förhindra att programvaran upptäcker de lägre tonerna på rätt sätt.
 • På skärmens inställningsskärm måste mikrofonvolymen konfigureras så känslig som möjligt. Signalstyrkan bör aldrig nå den röda zonen.
 • Om det finns en "boost" -markering för mikrofonen (i inställningsskärmen för tunerprogramvaran) ska du prova och kontrollera dess resultat.
 • Med nyare datorer stöds ibland en boost-inställning (ofta en procentandel) i mikrofondrivrutinsprogramvaran.
 • Minsta beat som kan mätas är cirka 0,6Hz. Nedan måste räven mätas separat.
 • Håll bultrycket konstant under mätning. Räven på en röra minskar när övertrycket ökar.
Vad kan jag göra med provversionen av programvaran?

Med denna testversion kan man skapa sig en överblick kring stämapparatens möjligheter. Med denna version kan endast en del av tonskalans toner analyseras. Följande noter stödjas:

E0 F0 G#0 A0 C1 C#1 E1 F1 G#1 A1 C2 C#2 E2 F2 G#2 A2 C3 C#3 E3 F3 G#3 A3 C4 C#4 E4 F4 G#4 A4 C5 C#5 E5 F5 G#5 A5 C6 C#6 E6 F6 G#6 A6 C7 C#7 E7 F7 G#7 A7 C8 C#8 E8 F8 G#8 A8 C9

Du kan hämta provversionen här

Piano Tuner

Hur stämmer pianotunprogrammet ett piano till samma temperament?

Mjukvaran fungerar precis som en tekniker som stämmer över örat. Programvaran "lyssnar" på slag i intervallet för det särskilda pianot (så att instrumentets konsonans beaktas). Det lyssnar inte bara på de grundläggande tonerna utan också på en hel del övertoner.

Programvaran använder följande modell:

 1. A4 kommer att vara med den användardefinierade frekvensen. (standard = 440 Hz)
 2. Intervallet A3-A4 låter rent.
 3. Tuning temperament oktav F3-F4:
  Oktaven F3-F4 låter ren.
  Stora tredjedelar kommer att slå snabbare och gå upp på tangentbordet.
  Major sjätte kommer att slå snabbare och gå upp på tangentbordet.
  Femte kommer att låta rena.
  Fjärde kommer att slå långsamt. De tre stora tredjedelarna F3-A3, A3-C # 4, C # 4-F4 kommer att slå nära 7, 9 och 11 slag per sekund.
 4. Tuning basen:
  Oktavar kommer att låta rena.
  Femte kommer att låta nästan rena.
  Fjärde kommer att slå långsamt.
  Mindre tredjedelar kommer att slå snabbare och gå upp på tangentbordet.
  Stora tredjedelar kommer att slå snabbare och gå upp på tangentbordet. Stora tredjedelar kommer att slå långsammare än mindre tredjedelar. (inte alltid möjligt)
  Mindre tredjedelar kommer att slå lika med större sjätte. (inte alltid möjligt)
  Octave-mindre sjunde kommer att slå snabbare och gå upp på tangentbordet. Octave-augmented fjärde kommer att slå snabbare gå upp på tangentbordet.
 5. Tuning diskanten:
  Octafer låter ganska rena.
  Femte kommer att slå mycket långsamt.
  Fjärde kommer att ha en långsam takt.
  Oktav-femte kommer att låta ganska rena.
  Tiende kommer att slå snabbare och gå upp på tangentbordet.
  Tiende kommer att slå lite snabbare än tredjedelar.
  Sjuttonde åren kommer att slå snabbare och gå upp på tangentbordet.
  Sjuttonde åren kommer att slå snabbare än tionde. Dubbla oktavar låter ganska rena.
Hur drar jag ett piano, som har sjunkit mycket i rygg, upp till 440 Hz?

Kolla in kapitlet "Höj tonhöjden" i handboken.
Kan jag ställa in ett piano till en annan frekvens än 440 Hz?

Ja, du kan stämma ett piano till vilken frekvens du vill. A4-frekvensen kan ställas in i programmets sträckskärm. Du kan även ställa in A4-frekvensen till ditt pianans nuvarande frekvens innan du spelar in strängarna. Sedan efter inspelning och innan du beräknar den optimala sträckan ställer du in A4-frekvensen till den frekvens du vill.
Vad kan jag göra med provversionen av programvaran?

Med denna testversion kan man skapa sig en överblick kring stämapparatens möjligheter. Precis som i fullversionen kan denna demoversion spela in alla toner. Därefter kan bästa sträckningen beräknas. Testversionen beräknar de optimala frekvenser från alla A (A0-A7) och alla E (E1-E7). Dessa toner kan då stämmas - inte de andra.

På det sättet är det möjligt att stämma rader av hela pianots intervaller:

 • Oktaver: A0-A1, A1-A2 osv. E1-E2, E2-E3 osv.
 • Kvint: A0-E1, A1-E2 osv.
 • Kvart: E1-A1, E2-A2 osv.

Du kan hämta provversionen här
Varför behöver varje piano justeras annorlunda?

Check out the explanation here.
Tuners mjukvaran har svårigheter att snabbt upptäcka rätt toner. Vad kan vara orsaken till detta?

