Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


 
Pobierz HOHNER Harmonica Tuner
Microsoft Windows

HOHNER Harmonica Tuner


Hohner tuner harmonijki wytworzony przez Dirk's Projects we współpracy z Hohner Musikinstrumente. Ten tuner umożliwia właścicielom harmonijek nastroić samemu ich instrument. Proces strojenia jest łatwy do nauki i jasno wytłumaczony w filmie instruktażowym. Oprogramowanie tunera może stroić pojedyńcze stroiki, ale również podwójne w tremolo.
HOHNER Harmonica Tuner
$58
Kup
YouTube NederlandsNederlandsEnglishEnglishDeutschFrançaisPolskaРусскийPortuguêsPortuguês中国的

HOHNER Harmonica Tuner V5.0


Pobierz instrukcję obsługi w wersji pdf do wydruku

 

Poradnik Użytkownika

 

 

 

 

 

 


1.      Wstęp

Hohner Harmonica Tuner został wytworzony przez  Dirk’sProjects we współpracy z HOHNER Musical Instruments i został zaprojektowany aby właściciele harmonijek mogli stroić swoje instrumenty.

 

Proces strojenia jest łatwy do nauczenia się i jest jasno wytłumaczony na filmie pokazowym.

 

Program do strojenia może stroić nie tylko pojedyncze stroiki, ale również podwójne strojone w tremolo. Ta unikalna funkcja umożliwia osobie ustawienie zamierzonych dudnień w sposób łatwy i dokładny.  Dudnienia są trudne do wystrojenia gdy stroi się obydwa stroiki oddzielnie.  Z tym tunerem oba stroiki mogą być mierzone jednoczasowo, razem z brzmiącymi dudnieniami, czyniąc bardzo łatwe wystrojenie dudnień.

 

Aktualna wersja programu wspiera tylko równomiernie temperowany strój. Przyszłe wersje będą mogły wspierać dodatkowe stroje jak również inne wersje językowe.  Nowe funkcje jak powyższe będą ogłaszanie w newsletterze:

 

http://www.dirksprojects.nl (kliknij na przycisk Nowości)

 


Tabela zawartości

 

1.             Wstęp. 2

2.             Jak nastroić harmonijkę. 4

3.             Wersja próbna. 5

4.             Rozszerzone moduły. 5

5.             Kilka ważnych pojęć. 6

6.             Wybór i umiejscowienie mikrofonu. 8

7.             Pierwsze kroki 9

8.             Proces strojenia z HohnerHarmonica Tuner 11

9.             Funkcje Tunera. 13

10.            Dokładność tunera. 16

11.            Wymagania systemowe. 16

 


2.      Jak nastroić harmonijkę

Harmonijkę stroi się poprzez wypełnianie albo wydrapywanie małych ilości materiału ze stroików, które wymagają korekty. Wysokość tonu stroika może być podniesiona lub obniżona za pomocą specjalnych narzędzi. Obrazki poniżej pokazują zestaw narzędziowy firmy HOHNER, którego używa się do strojenia harmonijki.

 

 

 

 

Dla szczegółowego opisu strojenia obejrzyj film pokazowy ze strony.

 

 


3.      Wersja próbna

Wersja próbna służy temu, aby pokazać Tobie dobrze jakie są możliwości oferowane przez tuner. Wersja próbna może być użyta do nastrojenia wszystkich stroików Twojej harmonijki. Niektóre funkcje są dostępne tylko w pełnej wersji, tak jak strojenie dudnień stroików w tremolo oraz używanie tunera na pełnym ekranie.

 

Wersja próbna musi być aktywowana za każdym razem jak jest uruchamiana. Dlatego potrzebuje połączenia internetowego. Pełna wersja nie musi być za każdym razem aktywowana; nie potrzebuje połączenia internetowego.

 

Pełna wersja jest do nabycia na stronie: http://www.dirksprojects.nl

 

4.        Rozszerzone moduły

Tuner można wyposażyć w rozszerzone moduły. Dodają one inne funkcje. W tej chwili nie ma jeszcze dostępnych żadnych.  Sprawdź czy są dostępne nowe moduły na stronie: http://www.dirksprojects.nl


5.      Kilka ważnych pojęć

 

•  częstotliwość
Liczba fal  na sekundę tonu (wysokości).

•  dźwięk
Całkowity zasięg długości fal, który może być słyszany przez ludzkie ucho.

•  ton
Dźwięk o jednej ustalonej wysokości.

 

•  nuta
Notacja oznaczająca ton o konkretnej wysokości i długości.

 

•  Gama
wchodząca lub schodząca uporządkowana kolejność tonów.

