Polska

Instrukcja

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

HOHNER tuner harmonijki

Przedmowa

HOHNER tuner harmonijki
Hohner Harmonica Tuner został wytworzony przez Dirk’sProjects we współpracy z HOHNER Musical Instruments i został zaprojektowany aby właściciele harmonijek mogli stroić swoje instrumenty.

Proces strojenia jest łatwy do nauki i jasno wytłumaczony w filmie instruktażowym.

Program do strojenia może stroić nie tylko pojedyncze stroiki, ale również podwójne strojone w tremolo. Ta unikalna funkcja umożliwia osobie ustawienie zamierzonych dudnień w sposób łatwy i dokładny. Dudnienia są trudne do wystrojenia gdy stroi się obydwa stroiki oddzielnie. Z tym tunerem oba stroiki mogą być mierzone jednoczasowo, razem z brzmiącymi dudnieniami, czyniąc bardzo łatwe wystrojenie dudnień.

HOHNER tuner harmonijki


Nastrój harmonijkę własnoręcznie na profesjonalnym poziomie

ZgodnośćMicrosoft
Microsoft
 • Komputer stacjonarny
 • Laptop
 • Netbook
 • Tablet
 • Smartfon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTTuner dostępny jest w następujących wersjach językowych:
 • English
 • English
 • English

Spis treści

Jak nastroić harmonijkę

Harmonijkę stroi się poprzez wypełnianie albo wydrapywanie małych ilości materiału ze stroików, które wymagają korekty. Wysokość tonu stroika może być podniesiona lub obniżona za pomocą specjalnych narzędzi. Obrazki poniżej pokazują zestaw narzędziowy firmy HOHNER, którego używa się do strojenia harmonijki.
HOHNER Service Set

Wersja próbna

Wersja próbna służy temu, aby pokazać Tobie dobrze jakie są możliwości oferowane przez tuner. Wersja próbna może być użyta do nastrojenia wszystkich stroików Twojej harmonijki. Niektóre funkcje są dostępne tylko w pełnej wersji, tak jak strojenie dudnień stroików w tremolo oraz używanie tunera na pełnym ekranie.

Wersja próbna musi być aktywowana za każdym razem jak jest uruchamiana. Dlatego potrzebuje połączenia internetowego. Pełna wersja nie musi być za każdym razem aktywowana; nie potrzebuje połączenia internetowego.
HOHNER Service Set

Spis ważnych terminów

 • Częstotliwość
  liczba fal konkretnego tonu na sekundę (wysokość tonu).
 • Dźwięk
  całkowity zakres fal akustycznych, które są rozpoznawalne przez ucho ludzkie.
 • Ton
  dźwięk o zmiennej wysokości.
 • Nuta
  zapis graficzny tonu opisujący jego wysokość i długość.
 • Skala
  wznosząca lub opadająca sekwencja tonów w określonym porządku.
 • Wysokość
  obserwowana częstotliwość tonu. Jest to częstotliwość podstawowa.
 • Główna składowa harmoniczna
  widoczna wysokość. Najniższy ton spośród zbioru tonów tworzących dźwięk.
 • Alikwot
  ton w dźwięku o wyższej częstotliwości od głównej składowej harmonicznej. Harmoniczne są wielokrotnymi toniki.
 • Dudnienie
  dudnienie występuje pomiędzy dwoma jednocześnie brzmiącymi tonami o małej różnicy wysokości.
 • Interwał
  różnica wysokości pomiędzy dwoma tonami.
 • Półton
  najmniejszy muzyczny interwał w zachodniej muzyce. Oktawa składa się z dwunastu półtonów. W stroju równomiernie temperowanym wszystkie półtony są równo podzielone w częstotliwości. W fortepianie, interwał pomiędzy dwoma sąsiednimi białymi klawiszami (jeżeli nie ma między nimi czarnego klawisza) to półton. Jeżeli pomiędzy dwoma białymi klawiszami jest czarny klawisz, wtedy interwał pomiędzy białymi klawiszami to dwa półtony. W takim przypadku interwał pomiędzy białymi klawiszami a czarnym klawiszem to półton. Interwał pomiędzy tonem i tonem podwyższonym (np. c i C#) to zawsze półton.
 • Oktawa
  różnica pomiędzy dwoma tonami, kiedy drugi ton ma dwa razy większą częstotliwość niż pierwszy.
  1 Oktawa = 12 Półtonów.
 • Strój lub system
  system porządkowania częstotliwości dźwięków dla poszczególnej skali instrumentu. W zachodniej muzyce system równomiernie temperowany jest najbardziej popularny. Inne systemy to np: strój naturalny, system Pitagorejski, strój średniotonowy, system temperowany oraz 31 stopniowy system równomiernie temperowany.
 • Skala chromatyczna
  skala chromatyczna to taka, która zawiera wszystkie dwanaście półtonów z oktawy:
  c – c# – d – d# – e – f – f# – g – g# – a – a# – h (białe i czarne klawisze na fortepianie)
 • Odległość połowy tonu i całego tonu
  odległość połowy tonu jest równoznaczna z interwałem półtonu (sekundy małej), tak jak interwał pomiędzy dwoma sąsiadującymi białymi klawiszami bez czarnego klawisza pomiędzy nimi. Odległość całego tonu jest równoznaczna z interwałem dwóch półtonów, tak jak interwał pomiędzy dwoma sąsiadującymi białymi klawiszami, pomiędzy którymi jest klawisz czarny.
 • Skala diatoniczna
  skala diatoniczna to taka, która składa się z półtonów i całych tonów:
  C dur: c – d – e – f – g – a – h (białe klawisze na fortepianie oraz kolejne dźwięki na harmonijce diatonicznej)
  C moll: c – d – eb – f – g – ab – bb
 • Herc
  jednostka częstotliwości.
  1 Hz = 1 drgnienie na sekundę.
 • Centów
  jednostka logarytmiczna opisująca różnice w wysokości z uwzględnieniem tonu w skali.
  1200 Centów = 1 Oktawa.
  100 Centów = odstęp pomiędzy 2 kolejnymi półtonami w systemie równomiernie temperowanym.
 • Spektrum częstotliwości
  wszystkie częstotliwości występujące w dźwięku. Spektrum częstotliwości może być przedstawione w formie graficznej.
 • Bisonoryzm
  określenie „bisonoryzm” używane jest w przypadku gdy instrumenty w stylu akordeonu generują inne tony w zależności czy miech pompuje, czy zasysa powietrze. Przykład: bandoneon, koncertyna.
 • Tabela strojenia
  robocza tabela ze wszystkimi rodzajami dodatków do strojenia stroików akordeonowych.

