Svenska

Handbok

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

HOHNER munspelsstämmare

Förord

HOHNER munspelsstämmare
HOHNER Harmonica Tuner utvecklades av Dirks Projects i samarbete med Hohner Musical Instruments och är utformad så att harmonikare kan ställa in egna instrument.

Stämningsproceduren är enkelt att lära sig, vad som tydligt framgår i en träningsvideo.

Tunerns mjukvaran kan stämma inte bara singelvass, utan även dubbla vassar som är inställda i tremolo. Den här unika funktionen gör att man enkelt och enkelt kan ställa in önskade beats. Beats är mycket svåra att stämma när man stämmer båda vassarna separat från varandra. Med denna tuner kan båda vassarna mätas samtidigt, tillsammans med ljudblocken, vilket gör det väldigt enkelt att ställa in beats.

HOHNER munspelsstämmare


Justera en harmoni själv till en professionell standard

KompatibilitetMicrosoft
Microsoft
 • Desktop
 • Bärbar dator
 • netbook
 • Läsplatta
 • Telefon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTTunern är tillgänglig I följande språk:
 • English
 • English
 • English

Innehållsförteckning

Hur man ställer in en harmonik

En harmonica är inställd genom att arkivera eller skrapa små mängder material från räven som behöver justeras. En slinghöjd kan ställas upp eller ner med hjälp av specialverktyg. Bilderna nedan visar HOHNER-verktygssatsen som används för att ställa in en harmonik.
HOHNER Service Set

Testversionen

Provversionen är avsedd att hjälpa dig att få en bra uppfattning om de möjligheter som tunern erbjuder. Försöksversionen kan användas för att ställa in alla vasslar i din överton. Vissa funktioner är endast tillgängliga i den fulla versionen, som att ställa in tremolo-vassens slag och använda tunern i helskärmsläge.

Provversionen behöver aktiveras varje gång den startas. Den behöver därför en Internetanslutning. Den fullständiga versionen behöver inte aktiveras varje gång; den behöver inte en internetanslutning.
HOHNER Service Set

Glosor

 • Frekvens
  Tonen antal svävningar per sekund (tonens höjd).
 • Klang
  Ljudspektret som kan förnimmas av det mänskliga örat.
 • Ton
  Ljudhändelse med konstant tonhöjd.
 • Not
  Presentation av en ton med en specifik tonhöjd och läge.
 • Tonskala
  Stigande eller fallande följd av toner i en bestämd ordning.
 • Tonhöjd (pitch)
  Upptäckt tonhöjd av ett ljud är ljudet av grundtonen.
 • Grundläggande ton eller tonika
  Den uppfattade tonhöjden. Denna grundton är dn lägsta av alla toner varav ljudet formas.
 • Överton
  En ton med en klang av högre frekvensen än grundtonens. Dessa övertoner av en ljudbild är heltalgiga, flertalgiga frekvenser av grundtonen.
 • Svävning
  Uppträder i ljudet då två toner med en liten frekvensskillnad klingar samtidigt.
 • Intervall
  Tonhöjdskillnaden mellan två toner.
 • Halvton
  Den minsta musikaliska intervall som används i västerländsk musik. En oktav består av två halvtoner. I den likvärdiga svävningen är alla halvtonsavstånd precis lika stora. Hos ett piano är intervallen mellan två på varandra följande vita tangenter en halvton, såvida det inte finns en svart tangent däremellan. Om det existerar en svart tangent mellan de två vita tangenterna, består intervallen mellan dessa av två halvtoner. I så fall är intervallet mellan de vita tangenterna och den svarta en en halvton. Intervallen mellan en ton och krysstonen (t.ex. C och C#) är alltid en halvton.
 • Oktav
  Avståndet mellan två toner vars den andra tonens frekvens är dubbelt så hög som den förstas.
  1 Oktav = 12 Halvtoner.
 • Stämning
  Frekvensernas samstämdhet av noter. I den västerländska musiken är den liksvävande svävning den mest populära. Andra stämningar är t.ex: den renas stämning, den pythagoreiska, medeltonstemperering och den vältempererade plus den31 liksväviga Stämning.
 • Kromatisk tonskala
  En kromatisk tonskala är en tonskala som innehåller alla 12 halvtoner:
  c – c# – d – d# – e – f – f# – g – g# – a – a# – b (de vita och svarta tangenter hos ett piano)
 • Halvton och heltonsteg
  Ett halvtonssteg är en intervall av en halv ton som intervallen mellan två på varandra följande vita tangenter hos ett piano utan svarta tangenter däremellan. Ett heltonsteg är en intervall av två halvtoner som t.ex. mellan två på varandra följande vita tangenter, mellan dessa en svart tangent befinner sig.
 • Diatonisk tonskala
  En diatonisk tonskala är en tonskala med halv och heltonssteg:
  C-Dur: c – d – e – f – g – a – b
  C-Moll: c – d – eb – f – g – ab – bb
 • Hertz
  Frekvensens mått.
  1 Hz = 1 hel våglängd per sekund.
 • Cent
  Logaritmisk mått enhet för frekvensens skillnad mellan två toner i en tonskala.
  1200 Cent = 1 Oktav.
  100 Cent = avståndet mellan två på varandra följande toner i en liksvävande stämning.
 • Frekvensspektret
  Alla frekvenser som uppträder hos ett ljud. Frekvensspektret kan läsas i form av ett diagram.
 • Växeltonig (bisonoric)
  Begreppet "växeltonig" används, då tangenten av ett dragspelsliknande instrument framkallar olika toner beroende på tryck eller drag, T.ex. Bandoneon, diatonisk dragspel, munspel.
 • Stämbord (tuning table)
  ett speciellt bord, avsett för stämning av stämtungor.