 

•  Wysokość tonu
Odbierana częstotliwość tonu. To jest podstawowa częstotliwość.

 

•  Ton podstawowy lub tonika
Odbierana wysokosc tonu. Najniższy ton ze zbioru tonów które tworzą dźwięk.

 

•  Wyższa składowa harmoniczna
Ton dźwięku który ma częstotliwość wyższą niż ton podstawowy. Wyższe składowe są wielokrotnościami tonu podstawowego.

 

•  Zdudnienie
Nakładanie się zdudnień słyszane gdy dwa tony o małej różnicy wysokości tonu brzmią w tym samym czasie.

 

•  Interwał
Różnica wysokości dwóch tonów.

 

•  Półton
Najmniejszy interwał w muzyce zachodniej. Oktawa składa się z dwunastu półtonów. W stroju równomiernie temperowanym wszystkie półtony są równomiernie rozdzielone w częstotliwościach. W fortepianie/pianinie interwał między dwoma białymi klawiszami - jeśli nie ma między nimi czarnego klawisza - to półton. Jeśli jest między nimi czarny klawisz wówczas odstęp między dwoma białymi klawiszami równy jest dwóm półtonom. W takiej sytuacji odstęp między białym a czarnym klawiszem równy jest półtonowi. Interwał między tonem a tonem podwyższonym (dur) to zawsze półtonu.

 

•  Oktawa
Różnica między dwoma tonami gdzie drugi ton ma dwa razy większą częstotliwość od poprzedniego.

  1 Oktawa = 12 półtonów.

 

•  Strojenie lub temperacja
Sposób w jaki kombinacja częstotliwości jest określona dla pewnego obszaru tonów w instrumencie. W muzyce zachodniej stój równomiernie temperowany jest najpopularniejszy.  Inne temperacje to: tylko intonacja,  Pitagorejski, średniotonowy, 31 stopniowy.

 

•  Skala chromatyczna
Skala chromatyczna to taka która zawiera wszystkie dwanaście półtonów w oktawie:
c – c# – d – d# – e – f – f# – g – g# – a – a# – h

 

•  Stopień półtonowy lub całotonowy
Stopień półtonowy jest jednoznaczny z interwałem  połtonowym takim jak ten pomiędzy dwoma białymi klawiszami gdzie nie ma pomiędzy nimi czarnego. Stopień całotonowy jest jednoznaczny z interwałem dwóch półtonów takim jak interwał pomiędzy dwoma białymi klawiszami pomiedzy którymi znajduje się czarny klawisz.

 

•  Skala diatoniczna
Skala diatoniczna jest skala w której występują całe tony i półtony:
C dur: c – d – e – f – g – a – h (białe klawisze w pianinie lub guziki w diatonicznym akordeonie)
C moll: c – d – eb – f – g – ab – b

•  Herc
Jednostka częstotliwości.
1 Hz = 1 fala na sekundę.

•  Cent
Jednostka logarytmiczna dla różnicy w wysokości tonu w odniesieniu do tonu w gamie.
1200 Centów = 1 Oktawa.
100 Centów = różnica pomiędzy dwoma kolejnymi półtonami w stroju równomiernie temperowanym.

 

•  Spektrum częstotliwości
Wszystkie częstotliwości które występują w dźwięku. Spektrum częstotliwości może być zilustrowane w formie wykresu.


6.      Wybór i umiejscowienie mikrofonu

 

Dokładność mikrofonu

Jedynie częstotliwość mierzonego dźwięku jest istotna. Natężenie dźwięku nie ma znaczenia. Pasmo przenoszenia częstotliwości nie może być mniejsze niż 20Hz do 10kHz. Czułość mikrofonu nie jest istotna, a jedynie mierzona częstotliwość.

 

Zewnętrzny czy wbudowany

Wbudowany mikrofon, tak jak te w większości laptopów nie jest zazwyczaj użyteczny. Zbiera on więcej otaczających odgłosów niż podłączony zewnętrznie mikrofon do karty dźwiękowej. W przypadku laptopów - mikrofon zbiera dźwięki i wibracje. Wiatrak laptopa jest ważnym czynnikiem powodującym szumy. Często też wbudowany mikrofon nie jest wystarczający do pomiarów niższych częstotliwości. Kolejną wadą mikrofonu wbudowanego jest fakt, że trudno go prawidłowo umiejscowić. Zewnętrzny mikrofon, który jest podłączony do karty dźwiękowej może z łatwością być umiejscowiony w prawidłowym położeniu.

