Svenska

Produkter

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Professionell stämapparat för dragspel

Denna stämapparat har utvecklats för stämning av dragspel och liknande "free reed" (genomslående tungor) instrument som t.ex. diatoniska dragspel, Konzertina, Bandoneon, Melodika och Harmonium.

Professionell stämapparat för dragspel
Dragspelsstämning. Dragspelsstämmare
Dirks stämapparat är avsedd för erfarna instrumentstämmare- men, tack vare stämprocessens tydliga beskrivning lämpar sig denna även för nybörjare.

KompatibilitetMicrosoft
Microsoft
 • Desktop
 • Bärbar dator
 • netbook
 • Läsplatta
 • Telefon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTApple
Apple
 • iMac
 • Mac Pro
 • Mac mini
 • MacBook
 • Intel cpu
 • M1, M2 & M3
 • iPad
 • iPhone
 • Sonoma
 • Ventura
 • Monterey
 • Big Sur
 • Catalina
 • Mojave
 • High Sierra
 • Sierra
 • El Capitan
 • Yosemite
 • Mavericks
 • Mountain Lion
 • Lion
 • Snow Leopard
 • Leopard
 • Tiger
 • iOS iPhone
 • iOS iPadTunern är tillgänglig I följande språk:
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hur man stämmer ett dragspel


Tune dragspel snabbt, enkelt och professionellt

HandbokManualen är tillgänglig I följande språk:
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

En överblick kring möjligheterna med detta stäminstrument

 • Två– eller treköriga toner kan mätas samtidigt.
 • Mäta ackord. (samtidigt).
 • Mäta Basen. (3toner samtidigt).
 • Stämma med inbyggd eller externt mikrofon.
 • Automatikst igenkännande och visning av noter och oktaver.
 • Självreglering av avvikelser i frågan om ljudkortets noggrannhet.
 • Helsidesskärm för att ha en bra överskådning.
 • Frysning av skärmbilden för att på ett enkelt sätt kunna kontrollera värden och diagram.
 • Spela upp ljud med hjälp av ljudkortet.
 • Automatiskt eller manuel l valmöjlighet för att kunna mäta en ton.
 • Mycket hög noggrannhet med mindre än 0.05 Hz.
 • Automatiskt reducering av oönskade bakgrundsljud och störningar.
 • Stort område: E0 till C9.
 • Konfigurerbar A frekvens mellan 430 och 450 Hz.
 • Transponering.

Förenkla och accelerera inställningsprocessen

Stämapparatens unika möjligheter förenklar och påskyndar stämnigsprocessen avsevärd. Stäminstrumentet har ett stort ljudomfång – från E0 till C9 och en noggrannhet på mindre än 0.05Hz vid ljudhändelse av 20 sek. Tunern är kapabel att analysera upp till tre stämtungor samtidigt. I och med det kan stämningen av ett dragspel avgöras utan nödvändigheten att behöva spärra stämtungorna och – utan att behöva öppna dragspelshuset. Stämningens befintliga frekvenser och deras inverkan på varandra, såväl som dragspelshusets blir då analyserad. På detta sätt är det mycket enklare att kunna identifiera en felaktig stämning. Tunern mäter även de Frekvenser som uppstår vid samtidigt tre klingande stämtungor. Dessa visas i Cent eller Hertz. En mätning av de enskilda stämtungornas svävning kan inte tillräcklig nog ge ett tillfredställande resultat, Men vid mätning av två tungor samtidigt uppnår man dock en tillräcklig noggrannhet. Det uppmätta antalet taktslag jämförs med taktlistan för det berörda dragspelet som anger önskat antal slag för varje ton. Denna taktlista kan skapas snabbt och enkelt med hjälp av en graf i tunern.
Dragspelslista
Dragspelslista
Mäta ackord och oktav
Det är även möjligt att kunna kontrollera ackord (tre stämtungor) och oktaver två eller tre tungor i flera oktaver.

Tillsatsmodulen: inspelning och redovisning

Tunern kan komplimenteras med en modul som kan spela in och lagra dragspelets alla toner för att sedan kunna skapa en rapport. Rapporten redovisar stämningstillståndet av stämtungorna på en överskådlig tabell. Efter att dragspelet tagits isär är det nu möjligt att korrigera de ostämda tungorna med hjälp av ett stämbord och den av modulen framställda rapporten. Stämtungor som utanför dragspelshuset ändrat sin frekvens återfår den rätta frekvensen efter att ha blivit placerad i dragspelshuset igen. Rapporten printas ut och bifogas dragspelet som ett bevis på utförd arbete.

Med modulen 'spela in och rapportera' ges möjligheten att skapa (okända) beatlistor över befintliga dragspel. På så sätt kan du enkelt kopiera tuningen från ett befintligt instrument till en annan (eller till sig själv)!
Dragspel rapport
Dragspel rapport

Citat från användareDaniel Strohmeier, Strasser:
"Jag arbetar hos dragspelstillverkaren Strasser och använder denna stämapparat. Den är enastående och hjälper mig, att snabbt kunna hitta och korrigera de ostämda tungorna."Pierre Laurent, L'atelier Souffles:
"Jag gillar att använda dragspelaren som det är väldigt enkelt och effektivt att använda. Jag älskar att kunna mäta tre sedlar tillsammans, väldigt hjälpsam. Jag rekommenderar starkt användningen av denna programvara."


Dag Granéll, Beltrami:
"Men version 2.2 med sin ”frys”-funktion har blivit ännu bättre. Extramodulen är oumbärlig. Allting blir mycket tydligare och enklare. Jag gjorde det med Excel innan, och nu är det klart på nolltid."

Några användare

STRASSER
PIGINI


HOHNER
BORSINI

SCANDALLI
Paolo Soprani


WELTMEISTER
Van der Aa

AnvändarupplevelserNavigera till toppen av den här sidan