Wybór i umiejscowienie mikrofonu

Dokładność mikrofonu
Jedynie częstotliwość mierzonego dźwięku jest istotna. Natężenie dźwięku nie ma znaczenia. Czułość mikrofonu nie jest istotna, a jedynie mierzona częstotliwość. Jest to jednak wystarczające w każdym mikrofonie.

Zewnętrzny czy wbudowany
Wbudowany mikrofon, tak jak te w większości laptopów nie jest zazwyczaj użyteczny. Zbiera on więcej otaczających odgłosów niż podłączony zewnętrznie mikrofon do karty dźwiękowej. W przypadku laptopów – mikrofon zbiera dźwięki i wibracje. Wiatrak laptopa jest ważnym czynnikiem powodującym szumy. Często też wbudowany mikrofon nie jest wystarczający do pomiarów niższych częstotliwości. Kolejną wadą mikrofonu wbudowanego jest fakt, że trudno go prawidłowo umiejscowić. Zewnętrzny mikrofon, który jest podłączony do karty dźwiękowej może z łatwością być umiejscowiony w prawidłowym położeniu.

Odległość pomiędzy mikrofonem a fortepianem
Im bliżej mikrofon jest umiejscowiony, tym mniejszy jest wpływ odgłosów otoczenia na nagranie pożądanego dźwięku. Także mniejszy dystans poprawi jakość pomiaru.
Efekty cyfrowe
Niektóre mikrofony są zaopatrzone w oprogramowanie (tzw. sterowniki), które mogą modyfikować sygnał dźwiękowy poprzez używanie efektów cyfrowych. Są to efekty typu „echo”, „filtry szumów”, „ poprawa stereo”, „czułość” lub „tłumienie szumów”. Te efekty mogą zniekształcić nagrywany dźwięk, a przez to tuner może nie działać prawidłowo. Efekty te muszą być wyłączone. Z drugiej strony ustawienia w mikrofonie typu „podbicie”, „czułość”, „głośność”, „balans” nie mają wpływu.