 

Odległość pomiędzy mikrofonem a fortepianem

Im bliżej mikrofon jest umiejscowiony, tym mniejszy jest wpływ odgłosów otoczenia na nagranie pożądanego dźwięku. Także mniejszy dystans poprawi jakość pomiaru.

 

Efekty cyfrowe

Niektóre mikrofony są zaopatrzone w oprogramowanie (tzw. sterowniki), które mogą modyfikować sygnał dźwiękowy poprzez używanie efektów cyfrowych. Są to efekty typu „echo". „filtry szumów", „poprawa stereo", „czułość" lub „tłumienie szumów". Te efekty mogą zniekształcić nagrywany dźwięk, a przez to tuner może nie działać prawidłowo. Efekty te muszą być wyłączone. Z drugiej strony ustawienia w mikrofonie typu „podbicie", „czułość", „głośność", „balans" nie mają wpływu.

 

Wniosek

Zalecaną konfiguracją jest mikrofon zewnętrzny, podłączony do karty dźwiękowej, ponieważ mikrofon może być łatwo umiejscowiony w odpowiedniej pozycji. To znaczy, że zwykły mikrofon podłączony do karty dźwiękowej jest w zupełności wystarczający. Pasmo przenoszenia tanich mikrofonów jest w większości przypadków nieznane. Skoro pasmo przenoszenia musi być przynajmniej od 20Hz do 10kHz, ogólny mikrofon dynamiczny da lepsze rezultaty, szczególnie przy pomiarze niższych częstotliwości. Ogólnie rzecz biorąc mikrofon podłączany przez USB też może być wykorzystany. W tym przypadku karta dźwiękowa nie jest używana, co może być zaletą. Droższe mikrofony pojemnościowe są użyteczne, lecz nie dadzą lepszych efektów pomiarowych. W trakcie pomiarów, cały czas efekty cyfrowe w oprogramowaniu mikrofonu muszą być wyłączone!


 

7.        Pierwsze kroki

 

Wskazówki

Każdorazowo kiedy najedziesz na okno lub przycisk i pozostawisz kursor nad nim, wyświetli się wskazówka. Wskazówka to małe okienko z tekstem wyjaśniającym funkcję poszczególnych przycisków lub okien.

 

Wybór wejścia sygnału

Aby zacząć używać tuner konieczny jest wybór i skonfigurowanie pożądanego wejścia sygnału. Będzie to mikrofon. Kiedy pierwszy raz uruchomisz tuner, automatycznie pokaże się okno konfiguracji.

 

 

Lewa strona powyższego okna konfiguracji istotna jest dla wyboru i konfiguracji wejścia sygnału. W tabeli „select the recordingdevice" (wybór urządzenia nagrywającego) należy wybrać kartę dźwiękową. Inne możliwe wejścia sygnału wybranej karty dźwiękowej znajdują się w tabeli „select the soundinput in the recordingdevice" (wybór wejścia sygnału w urządzeniu nagrywającym). Należy tutaj zaznaczyć wejście sygnału, które ma być używane.

 

W prawym dolnym rogu wyświetlany jest podgląd graficzny wybranego wejścia sygnału. Tuner działa najlepiej, gdy sygnał wejściowy jest najmocniejszy, jednakże nie powinien  wchodzić na czerwone paski na górze i dole aby uniknąć zniekształceń. Siłę sygnału można regulować za pomocą suwaka „Sensitivity" (Czułość). W momencie kiedy sygnał z wybranego wejścia jest za słaby należy zaznaczyć pole „Microphoneboost" (podbicie mikrofonu) aby jeszcze bardziej wzmocnić sygnał.

 

Jeżeli posiadasz wejście stereo z „Suwakiem Balansu", musisz ustawić ten suwak pośrodku.

 

Przycisk „Windows Recording Control for selecteddevice" (Ustawienia Dźwięku Windows wybranego urządzenia) otwiera okno konfiguracji dźwięku systemu Windows. Zazwyczaj nie jest to konieczne.

 

Czasami szum (50 lub 60 Hz) jest słyszalny na wejściu. Jest to zazwyczaj spowodowane nieodpowiednim uziemieniem lub nieodpowiednim zasilaniem. Można to wyeliminować zaznaczając jeden z filtrów szumów. Jeżeli filtry te nie będą użyte może to skutkować niechcianą obecnością pewnych tonów, np. G1 (49Hz), A#1 (58,27Hz), lub B1 (61,74Hz).

 


8.      Proces strojenia z HohnerHarmonica Tuner

 

Automatyczne wykrywanie wysokości tonu

HohnerHarmonica Tuner automatycznie wykrywa wysokość brzmiącego tonu.  Wykryty ton zostanie wyświetlony w oknie Nazwa Tonu. Kiedy wykryty ton jest stabilny w oknie pojawi się napis "Lock" zablokuj. Teraz wykryty ton nie zmieni się w inny więcej. Po kilku sekundach ciszy następny ton może pozostać nagrany.