 • Alla pianotangenter måste registreras innan du bestämmer den optimala sträckan.
 • Medan en nyckel mäts kan bara en sträng låta. De andra strängarna (av samma nyckel) måste vara dämpade.
 • För varje nyckel behöver bara en sträng registreras. Om en sträng är svår att spela in kan du spela in en av de andra strängarna i den här nyckeln.
 • Tangenterna måste spelas in från låg till hög. Du kan inte hoppa över en nyckel. Det betyder att när en tangent inte kan spelas in kan inte alla högre tangenter spelas in heller.
 • Skapa dig den ostörd omgivning. En surrande fläkt för nära mikrofonen kan störa inspelningen.
 • Du bör inte använda en mikrofon som är specifik för röst. För många frekvenser kommer att filtreras bort. En USB-mikrofon som "Samson Go Mic" rekommenderas.
 • Har du en stereomikrofon? Den måste konfigureras som mono!
 • Använd alltid en inspelning av samma piano. Efter strukturella ändringar (som att byta strängar), skapa en ny inspelning.
 • Se till att mikrofonljudet inte spelas genom högtalarna. Vissa ljudkort stöder detta genom sina Windows Mixer Settings.
 • Alla digitala ljudeffekter i mikrofonens drivrutinsprogram måste avaktiveras! Leta efter effekter som "brusreducering" och "eko".
 • Se till att rätt mikrofon är vald på skärmbilden för tunerprogramvarans inställningar. Med bärbara datorer är det enkelt att felaktigt välja den interna mikrofonen.
 • Vissa datorer lider av en strömförsörjning hum. Om du har en bärbar dator kan du kontrollera detta genom att koppla bort strömkabeln. En USB-mikrofon löser problemet.
 • På skärmens inställningsskärm måste mikrofonvolymen konfigureras så känslig som möjligt. Signalstyrkan bör aldrig nå den röda zonen.
 • Om det finns en "boost" -markering för mikrofonen (i inställningsskärmen för tunerprogramvaran) ska du prova och kontrollera dess resultat.
 • Med nyare datorer stöds ibland en boost-inställning (ofta en procentandel) i mikrofondrivrutinsprogramvaran.
 • Tonerna i högsta oktav låter ibland för korta. Du kan slå dessa strängar (endast högsta oktaven) upprepade gånger.
 • Om det kompletta pianots tonhöjd är för lågt eller för högt kan A4-frekvensen på sträckskärmen ändras i enlighet med detta. Efter inspelning av alla toner, ändra A4-frekvensen tillbaka till önskad tonhöjd; ofta 440 Hz. Därefter beräknar du den optimala sträckan.
 • Om vissa toner är för låga eller för höga, förinställ dessa toner (med inställningshammaren) så att tunerprogramvaran kommer att upptäcka rätt ton.

HOHNER Harmonica Tuner

Den harmoniska tunern har svårigheter att snabbt upptäcka rätt toner. Vad kan vara orsaken till detta?

 • Vid mätning av en ton måste antalet röstningsrör vara detsamma som det valda numret i tunerprogrammet.
 • Innan du spelar ett ljud behövs några sekunder av tystnad.
 • Skapa dig den ostörd omgivning. En surrande fläkt för nära mikrofonen kan störa inspelningen.
 • Du bör inte använda en mikrofon som är specifik för röst. För många frekvenser kommer att filtreras bort. En USB-mikrofon som "Samson Go Mic" rekommenderas.
 • Har du en stereomikrofon? Den måste konfigureras som mono!
 • Se till att mikrofonljudet inte spelas genom högtalarna. Vissa ljudkort stöder detta genom sina Windows Mixer Settings.
 • Alla digitala ljudeffekter i mikrofonens drivrutinsprogram måste avaktiveras! Leta efter effekter som "brusreducering" och "eko".
 • Mikrofonen måste placeras nära instrumentet.
 • Se till att rätt mikrofon är vald på skärmbilden för tunerprogramvarans inställningar. Med bärbara datorer är det enkelt att felaktigt välja den interna mikrofonen.
 • Vissa datorer lider av en strömförsörjning hum. Om du har en bärbar dator kan du kontrollera detta genom att koppla bort strömkabeln. En USB-mikrofon löser problemet.
 • Ett 50 eller 60 Hz strömkällfilter kan aktiveras i inställningsskärmen för tunerprogrammet. I vissa situationer kan detta filter förhindra att programvaran upptäcker de lägre tonerna på rätt sätt.
 • På skärmens inställningsskärm måste mikrofonvolymen konfigureras så känslig som möjligt. Signalstyrkan bör aldrig nå den röda zonen.
 • Om det finns en "boost" -markering för mikrofonen (i inställningsskärmen för tunerprogramvaran) ska du prova och kontrollera dess resultat.
 • Med nyare datorer stöds ibland en boost-inställning (ofta en procentandel) i mikrofondrivrutinsprogramvaran.
 • Minsta beat som kan mätas är cirka 1Hz. Nedan måste räven mätas separat.
 • Håll lufttrycket konstant under mätning. Räven på en röra minskar när lufttrycket ökar.
Navigera till toppen av den här sidan