Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    Piano Tuning & Repair Blog
http://dirkspianotuningandrepair.blogspot.nl


Dirk's Projects Eier: Dirk Wolters
Haule, Nederland
Handelskammernummer: 55833527
Dirk's Projects
Ofte stilte spørsmål De oftest stilte spørsmålene er besvart her. Ofte stilte spørsmål
Trekkspillstemming Stemmeprosessen med Dirk's profesjonelle Trekkspillstemmer. Trekkspillstemming
Pianostemming En kort instruksjon på hvordan et piano stemmes. Pianostemming
Video av pianostemming Videoopplæring: Hvordan stemme pianoet selv. Video av pianostemming


Ansvarsfraskrivelse E-Mail  Dirk's Projects  E-Mail Nettstedskart