Val och placering av Mikrofon

Mikrofonens kvalitet
För stämapparaten är endast tonens frekvens avgörande. Ljudets volym är irrelevant. Mikrofonens kvalitet spelar en sekundär roll. Avgörande är endast frekvensen. I princip duger alla gängse mikrofontyper.

Intern eller extern Mikrofon
Ett i en Laptop inbyggd Mikrofon fungerar bra men det registrerar mera brus än en externt Mikrofon. Chassit av en Laptop fångar upp ljud och skakningar som mikrofonen registrerar. Även Kylfläkten kan bli en källa till störande ljud. En inbyggd mikrofon kan ganska ofta inte mäta de lägsta frekvenserna. En annan nackdel av en inbyggd mikrofon är, att det nästan är omöjligt att placera det i mitten, mellan pianots pedaler. Ett extern Mikrofon underlättar en anpassning avsevärd.

Avståndet från mikrofonen till instrumentet
Ju närmre mikrofonen är placerad på instrumentet desto mindre påverkar bakgrundsbruset i förhållande till instrumentets ljud. Ett kortare avstånd kommer att förbättra mätnoggrannheten.
Digitala effekter
Somliga mikrofoner levereras med software och drivare som förändrar ljudsignaler med hjälp av digitala effekter. Det här är effekter som "ekon", "brumfilter", "stereoförbättring", "riktningskänslighet" och "bullerundertryckning". Dessa effekter förändrar ingångssignalen och förhindrar stämapparatens klanderfria funktion. Stäng av alla dess effekter. Mikrofoninställningar ”boost”, ”sensitivity”, ”volume”, ”gain” und ”balance” utgör inte några problem.

Slutsats
En extern mikrofon med en kabel ansluten till datorn är den föredragna konfigurationen, eftersom den enkelt kan placeras på rätt plats. I praktiken fungerar en enkel dynamisk mikrofon ansluten till ljudkortet alldeles utmärkt. Frekvensomfånget av prisvärda mikrofoner är ofta okänd, särskild när det gäller de låga toner. En kvalitativt bättre dynamisk mikrofon ger bättre resultat. Generellt duger det också med en USB-mikrofon. I så fall används inte datorns interna ljudkort, vilket kan vara en fördel. De mycket dyrare kondensatormikrofonerna är användbara men ger inget bättre resultat. Digitala effekter av div. mikrofoners software skall stängas av!

