Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    Warunki użytkowania

Zasady ogólne

Dostęp oraz użytkowanie tej strony (teraz i później określane jako „Strona”) jest podmiotem następujących warunków. Każdy użytkownik Strony jest zobowiązany do przestrzegania warunków użytkowania. Dirk Wolters (teraz i później określany jako „edytor”) jest edytorem Strony.


Cel

Wszystkie informacje zawarte na Stronie są dostarczane w celach edukacyjnych. Chociaż dużo pracy jest włożone w opracowywaniu i produkcji Strony, edytor nie daje gwarancji, że informacje zawarte są aktualne i prawdziwe.


Odpowiedzialność

Edytor nie jest odpowiedzialny za żadne szkody ani straty, wynikące pośrednio lub bezpośrednio, tak jak uszkodzenia ciała użytkownika ani osób postronnych odwiedzających Stronę wynikających z używania przez nich zawartości strony, materiałów i/lub usług zamieszczonych na Stronie i/lub wynikających z korzystania przez nich z zawartych informacji, materiałów i/lub usług zapewnianych przez strony linkowane na Stronie.


Ochrona wartości materialnych

Strona jest własnością edytora (Dirk Wolter). Wszystkie prawa i inne własności intelektualne zawarte na Stronie, włącznie z tekstem, projektem, grafiką, logami i dźwiękami, są własnościami edytora lub jego licencji. Zawartość Strony nie może być reprodukowana, powielana i/lub publikowana w jakiejkolwiek formie i sposobie, lub przechowywana w autoryzowanych bazach danych bez pisemnej zgody edytora.


Linki do innych stron internetowych

Edytor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na stronach, które są linkowane na Stronie, ani za żadne informacje, produkty i usługi, które mogą się na nich znajdować.


Prywatność

Wszystkie informacje dostarczone edytorowi przez użytkownika będą traktowane jako poufne i o ile nie będzie zaznaczone inaczej, nie będą ujawnione osobom trzecim, chyba że wymagane będzie to przez organa prawa lub żądane przez władze sądownicze.


Prawa mające zastosowanie

Warunki oraz wszelkie spory związane lub akcje prawne, które wynikają z tych warunków będą rozstrzygane przez prawo Holandii. Tego typu spory i akcje prawne będą rozstrzygane przez sądy w Leeuwarden, z wykluczeniem wszystkich innych sądów.


Zmiany warunków użytkowania

Edytor rezerwuje sobie prawo do zmian warunków dotyczących tematów dzięki którym Strona jest dostarczana, bez wcześniejszego powiadamiania. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać jak tylko zostaną umieszczone na Stronie.


Oświadczenie E-Mail  Kontakt z Dirk's Projects  E-Mail Mapa strony