Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    Piano Tuning & Repair Blog
http://dirkspianotuningandrepair.blogspot.nl


Dirk's Projects Ägaren: Dirk Wolters
Haule, Nederländerna
Chamber of Commerce antalet: 55833527
Dirk's Projects
Mest ställda frågor Här besvaras de mest ställda frågor. Mest ställda frågor
Stämma dragspel Stämningsprocessen med „Dirk’s Professional Accordeon Tuner. Stämma dragspel
Anvisning till Pianostämning En kortfattad instruktion om utövandet i pianostämning. Anvisning till Pianostämning
Pianostämning - Video En videoinstruktion i pianostämning med „Dirk’s Piano Tuner“. Pianostämning - Video


Villkor E-Mail  Tag kontakt med Dirk's Projects  E-Mail Karta