Svenska

Villkor

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Användningsregler

Allmänt
Åtkomsten och användning av denna webbsida avgörs av följande regler. Var och en som använder denna webbsida bekräftar godkännandet av alla regler och villkor. Dirk Wolters (utgivaren) är webbsidans redaktör.

Mål
Information som framgår av webbsidan ställs endast i informationssyfte till förfogande. För innehåll och saklighet lämnas, trots största noggrannhet vid sammanställning, inga garantier.

Ansvar
Utgivaren ansvarar inte på något sätt för eventuella skador eller förluster. It also includes: 1. Förlust som uppstår genom användaren / besökaren av denna webbplats, i samband med den givna informationens användnings direkta eller indirekta konsekvenser. 2. Förlust genom denna webbsidans länk till andra webbplatser.

Skydd av Idéer (Upphovsrätt)
Denna webbsida är utgivarens (Dirk Wolters) egen egendom. Samtliga texter, design, grafik, logo, ljudtexter, design, grafik, logo, ljud, så som allt annat innehåll, är skyddad genom ägarens licenser och upphovsrätt. Lagring i en auktoriserad databank, publicering och varje form av ändring kräver utgivarens skriftliga godkännande.
Länkar till andra webbsidor
Utgivaren ansvarar ej för länkade webbsidors innehåll, information, mjukvara eller erbjudna tjänster. Hänvisningar genom länkar är endast tänkta som ett stöd för användaren. I detta avseende accepterar utgivaren inte något som helst ansvar eller förpliktelse.

Sekretess
Informationer till utgivaren, behandlas med sekretess såvida inte någon undantagsregel framförs. Inga informationer/data kommer att lämnas vidare till tredje part -såvida det inte förutsätter ett domslut enligt lag.

Rättslig prövning
Alla tvister eller rättsliga steg som uppstår i samband med angivna bestämmelser följer den Nederländska lagen. Eventuella tvistemål vidarebefordras till tingsrätten i Leeuwarden varifrån den vidare domstolsinstansen avgörs.

Bestämmelse tillägg
Utgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan avisering kunna utföra ändringar och kompletteringar av bestämmelser. Ändringar blir omgående giltiga i samband med publicering av denna webbsida.
Navigera till toppen av den här sidan