Använda tunern för första gången

Select the sound input
Att välja ingångskanal
För att kunna använda stämapparaten är det nödvändig att bestämma önskad ingångskanal så att konfigurering av denne kann utföras. För det mesta är det Mikrofoningången. Av den anledning visas konfigurationsskärmen vid starten av stämapparaten.

För valet av ingångskanalens inställning är konfigurering i fönstrets vänstra sida avgörande. Med ”select the recording device” väljes ljudkortet. Ljudkortets olika ingångar visas via ”select the sound input in the recording device”. Här väljer du ingången du vill använda.

Den resulterande signalen från den valda ingången visas i grafen längst ner. Stämapparaten fungerar bäst med en stark ingångssignal. Ingångens känslighet regleras med ”Sensitivity”-knappen. Väljer man en mikrofon vars signal är för svag hakar du för checkboxen ”Microphone boost” då kommer signalen att förstärkas.

Om stereo ingången har en "Balans Slider", bör den ställas in i mitten.
Tangenten ”Windows Recording Control for the selected device” öppnar Windows ljudingångens konfigurationsfönster. Detta fönster behöver sällan användas.

Ibland hörs ett brum (50 eller 60 Hz) på ingången. Detta orsakas generellt av antingen dålig jordning eller dålig strömförsörjning. En ”brum” i signalen vid 50 eller 60 Hz kan filtreras bort genom att sätta en hake i Checkboxen; ”hum filters”. Att inte använda dessa filter kan resultera i oönskade detekteringar av vissa toner, t.ex. G1 (49Hz), A # 1 (58,27Hz) eller B1 (61,74Hz).
Tips
Om du håller muspekaren över en knapp eller ett fönster visas ett "verktygstips". Tooltip är ett litet textfönster med en beskrivning av just den knappen eller fönstrets funktion.

Stämningsprocessen med HOHNER Harmonica Tuner

Automatisk tonhöjdsdetektering
HOHNER Harmonica Tuner identifierar automatiskt ljudtonens tonhöjd. Den detekterade tonen visas i fönstret Tonfält. När den detekterade tonen är stabil kommer ordet "Lås" att visas. Nu kommer den detekterade tonen inte att ändras till någon annan längre. Efter några sekunder av tystnad kan nästa ton ställas in.

Den detekterade tonen visas i fönstret Tonfält.

Tuning med HOHNER Harmonica Tuner

 1. Starta Hohner Harmonica Tuner på din dator. Det rekommenderas att placera mikrofonen på en gummipanna eller en kudde, så det kommer inte att plocka upp vibrationer från golvet.
 1. Kontrollera i vänstra, övre hörn, om rätt mikrofon blivit vald.

  Kontrollera i vänstra, övre hörn, om rätt mikrofon blivit vald.
 2. Se till att det finns en lugn miljö med minimal omgivande ljud. I synnerhet kommer kontinuerliga, monotona ljud, såsom ljudet av en fläkt eller en akvaripump, att göra noggrann mätning svårare.
 3. Använd knappen "Reeds" för att ange om du stämmer över ett enda reed eller ett tremolo reed pair. Om 2 vassar ljuder samtidigt måste antalet vassar ställas in på 2. Om endast 1 röra hörs måste antalet räta vara inställda på 1.
 1. Nu kan du börja den faktiska processen att ställa in din överton. Spela den riva du vill ställa och observera den röda nålen i fönstrets nedre del. När man mäter räfflarnas höjd är det viktigt att spela med öppen och avslappnad käke och halsposition, samtidigt som man behåller ett konstant men försiktigt luftflöde. Om du misslyckas med att göra det är det väldigt svårt att få en noggrann mätning, eftersom halsformen och lufttrycket kan sakta ner frekvensen som reedet svänger och så förfalskar din läsning. Variera ditt lufttryck och halsformen gör det också svårt att producera en stabil tonhöjd i första hand. Var försiktig. När nålen ger en stabil avläsning på noll, är rinnet i låt. I praktiken kan en röra aldrig stämas perfekt, men det är inte nödvändigt, eftersom det mänskliga öret vanligtvis inte upptäcker små avvikelser i ställning.

