Svenska

Produkter

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Dirks pianotuner

Att stämma ett piano är en komplicerad process. Givetvis behöver du ha anlag att kunna hantera en stämhammare på rätt sätt så att stämpinnarna Förblir i en stabil position. Ännu tydligare är svårigheten att bestämma strängarnas rätta tonhöjd.

Dirks pianotuner
Pianostämning, pianostämmare
Många instrument kan stämmas med en enkel stämapparat. Varje ton ställs då in på en exakt frekvens. Hos ett piano är ett sådant förfarande inte möjligt eftersom det då uppstår ett resultat av disharmoni och det kommer att låta falskt. Detta förorsakas av sättet som stränginstrumenten producerar sina ljud. Dirk´s Piano-Tuner analyserar ditt instrument och beräknar, på basis av resultat, den optimala sträckningen speciell för ditt piano. Därigenom kan du utan kunskap av komplicerad pianostämningsteori och utan att behöva kontrollera alla intervaller, snabbt ock enkelt uppnå den optimala professionella stämning för ditt piano.

KompatibilitetMicrosoft
Microsoft
 • Desktop
 • Bärbar dator
 • netbook
 • Läsplatta
 • Telefon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTApple
Apple
 • iMac
 • Mac Pro
 • Mac mini
 • MacBook
 • Intel cpu
 • M1, M2 & M3
 • iPad
 • iPhone
 • Sonoma
 • Ventura
 • Monterey
 • Big Sur
 • Catalina
 • Mojave
 • High Sierra
 • Sierra
 • El Capitan
 • Yosemite
 • Mavericks
 • Mountain Lion
 • Lion
 • Snow Leopard
 • Leopard
 • Tiger
 • iOS iPhone
 • iOS iPadTunern är tillgänglig I följande språk:
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hur man stämmer ett piano


Stäm själv ett piano till en professionell standard

HandbokManualen är tillgänglig I följande språk:
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Italiano
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

En överblick kring möjligheterna med detta stäminstrument

 • Användbar för flyglar och pianon av alla märken och storlekar.
 • Att uppnå en professionell stämning, enkelt, snabb och noggrann, skräddarsydd för ditt piano.
 • Beräknar den optimala sträckningen. Varje sträng erhåller därigenom den optimala tonhöjden.
 • Den framtagna sträckningen kan sparas och behöver inte beräknas än en gång vid senare tillfället.
 • A4 (standard 440Hz) kan konfigureras till vilken frekvens du vill.
 • Mycket användarvänlig. Ingen Kunskap av den komplexa teorin kring pianostämning är nödvändig.
 • Det är inte längre nödvändig att, med gehör, att räkna svävingar och kontrollera intervaller.
 • Snabb reaktion av visning; det är enkelt att hitta rätt tonhöjd – detta betyder snabbare arbetsförlopp.
 • Automatiskt upptäckt av aktiverad sträng- vad som förhindrar stämning av fel sträng.
 • Inte enbart tonen utan även tillhörande oktav upptäcks.
 • Nålens visare följer alltid tonen även då den rör sig till nästa högre eller lägre tonen.
 • Nya strängar kan tack vare hög noggrannhet, säkert och snabb uppnå den rätta spänning.

Kurs "Pianostämning för nybörjare"

Kurs "Pianostämning för nybörjare"
Under kursen kommer du att lära dig praktiska steg i arbetet med att stämma ett piano (med Dirk´s Piano-Tuner).
Klicka på följande länk för mer information:
Kurs "Pianostämning för nybörjare"


Sträckning

En sträng kan vibrera på olika sätt t.ex. Till exempel endast inom ett visst område dvs. i mitten och stillastående i ändarna. Eller, så vibrerar den i två områden; i mitten med ¼ och 3/4del av längden och änderna står stilla. En sträng kan vibrera även i tre, fyra, fem eller fler delområden.