Wniosek
Zalecaną konfiguracją jest mikrofon zewnętrzny, podłączony do karty dźwiękowej, ponieważ mikrofon może być łatwo umiejscowiony w odpowiedniej pozycji. To znaczy, że zwykły mikrofon podłączony do karty dźwiękowej jest w zupełności wystarczający. Pasmo przenoszenia tanich mikrofonów jest w większości przypadków nieznane. Skoro pasmo przenoszenia musi być przynajmniej od 20Hz do 10kHz, ogólny mikrofon dynamiczny da lepsze rezultaty, szczególnie przy pomiarze niższych częstotliwości. Ogólnie rzecz biorąc mikrofon podłączany przez USB też może być wykorzystany. W tym przypadku karta dźwiękowa nie jest używana, co może być zaletą. Droższe mikrofony pojemnościowe są użyteczne, lecz nie dadzą lepszych efektów pomiarowych. W trakcie pomiarów, cały czas efekty cyfrowe w oprogramowaniu mikrofonu muszą być wyłączone!

Pierwsze kroki

Select the sound input
Wybór wejścia sygnału
Aby zacząć używać tuner konieczny jest wybór i skonfigurowanie pożądanego wejścia sygnału. Będzie to mikrofon. Kiedy pierwszy raz uruchomisz tuner, automatycznie pokaże się okno konfiguracji.

Lewa strona powyższego okna konfiguracji istotna jest dla wyboru i konfiguracji wejścia sygnału. W tabeli „select the recording device” (wybór urządzenia nagrywającego) należy wybrać kartę dźwiękową. Inne możliwe wejścia sygnału wybranej karty dźwiękowej znajdują się w tabeli „select the sound input in the recording device” (wybór wejścia sygnału w urządzeniu nagrywającym). Należy tutaj zaznaczyć wejście sygnału, które ma być używane.

W prawym dolnym rogu wyświetlany jest podgląd graficzny wybranego wejścia sygnału. Tuner działa najlepiej, gdy sygnał wejściowy jest najmocniejszy, jednakże nie powinien wchodzić na czerwone paski na górze i dole aby uniknąć zniekształceń. Siłę sygnału można regulować za pomocą suwaka „Sensitivity” (Czułość). W momencie kiedy sygnał z wybranego wejścia jest za słaby należy zaznaczyć pole „Microphone boost” (podbicie mikrofonu) aby jeszcze bardziej wzmocnić sygnał.

Jeżeli posiadasz wejście stereo z „Suwakiem Balansu", musisz ustawić ten suwak pośrodku.
Przycisk „Windows Recording Control for selected device” (Ustawienia Dźwięku Windows wybranego urządzenia) otwiera okno konfiguracji dźwięku systemu Windows. Zazwyczaj nie jest to konieczne.

Czasami szum (50 lub 60 Hz) jest słyszalny na wejściu. Jest to zazwyczaj spowodowane nieodpowiednim uziemieniem lub nieodpowiednim zasilaniem. Można to wyeliminować zaznaczając jeden z filtrów szumów. Jeżeli filtry te nie będą użyte może to skutkować niechcianą obecnością pewnych tonów, np. G1 (49Hz), A#1 (58,27Hz), lub B1 (61,74Hz).
Wskazówki
Każdorazowo kiedy najedziesz na okno lub przycisk i pozostawisz kursor nad nim, wyświetli się wskazówka. Wskazówka to małe okienko z tekstem wyjaśniającym funkcję poszczególnych przycisków lub okien.

Proces strojenia z HohnerHarmonica Tuner

Automatyczne wykrywanie wysokości tonu
HohnerHarmonica Tuner automatycznie wykrywa wysokość brzmiącego tonu. Wykryty ton zostanie wyświetlony w oknie Nazwa Tonu. Kiedy wykryty ton jest stabilny w oknie pojawi się napis "Lock" zablokuj. Teraz wykryty ton nie zmieni się w inny więcej. Po kilku sekundach ciszy następny ton może pozostać nagrany.

Wykryty ton zostanie wyświetlony w oknie Nazwa Tonu.

Strojenie z HohnerHarmonica Tuner

 1. Uruchom HohnerHarmonica Tuner na swoim komputerze. Podłącz i ustaw mikrofon (patrz rozdział 6). Zaleca się położyć mikrofon na gumowej podkładce lub poduszce tak by nie łapał wibracji z podłoża.
 1. Na ekranie sprawdź w lewym górnym rogu czy odpowiedni mikrofon został wybrany.