  Tänk också på följande: Skalan bakom nålen är kalibrerad i cent. 100 cent på ton B1 motsvarar endast 3,57 Hertz. 100 cent vid stig C8 motsvarar emellertid 241,92 Hz. Det är därför som högre toner behöver ställas in mer exakt (uttryckt i cent) än lägre toner. C8 bör inte avvika mer än 0,1 cent, men B1 kan avvika med upp till 3 cent.

  Den detekterade tonen visas i fönstret Tonfält.
 1. Om tonhöjden är för låg, lägg ut lite material från den övre ytan av räven vid spetsen. Om tonhöjden är för hög, skrapa lite material från basen av riet framför nitlattan. Fortsätt försiktigt och utöva så lite tryck som möjligt för att undvika att oavsiktligt ändra offensiven och inriktningen. Innan du försöker ställa in din överton ska du noggrant studera de detaljerade instruktionerna som visas i handledningen på webbplatsen först.

  Om tonhöjden är för låg, lägg ut lite material från den övre ytan av räven vid spetsen.
 2. Efter tuning borde alla vassar på din harmonica vara i linje och redo att spelas. Men glöm inte att även med HOHNER Harmonica Tuner behöver du fortfarande utveckla en känsla för att hantera tuningverktygen och lära sig andas ordentligt medan du mäter tonhöjden för att uppnå ett helt tillfredsställande resultat. Tuning kräver exakt erfarenhet, så tålamod är nödvändigt. På grund av ett antal faktorer kan tonhöjden förändras efter avstämningsprocessen och kräva omställning. Med singelrörsinstrument rekommenderar vi att du alltid kontrollerar intervall som oktavljud utan störningar. HOHNER Harmonica Tuner är ett ovärderligt inställningsverktyg, men ditt eget öra är den slutliga domaren.

Stämapparatens funktion

Ingångssignal
Den ljudsignal som tunern använder för mätningarna visas i vågform högst upp i tunerfönstret. Signalens amplitud visar ingångssignalens styrka. Om signalen skulle vara för kraftig (Om amplituden skulle vara större än fönstret) då kommer än ännu kraftigare förstärkt signal inte längre kunna visas. Ingångssignalens namn, som valdes i menyn inställningar (Menue – Tuner Settings) visas också i detta fönster. Fönstret kan användas för att kontrollera om en ingångssignal existerar.

Den detekterade tonen visas i fönstret Tonfält.
Upptäckt ton
Den upptäckta tonen visas i tunerns notfönster som bokstav med oktavens siffra. A4-frekvensen visas i det övre vänstra hörnet ovanför denna karaktär. När den detekterade tonen är stabil kommer ordet "Lås" att visas. Nu kommer den detekterade tonen inte att ändras till någon annan längre. Efter några sekunder av tystnad kan nästa ton ställas in.

Den upptäckta tonen visas i tunerns notfönster som bokstav med oktavens siffra.
Frekvensspektret av den upptäckta tonen
Frekvensspektrumet för den detekterade tonen visas grafiskt i frekvensspektrumfönstret. Den horisontella axeln representerar frekvensen och den vertikala axeln representerar amplituden. En ljudande reed orsakar en topp i frekvensspektrumet och den röda vågformen representerar frekvensen hos den detekterade tonen. Toppen av den röda sinusformade linjen visar den uppmäta frekvensen av ingångssignalen. Den vertikala grå linjen indikerar önskad frekvens för den detekterade tonen.