 

 

 

Strojenie z HohnerHarmonica Tuner

 

1.       Uruchom HohnerHarmonica Tuner na swoim komputerze. Następnie podłącz i ustaw mikrofon.  Zaleca się położyć mikrofon na gumowej podkładce lub poduszce tak by nie łapał wibracji z podłoża.

2.       Na ekranie, sprawdź w lewym górnym rogu czy prawidłowe wejście mikrofonu zostało wybrane.3.       Zapewnij wyciszone otoczenie z minimalnym hałasem. Między innymi, ciągłe, jednostajne dźwięki takie jak wiatrak lub pompka akwarium sprawią trudniejszym dokonanie dokładnych pomiarów.

4.       Użyj przycisku „stroiki” aby wybrać czy stroisz pojedynczy stroik czy parę w tremolo.  Jeśli dwa stroiki brzmią jednocześnie, liczba stroików musi być ustawiona na dwa. Jeśli tylko jeden, liczbę należy ustawić na 1.

5.       Teraz możesz zacząć właściwy proces strojenia harmonijki. Zagraj stroikiem, który chcesz nastroić i obserwuj czerwoną strzałkę na dole okna. Gdy strzałka pokazuje stale na zero stroik jest nastrojony. W praktyce jednak, stroik może nigdy nie zostać nastrojony doskonale, a to nie jest niezbędne. Może być ciężko uzyskać stabilny odczyt.  Skala za strzałką jest wykalibrowana w Centach. 100 centów na B1 odpowiada 3,57 Herca. Jednak 100 centów  na C8 odpowiada 241,92 Hz. To dlatego wyższe tony muszą być strojone dokładniej (wyrażone w centach) niż niższe tony. C8 nie powinien odbiegać więcej niż 0,1 centa, ale B1 może nawet do 3centów.

 

6.       Jeśli wysokość jest za wysoka, zdrap trochę materiału z podstawy stroika naprzeciwko  płytki  z nitami.  Jeśli wysokość jest za niska, dobierz trochę materiału  z  górnej powierzchni na końcu stroika. Obejrzyj uważnie film pokazowy aby zapoznać się ze szczegółami strojenia.7.       Po nastrojeniu, wszystkie stroiki powinny być  dokładnie w stroju i gotowe do grania. Mimo wszystko, nie zapomnij, że nawet z HohnerHarmonica Tuner nadal musisz wypracować w sobie wyczucie do narzędzi używanych przy strojeniu  aby osiągnąć zadowalający efekt.


9.      Funkcje Tunera

 

Wejście sygnału

Sygnał dźwięku jaki tuner używa do pomiarów jest pokazany w formie fali na górze okna. Wysokość fali odpowiada sile sygnału wejściowego.  Jeśli dźwięk staje się zbyt silny aby wpasować się w okno, zostanie zaniżony. Nazwa wejścia dźwiękowego  które jest wybrane w ekranie ustawień (menu – tuner settings/ ustawienia tunera) jest także pokazana  w tym oknie.  W tym oknie możesz sprawdzić czy sygnał wejścia jest dostępny.


 

 

Wykryty ton

Wykryty ton jest pokazany jako litera z cyfrą oktawy oraz jeśli konieczne  z krzyżykiem, w oknie tonu tunera ( na dole po prawej).  Częstotliwość A4 jest pokazana na górze po lewej od litery. Gdy wykryty ton jest stabilny zostanie wyświetlony napis „Lock/ Zablokuj” . Teraz wykryty ton nie zmieni się więcej.  Po kilku sekundach ciszy następny ton może zostać nastrojony.

 

 

 

Spektrum częstotliwości  wykrytego tonu

Spektrum częstotliwości wykrytego tonu jest pokazana graficznie w oknie częstotliwości spektrum. Pozioma oś pokazuje częstotliwość a pionowa amplitudę.  Brzmiący stroik tworzy skok w  spektrum częstotliwości  i czerwona fala pokazuje spektrum wykrytego tonu.  Tuner wykrywa ten skok i oznacza go niebieską pionową linią. Pionowa szara linia wskazuje częstotliwość do  skali wykrytego tonu.

