Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


 
Download Professioneel stemapparaat voor accordeons
Microsoft WindowsApple OS X

Professioneel stemapparaat voor accordeons


Dit stemapparaat is speciaal ontwikkeld voor het stemmen van instrumenten met doorslaande tongen. Door de vele unieke mogelijkheden van dit stemapparaat, verloopt het stemproces veel sneller. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de zweving tussen de tongen te meten. Met de uitbreidingsmodule 'opname en rapportage' is het mogelijk het complete instrument te meten en de resultaten in een overzichtelijk rapport te printen.
Professioneel stemapparaat voor accordeons
$228
Kopen
YouTube NederlandsNederlandsEnglishEnglishDeutschFrançaisPolskaРусскийEspañolItalianoSvenskaPortuguêsPortuguês中国的

Dirk’s Accordeon Stemapparaat


Hoe wordt een accordeon gestemd

met Dirk's Professionele Accordeonstemapparaat

 

 

 

 

 

1.                  De tongen die klinken bij het indrukken van een toets of knop van het accordeon worden vaak aangegeven met L, M en H. L staat voor Laag octaaf (16'), M voor Midden octaaf (8') en H voor Hoog octaaf (4'). Bij drie tongen in het midden octaaf (dus met onder en bovenzweving) wordt dan MMM genoteerd. Bij twee tongen in het middenoctaaf en één in het lage octaaf wordt LMM genoteerd. Controleer of de klinkende tongen (bij het indrukken van 1 toets) door het stemapparaat in 1 keer gemeten kunnen worden. In de “Tonen” mode (Octaaf en Akkoord knoppen beide niet ingedrukt) kunnen 1, 2 of 3 tongen in dezelfde noot (M, MM of MMM) tegelijk gemeten worden. In de “Octaven” mode kunnen 2 of 3 tongen van dezelfde noot, maar in een ander octaaf (LM, MH, LH of LMH) tegelijk gemeten worden. Als het accordeon meer tongen heeft (bijvoorbeeld LMM) dan moet er 1 uitgeschakeld worden voordat er gemeten kan worden.

2.                  Stel het aantal tongen op het stemapparaat in op het aantal klinkende tongen. Dit wordt gedaan met de “Tongen” knop.

3.                  De A4 wordt vaak gestemd op 440 Hz. Als de gewenste toonhoogte van de A4 gelijk moet blijven aan de waarde die hij al had, dan moet de frequentie van de A4 van het accordeon eerst gemeten worden. Druk hiervoor de “Freq” knop in en laat de A4 van het accordeon klinken. In het onderste brede venster met de rode naald(en) worden nu drie venstertjes weergegeven met de frequentie(s) van de gemeten tong(en). Lees de frequentie af en stel de A4 frequentie op het stemapparaat in met de rechter verticale schuif. Vanaf nu gebruikt het stemapparaat de toonladder met de A4 op de gewenste frequentie.

4.                  Neem alle toetsen (of knoppen) op met de “Opname” knop ingedrukt. Neem alle toetsen op in de duw en ook in de trekrichting.

5.                  De zwevingslijst (op de tekst onder het plaatje van het accordeon klikken) laden of aanmaken (invullen). Druk de “Opgenomen” knop in om de opgenomen toonhoogtes te zien. Nu kan de zwevingslijst zo ingevuld worden dat de grafiek netjes door de opgenomen waardes loopt. Het venster met de zwevingslijst weer sluiten met het rode kruisje. Onder het plaatje van het accordeon staat nu de naam van de zwevingslijst.

6.                  Ga via de Menu knop naar “Opname en rapportage”. In de kolom “Fout” is af te lezen wat de afwijkingen van de tongen in Cent zijn. Als de tongenblokken straks uit het accordeon gehaald zijn dan is dat de hoeveelheid die de tongen bijgestemd moeten worden. Eigenlijk zijn alleen de foutwaardes bij de eerste tong en de doelwaardes bij de zwevingen van belang. Dit wordt in de volgende stap duidelijk. Print nu een stemmingsrapport uit met de “Rapport” knop. Ga terug naar het hoofdscherm van het stemapparaat.

7.                  Haal de tongenblokken uit het accordeon. De toonhoogte van de tongen zal nu veranderen doordat de omgeving van de tongen veranderd. Ze zitten niet meer opgesloten in de kast. Laat de tongen van één toets klinken op de stemtafel. Onthoud de afwijking van de eerste tong. Kijk in het stemrapport hoeveel de eerste tong bijgestemd moet worden (de foutwaarde uit het rapport). Bepaal de gewenste afwijking ( = huidige afwijking – foutwaarde uit het rapport ) en stem de tong bij. De toonhoogte zal straks precies kloppen als de tongenblokken weer in het gesloten accordeon zitten. Stem nu de andere tongen bij tot de zwevingen de juiste waarde hebben. Het stemapparaat laat deze waarde zien aan de hand van de huidige zwevingslijst. Hiervoor is het stemrapport niet nodig. Herhaal dit voor elke noot. Alle tongen zijn nu bijgestemd.

8.                  Zet de tongenblokken weer in het accordeon. Sluit het accordeon weer en maak nogmaals een opname van alle noten. De tongen zouden nu allemaal op de gewenste toonhoogte en de gewenste zweving moeten zitten.

 

 

 Disclaimer E-Mail  Contact opnemen met Dirk's Projects  E-Mail Site map