  Na ekranie sprawdź w lewym górnym rogu czy odpowiedni mikrofon został wybrany.
 2. Zapewnij wyciszone otoczenie z minimalnym hałasem. Między innymi, ciągłe, jednostajne dźwięki takie jak wiatrak lub pompka akwarium sprawią trudniejszym dokonanie dokładnych pomiarów.
 3. Użyj przycisku „stroiki” aby wybrać czy stroisz pojedynczy stroik czy parę w tremolo. Jeśli dwa stroiki brzmią jednocześnie, liczba stroików musi być ustawiona na dwa. Jeśli tylko jeden, liczbę należy ustawić na 1.
 1. Teraz możesz zacząć właściwy proces strojenia harmonijki. Zagraj stroikiem, który chcesz nastroić i obserwuj czerwoną strzałkę na dole okna. Podczas pomiaru wysokości stroika, jest niezwykle istotnym aby grać rozluźnioną pozycją ust oraz gardła utrzymując stały lecz delikatny przepływ powietrza. Jeżeli tego nie zrobisz będzie bardzo trudno uzyskać dokładny pomiar, jako że ułożenie gardła oraz ciśnienie powietrza może spowolnić częstotliwość z jaką stroik drga, a więc może zafałszować odczyt. Zróżnicowanie ciśnienia powietrza oraz ułożenia gardła również spowoduje trudną do osiągnięcia stabilną wysokość dźwięku. Bądź delikatny. Gdy strzałka pokazuje stale na zero stroik jest nastrojony. W praktyce jednak, stroik może nigdy nie zostać nastrojony doskonale, a to nie jest niezbędne.

  Miej również to na uwadze to co następuje: Skala za strzałką jest wykalibrowana w Centach. 100 centów na B1 odpowiada 3,57 Herca. Jednak 100 centów na C8 odpowiada 241,92 Hz. To dlatego wyższe tony muszą być strojone dokładniej (wyrażone w centach) niż niższe tony. C8 nie powinien odbiegać więcej niż 0,1 centa, ale B1 może nawet do 3centów.

  Wykryty ton zostanie wyświetlony w oknie Nazwa Tonu.
 1. Jeśli wysokość jest za niska, dobierz trochę materiału z górnej powierzchni na końcu stroika. Jeśli wysokość jest za wysoka, zdrap trochę materiału z podstawy stroika naprzeciwko płytki z nitami. Zachowaj ostrożność i wywieraj jak najmniejszy nacisk, aby uniknąć przypadkowej zmiany przesunięcia i ułożenia stroika. Przed przystąpieniem do strojenia harmonijki proszę prześledź najpierw uważnie szczegółowe instrukcje pokazane w szkoleniowym filmie na stronie internetowej.

  Jeśli wysokość jest za niska, dobierz trochę materiału z górnej powierzchni na końcu stroika.
 2. Po nastrojeniu, wszystkie stroiki powinny być dokładnie w stroju i gotowe do grania. Mimo wszystko, nie zapomnij, że nawet z HohnerHarmonica Tuner nadal musisz wypracować w sobie wyczucie do narzędzi używanych przy strojeniu aby osiągnąć zadowalający efekt. Dokładne strojenie wymaga doświadczenia, więc uzbrój się w cierpliwość. W związku z ilością czynników, wysokość stroika może zmienić się w trakcie procesu strojenia i będzie wymagało poprawek. W instrumentach jednostroikowych rekomendujemy aby zawsze sprawdzić czy interwały takie jak oktawy brzmią bez zakłócających dudnień. Tuner harmonijkowy HOHNER jest bezcenną pomocą w strojeniu, lecz Twoje ucho jest sędzią ostatecznym.

Cechy tunera

Sygnał wejściowy
Sygnał dźwięku jaki tuner używa do pomiarów jest pokazany w formie fali na górze okna. Wysokość fali oznacza siłę sygnału wejściowego. Jeżeli dźwięk staje się zbyt silny, tak że nie mieści się w oknie, zostanie skalowany w dół. Nazwa wejścia dźwiękowego, które zostało wcześniej wybrane (Menu – Tuner Settings) (Menu – Ustawienia Tunera) również widoczna jest w tym oknie. Dzięki temu oknu można kontrolować obecność sygnału wejściowego.

Wykryty ton zostanie wyświetlony w oknie Nazwa Tonu.
Wykryty ton
Wykryty ton przedstawiany jest jako litera i numer oktawy oraz jeżeli jest zastosowany – krzyżyk (po prawej). Częstotliwość A4 jest pokazana na górze po lewej od litery. Kiedy wykryty ton jest stabilny w oknie pojawi się napis "Lock" zablokuj. Teraz wykryty ton nie zmieni się w inny więcej. Po kilku sekundach ciszy następny ton może pozostać nagrany.