 

 

 

Odchylenie  częstotliwości stroika

Odchylenie stroika od żądanej częstotliwości jest pokazane numerycznie w oknie „Cent 1” i jest także pokazane za pomocą czerwonej strzałki (dolna część okna). W opcji „2 reeds/2stroiki” odchylenie drugiego jest pokazane w oknie „Cent 2” i odpowiada mu druga czerwona strzałka. Dwa grające stroiki wytwarzają dudnienia które są pokazane w oknie „Beating/dudnienia”.

 

Gdy stroisz dwa stroiki  w parze tremolo, zawsze strój jeden używając okna „Cent 1” lub czerwonej strzałki. Gdy stroisz drugi używaj okna „Beating/dudnienia”. To jedyny sposób by nastroić dudnienia dokładnie! Nigdy nie używaj okna „Cent 2” ani drugiej strzałki.

 

 

 

Żądane dudnienia

Każda para stroików tremolo musi dudnieć  w określony sposób.  Niższe tony muszą dudnieć inaczej niż wyższe. Możesz wybrać określoną ilość dudnień w ekranie ustawień: Menu – Tuner settings/Ustawienia tunera.  Żądane dudnienia dla wykrytego tonu są pokazane w oknie „Żądane”. Gdy stroisz drugi stroik w parze tremolo, staraj się wyrównać zmierzone dudnienia ( okno „Beatings/Dudnienia”) do żądanych dudnień (okno „Desired/Żądane”).

 

Częstotliwość A4

Częstotliwość A4 używana przez tuner może być ustawiona w ekranie ustawień: Menu – Tuner settings/ Ustawienia tunera. Wszystkie inne tony są ustawiane do niej.

 

Zamroź tuner

Ruch wskazówki tunera, numery i wykresy mogą zostać zatrzymane, aby ułatwić odczytanie.  Kliknij po prostu na przycisk „Freeze/Zamroź”. Naciśnięcie spacji spowoduje to samo.

 

 

 

Powiększ tuner do pełnego ekranu

Aby uzyskać pełny wizualny dostęp do okna tunera powiększ okno naciskając kwadracik, górna prawa strona okna (zobacz poniżej) Jest to szczególnie pomocne gdy ekran jest umieszczony w oddali.

 


 

10.    Dokładność tunera

 

Maksymalna dokładność w hercach i centach

Dokładność tunera jest lepsza (niższa) niż 0,1 Herca (fale dłuższe niż 10sekund).  Dokładność w Centach stopniowo zmienia się na przestrzeni zasięgu tunera ponieważ Cent jest jednostką względną.  Interwał pomiędzy dwoma kolejnymi półtonami w Hercach rośnie razem z wysokością tonu jednocześnie gdy interwał w Centach jest z definicji zawsze 100. Niektóre wartości w dokładności tunera w Centach: C1 – 5.2 Centa, C2 – 2.6 Centa, C3 – 1.4 Centa, C4 – 0.6 Centa, C5 – 0,4 Centa, C6 – 0,16 Centa, C7 – 0.08 Centa, C8 – 0.04 Centa. Więc w Centach tuner robi się coraz dokładniejszy wraz ze wzrostem wysokości tonu.

 

Wykrywalne różnice wysokości tonu

Najmniejsza różnica wykrywalna przez ludzkie ucho to przeciętnie 2 Hz.  Dokładnośc tunera wartości 0,1 Hz jest wiele razy lepsza.  Ta wysoka dokładność jest niezbędna  do zmierzenia dudnień między dwoma stroikami.  Różnica w dudnieniach przeciętnie więcej niż 0.1 Hz jest już wykrywalna przez ludzkie ucho.

 

Automatyczna kalibracja

Tuner używa karty dźwiękowej  do pomiarów.  Aby wyrównać możliwe błędy  w karcie dźwiękowej, tuner posiada automatyczną kalibrację. Ręczna kalibracja taka jak te dostępne w zwykłych tunerach( ze śrubą na przykład) nie jest potrzebna.  Z tego powodu pomiary tunera są zawsze wystarczająco dokładne.

 

Wewnętrzna dokładność

Tuner pokazuje zmierzone błędy  z  dokładnością jednego lub dwóch miejsc po przecinku.  Tuner oblicza z dokładnością do siedmiu miejsc wewnętrznie.  Niezwłocznie zanim błąd zostanie wyświetlony zostaje on zaokrąglony do jednego, dwóch miejsc po przecinku.

 

11.    Wymagania systemowe.

Tuner działa optymalnie na komputerach zaczynając od Pentium II, 1Ghz.  Na wolniejszych jednostkach również działa dobrze, ale będzie reagował wolniej. Tuner działa pod systemami Windows 2000, Xp, Vista, 7 i używa wejścia mikrofonu.Oświadczenie E-Mail  Kontakt z Dirk's Projects  E-Mail Mapa strony