Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


Om dina frågor inte finns med i listan nedanför, skicka ett Mail: E-Mail

Mest ställda frågorna

Vid mätnig av flera tungor -med dragspels stämapparaturen- kan jag inte se alla tungor. Vad beror det på?

Det kan bero på följande:
1. tungor motsvarar inte det konfigurerade antalet i stämmapparaten. Antalet ställs in med tangenten 'Reeds'-Taste
2. Stämapparaten kan stämma tre tungor samtidigt. Om du mäter enskilda noter/toner, måste dessa tungor
    befinna sig i samma not/ton.Tungorna kan inte fördelas över flera oktaver. Vid stämning/mätning av ackord,
    måste varje ton av en ackord inkludera en tunga. Alla tungor behöver befinna sig i samma oktav. Vid mätning
    av oktav behöver varje tunga befinna sig i en annan oktav.
3. Vid placering av mikrofon vid sidan av dragspelet kan det förekomma att tungorna från andra sidan uppfattas
    med för svag styrka. I det fallet behöver mikrofonen omplaceras.
4. Om två tungors har en identisk frekvens (mindre än 0.6 Hertz skillnad)uppfattar stämapparaten det som en
    tunga. Se kapitel 27 i handboken för mer information angående stämapparatens noggrannhet.


Vilken typ av mikrofon skall jag välja?

I praktiken fungerar en enkelt dynamisk mikrofon, som ofta levereras tillsammans med ljudkortet-bra och väl. Frekvensområdet hos dessa prisvärda mikrofoner är i de flesta fall ej kända. När det gäller de lägre tonerna uppnår en kvalitativt bättre dynamisk mikrofon bättre resultat. De mycket dyrare kondensatormikrofoner är användbara men ger inte något bättre resultat. Digitala effekter, hos mjukvaran av en mikrofon, måste stängas av. Se kapitel 7 i handboken med information om val och placering av mikrofon.


Jag har förlorat programmet. Vad kan jag göra?

Om du raderat eller avinstallerad programmet kan du med installationsfilen du fick av mig utföra en ny installation ( på samma pc ) Har du förlorad programmet behöver du skicka ett E- mail till mig. Du får då en ny installationsfil.


Jag väntar på en uppdatering av mitt programm. Hur blir jag informerad?

Klicka i webbsidan på Nyheter. Där kan du registrera dig för nyhetsbrev/rundskrivelse. Så snart det finns nya uppdateringar, en ny språkanvändning eller ett nytt operationssystem, berättar jag i dessa rundskrivelser om detta. Du kan givetvis göra en regelbunden koll av webbsidan.


Datorn som jag vill installera programmet på har inte tillgång till internet. Är detta ett problem?

Nej, din dator behöver inte ha tillgång till internet för att programmet skall kunna fungera. Du kan ladda ner programmet och installera det på en memory-stick eller diskett och därefter installera det på den dator du tänkt.


Programmet eller handboken finns inte på mitt språk. När kommer det finnas stöd för mitt språk?

Det är inte enkelt att förutsäga. Jag är beroende av människor som hjälper mig med översättnigar. Så fort ett programm eller handbok blivit översatt är jag noga med att ,på min webbsida, även puplicera detta. Om du vill hjälpa till me en översättning skicka mig då ett e-mail via länken som finns på den nedre delen av denna sida.


Jag har ett förslag eller förbättring angående programmet. Vad gör jag?

Skicka din idee via e-mail (via länken nedanför denna sida). Jag noterar alla ideer på en önskelista och väljer ut de bästa för en kommande version. Mina programm förbättras regelbundet och jag försöker att sammla så många ideer som möjligt. Ideer om nya produkter välkommnas.
Villkor E-Mail  Tag kontakt med Dirk's Projects  E-Mail Karta