Frekvensspektret av den upptäckta tonen.
Avvikelsen hos reedens frekvens
Rödets avvikelse från målfrekvensen visas numeriskt i fönstret "Cent 1" och representeras också av en rörlig röd nål (nederdel av fönstret). I "2-alstret" -läget visas avvikelsen för den andra rinnan i fönstret "Cent 2" och representeras av en andra röd nål. De två ljudande vass producerar slag som visas i fönstret "Beating".

När du stämmer de två vassarna i ett tremolo-vasspar, stämmer du alltid med det första vasset med hjälp av fönstret "Cent 1" eller den röda nålen. När du stämmer med den andra roten, använd alltid fönstret "Slår". Det här är det enda sättet att stämma övertonen noggrant! Använd aldrig fönstret "Cent 2" eller den andra röda nålen.

Avvikelsen hos reedens frekvens.
De önskade beatsna
Varje tremolo reed-par behöver slå vid en viss hastighet. De lägre tonen behöver olika slag än de högre tonen. Du kan ange önskad mängd slag i skärmbilden för tunerinställningar: Meny - Tunerinställningar. De önskade beatsna för den detekterade tonen visas i fönstret "Önskat". När du stämmer med den andra tremolo-spetsen, försök att jämföra de uppmätta streckarna (fönstret "Beating") till önskat slag (fönstret "Önskat").

A4-frekvensen
Den A4-frekvens som används av tunern kan ställas in på inställningsskärmen: Meny - Tunerinställningar. Alla andra toner justeras därefter.
Att ”frysa” stämapparaten
Genom aktivering av programmets ”frysknapp” kommer alla diagrammets synliga värden förbli oförändrade. Detta för att i ”lugn och ro” kunna läsa av alla dessa värden. Samma funktion uppnås med tangentbordets mellanslag tangent (Space).

Att ”frysa” stämapparaten.

Stämapparatens noggrannhet

Den maximala noggrannheten i Hertz och Cent
Noggrannheten hos tunern är bättre (mindre) än 0,1 Hertz (vågor längre än 10 sekunder). Cent är en relativ måttenhet. Intervallet mellan två successiva halvtoner i Hertz ökar när tonhöjden blir högre medan intervallet i Cent per definition alltid är 100. Här kommer några värden kring noggrannheten i Cent: C1: 5.2 Cent, C2: 2.6 Cent, C3: 1.4 Cent, C4: 0.6 Cent, C5: 0.4 Cent, C6: 0.16 Cent, C7: 0.08 Cent, C8: 0.04 Cent. Slutsatsen är att stämapparaten (vid mätning i Cent) arbetar mera noggrann vid tilltagandet av noten/tonens höjd.

Mätbara tonhöjdsskillnader
Den minsta tonskillnaden som kan detekteras av det mänskliga örat är ungefär 2 Hertz. Noggrannheten hos tunern på ± 0,1 Hertz har en annan storleksordning. Denna höga noggrannhet är nödvändig för att mäta misslyckanden mellan två vassar. En förändring i stigskillnaden på mer än ca 0,1 Hertz orsakar en märkbar förändring i slagets hastighet.
Automatisk kalibrering
För mätning använder sig stämapparaten av ljudkortet. För att kunna jämna ut eventuella frekvens fel utför stämapparaten en automatisk kalibrering. En manuell kalibrering, så som det ofta förekommer hos konventionella stämapparater, (t.ex. med hjälp av, ratt, skruv osv) är inte nödvändig. På grund av detta är mätningarna av tunern alltid korrekta.

Intern noggrannhet
Tunern visar de uppmätta felen till 1 eller 2 decimaler (siffror efter decimalpunkten). Internt beräknas mottagaren till 7 decimaler. Omedelbart före avvikelsen avrundas siffran till 1 eller 2 decimaler.
Navigera till toppen av den här sidan