Dessa frekvenser benämns som ”harmoniska övertoner”
Dessa frekvenser benämns som ”harmoniska övertoner”
I praktiken dock, svävar strängarna från ett piano i alla de formerna samtidig. Varje svävning levererar sin egen frekvens, det betyder; ett stränganslag producerar många frekvenser samtidig. Dessa frekvenser benämns som ”harmoniska övertoner”. Skulle dessa övertoner motsvara exakt den 2, 3, 4 och 5-faldiga frekvensen av grundtonen, då skulle en enkel stämapparat kunna användas. För ett piano är det tyvärr inte så. Hos ett piano förhåller det sig dock på det viset att övertonerna motsvarar något mer än det 2, 3, 4 och femfaldiga. De exakta värden bestämmer grundtonernas frekvenser av strängarna varpå ett piano klingar rent. I praktiken måste basen stämmas lägre än motsvarande tonskalans toner. De höga tonerna behöver stämmas något högre. Graden av denna avvikelse kallas för sträckning och är beroende av flera faktorer. Detta innebär att varje piano behöver stämmas annorlunda för att kunna uppnå den optimala klangen.

Att bestämma den rätta sträckning

Det finns stämapparater som tar hänsyn till den nödvändiga sträckningen. Hos dylika instrument kan man i förväg välja sträckningen. För ett större piano väljs då en mindre och för ett mindre piano en större/bredare sträckning. Med en sådan stämapparat kan ett piano inte stämmas på ett tillfredsställande sätt eftersom det inte tas hänsyn till pianots specifika konstruktion. Ett piano, stämd på det viset, kommer aldrig att kunna uppnå sin optimala klang. Det måste med hjälp av gehör, ytterligare kontrolleras och efterstämmas.

Automatisk beräkning av den optimala sträckningen
Automatisk beräkning av den optimala sträckningen
En pianostämmare behöver många jämförelseintervaller för att kunna stämma ett piano. (till det slår han an två tangenter samtidigt). Detta förutsätter mycket erfarenhet och mångårig praktik. Problemet är, att intervaller inte helt kan stämmas rent och inte varje intervall stäms lika ”orent”. Om t.ex. endast ett intervall inte blivit riktig stämd, så har det omgående inverkan på de intilliggande tonerna. Dessa är delar av andra intervaller som då inte längre passar ihop. Allt detta liknar en gåta som måste lösas.

Dirk´s Piano Tuner låser denna gåta åt dig. Dirks Piano-Tuner löser denna gåtan åt dig. Med Dirk´s Piano-Tuner kommer alla toner, genom tangentanslagen, att spelas in. Till det trycks endast en tangent, som endast får slå på en enskild sträng (per kör) De andra strängarna behöver dämpas/mutas. En stämning framställs på basis av denna enskilda sträng. Stämapparaten spelar inte bara in grundtonerna utan även de harmoniska och icke harmoniska övertoner. Efter inspelningen används dessa informationer av Dirk´s stäminstrument för beräkning av grundtonernas frekvens från alla strängarna. Med detta beräknas alla intervallers ”renhet” för att kunna stämma av de på varandra. Nu kan strängarna stämmas en efter en. Strängen som slagits an känner mjukvaran automatiskt av och visar hur mycket varje sträng avviker ifrån den optimala tonhöjden. De dämpade strängarna kommer senare, med de innan stämda strängarna, att stämmas i samma kör. Efter att alla pianosträngar har blivit stämda, är pianot nu stämd med den bäst möjliga sträckningen och kommer att visa upp en optimal och ren klang som motsvarar pianons. Efter stämning av pianots alla strängar är pianot nu med den bäst möjliga sträckningen stämd och har pianokonstruktionens motsvarande optimala och rena klang. Varje sträng behöver stämmas endast en gång. Det är inte nödvändig att, med hjälp av gehör, kontrollera alla intervaller ytterligare.

Användarupplevelser

Navigera till toppen av den här sidan