Svenska

Handbok

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hur man stämmer ett dragspel

med Dirks Professionelles dragspels stämapparat

Professionell stämapparat för dragspel


Tune dragspel snabbt, enkelt och professionellt

KompatibilitetMicrosoft
Microsoft
 • Desktop
 • Bärbar dator
 • netbook
 • Läsplatta
 • Telefon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTApple
Apple
 • iMac
 • Mac Pro
 • Mac mini
 • MacBook
 • Intel cpu
 • M1, M2 & M3
 • iPad
 • iPhone
 • Sonoma
 • Ventura
 • Monterey
 • Big Sur
 • Catalina
 • Mojave
 • High Sierra
 • Sierra
 • El Capitan
 • Yosemite
 • Mavericks
 • Mountain Lion
 • Lion
 • Snow Leopard
 • Leopard
 • Tiger
 • iOS iPhone
 • iOS iPadTunern är tillgänglig I följande språk:
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska
Reed Block
Reed Block
 1. Stämplattor avger ljud då knappen eller tangenten från ett dragspel aktiveras. Dessa betecknas ofta med L,M och H. L står för den nedre oktaven (16´),M för oktaven i mitten(8´) och H för den övre oktaven(4´). Om tre stämplattor befinner sig i den mellersta oktaven ( övre och nedre svävning),noteras dessa med MMM. Befinner sig två stämplattor i den mellersta och en i den lägre oktaven, noteras detta som LMM. Kontrollera om möjligheten finns att, vid tangent/knapptryck,kunna utföra en mätning av dessa stämplattor samtidigt. I läget ("Tones") (Oktave och Chords knappar-bägge inaktiverad) 1,2, eller 3 tungor i samma ton (M,MM eller MMM) kan mätas samtidigt. I läget "Oktave" kan man mäta 2 eller tre stämtungor av samma ton i de olika oktaver.(LM,MH,LH eller LMH). Om dragspelet har fler stämplattor (t.ex.LMM) behöver en av dessa "mutas".
 1. I stämapparaten-ställs in antalet stämplattor/tungor på antalet klingande tungor.Det gör du i fältet "Reeds".
 2. A4 är mestadels stämd i 440 HZ. Om önskad tonhöjd skall förbli som den var, måste dragspelets A4 frekvens först mätas. Klicka på ruta "Freq" och spela A4. "I det breda nedre fönstret visas nu, med de röda visarna, de uppmäta stämtungornas frekvenser. Notera dessa och med hjälp av det vertikala reglaget (på den högra sida) ställer du nu in denna A4 frekvens på stämapparaten. Stämapparaten använder sig nu av tonskalan med den önskade A4 frekvensen.
 3. Klicka på ruta "Record" och spela in alla toner (från tangenterna eller knapparna). Spela in alla toner med både tryck och drag.
 4. Producera eller ladda en "svävnigstabell" (klicka på texten nedanför bilden på dragspelet). För att kunna se de inspelade tonerna, klicka på rutan "visa inspelad" (Recorded). Fyll nu i svävningstabellen så att grafiken följer de inspelade värden. För att stänga fönstret till svävningstabellen klickar du det röda krysset. Tabellens namn visas nu nedanför dragspelsbilden.
 1. Gå nu till fönstret "Record & Report". Stämtungornas avvikelser visas i Cent i rutan "Error". Det är det värdet som behöver justeras (felvärdet) efter att stämstockarna tagits ur. Av betydelse är endast de avvikelser från den första stämtungan och tremolons målvärdet. Detta förklaras i nästa steg. Printa ut stämrapporten genom att klicka på "Report" Återvänd nu till stämapparatens huvudfönster.
 2. Tag ur stämmstockarna ur dragspelet. På grund av en förändrad omgivning (stämmstockarna befinner sig ju inte längre inuti dragspelet) ändrar sig stämtungornas tonhöjd. Spela stämtungans ton på ett stämbord/bälg. Memorera den första stämtungans avvikelse. I stämrapporten skall du nu kolla upp till vilket värde den första tunga behöver justeras. (fel-värdet) Bestäm önskad ändring (= nuvarande avvikelse minus rapportens"felvärde") och utför stämning av tunga. Tonhöjden kommer nu att vara exakt rätt när du återplacerad stämmstocken till dragspelet och "huset" blivit stängd. Utför nu stämningen av alla andra stämplattorna, så att tremolon befinner sig i de korrekta värden. Stäminstrumentet visar dessa värden enligt den aktuella svävningstabellen. Stämrapporten behövs inte. Repetera denna process med alla stämplattor tills alla är stämda.
Knapplåda
Knapplåda
 1. Placera stämmstockarna tillbaka till dragspelet und sätt ihop instrumentet. Spela in alla toner en gång till. Nu borde alla stämplattor uppvisa önskad tonhöjd och tremolo.
Navigera till toppen av den här sidan