Wykryty ton przedstawiany jest jako litera i numer oktawy oraz jeżeli jest zastosowany – krzyżyk (po prawej).
Spektrum częstotliwości wykrytego tonu
Spektrum częstotliwości wykrytego tonu jest pokazana graficznie w oknie częstotliwości spektrum. Pozioma oś pokazuje częstotliwość a pionowa amplitudę. Brzmiący stroik tworzy skok w spektrum częstotliwości i czerwona fala pokazuje spektrum wykrytego tonu. Tuner wykrywa szczyt w czerwonej linii i oznacza go pionową niebieską linią. Pionowa szara linia wskazuje częstotliwość do skali wykrytego tonu.

Spektrum częstotliwości wykrytego tonu.
Odchylenie częstotliwości stroika
Odchylenie stroika od żądanej częstotliwości jest pokazane numerycznie w oknie „Cent 1” i jest także pokazane za pomocą czerwonej strzałki (dolna część okna). W opcji „2 reeds/2stroiki” odchylenie drugiego jest pokazane w oknie „Cent 2” i odpowiada mu druga czerwona strzałka. Dwa grające stroiki wytwarzają dudnienia które są pokazane w oknie „Beating/dudnienia”.

Gdy stroisz dwa stroiki w parze tremolo, zawsze strój jeden używając okna „Cent 1” lub czerwonej strzałki. Gdy stroisz drugi używaj okna „Beating/dudnienia”. To jedyny sposób by nastroić dudnienia dokładnie! Nigdy nie używaj okna „Cent 2” ani drugiej strzałki.

Odchylenie częstotliwości stroika.
Żądane dudnienia
Każda para stroików tremolo musi dudnieć w określony sposób. Niższe tony muszą dudnieć inaczej niż wyższe. Możesz wybrać określoną ilość dudnień w ekranie ustawień: Menu – Tuner settings/Ustawienia tunera. Żądane dudnienia dla wykrytego tonu są pokazane w oknie „Żądane”. Gdy stroisz drugi stroik w parze tremolo, staraj się wyrównać zmierzone dudnienia ( okno „Beatings/Dudnienia”) do żądanych dudnień (okno „Desired/Żądane”).

Częstotliwość A4
Częstotliwość A4 używana przez tuner może być ustawiona w ekranie ustawień: Menu – Tuner settings/Ustawienia tunera. Wszystkie inne tony są ustawiane do niej.
Wstrzymaj tuner
Ruch wskazówki, numery oraz wykresy graficzne mogą zostać zatrzymane aby były bardziej czytelne. Wystarczy wcisnąć przycisk „Freeze” (Wstrzymaj). Ten sam efekt można osiągnąć używając klawisza spacji.

Wstrzymaj tuner.

Dokładność tunera

Maksymalna dokładność w Hertzach oraz w Centach
Dokładność tunera jest lepsza (niższa) niż 0,1 Herca (fale dłuższe niż 10sekund). Dokładność w Centach stopniowo zmienia się wraz ze skalą, ponieważ Cent jest jednostką względną. Interwał pomiędzy dwoma kolejnymi półtonami w Hercach rośnie razem z wysokością tonu jednocześnie gdy interwał w Centach jest z definicji zawsze 100. Niektóre wartości w centach: C1: 5.2 Centa, C2: 2.6 Centa, C3: 1.4 Centa, C4: 0.6 Centa, C5: 0.4 Centa, C6: 0.16 Centa, C7: 0.08 Centa, C8: 0.04 Centa. Jak widać wraz ze wzrostem wysokości dokładność się zwiększa.

Wykrywalne różnice wysokości
Najmniejsza różnica wykrywalna przez ludzkie ucho to przeciętnie 2 Hz. Dokładnośc tunera wartości 0,1 Hz jest wiele razy lepsza. Ta wysoka dokładność jest niezbędna do zmierzenia dudnień między dwoma stroikami. Różnica w dudnieniach przeciętnie więcej niż 0.1 Hz jest już wykrywalna przez ludzkie ucho.
Automatyczna kalibracja
Tuner przy pomiarach używa karty dźwiękowej. Aby skorygować możliwe błędy karty dźwiękowej, tuner posiada opcję automatycznej kalibracji. Ręczna kalibracja, taka jaką można znaleźć w pospolitych tunerach (np. przy użyciu śrubokręta) nie jest potrzebna. Z tego powodu pomiary tunera są zawsze wystarczająco dokładne.

Wewnętrzna dokładność
Tuner pokazuje zmierzone błędy z dokładnością jednego lub dwóch miejsc po przecinku. Tuner oblicza z dokładnością do siedmiu miejsc wewnętrznie. Niezwłocznie zanim błąd zostanie wyświetlony zostaje on zaokrąglony do jednego, dwóch miejsc po przecinku.
Przejdź na początek tej strony