Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


 
Pobierz Professional Accordion Tuner
Microsoft WindowsApple OS X

Professional Accordion Tuner


Ten tuner został stworzony z przeznaczeniem do strojenia instrumentów stroikowych. Poprzez wiele unikatowych możliwości, cały proces trwa o wiele krócej. Na przykład możliwość pomiaru różnicy częstotliwości pomiędzy stroikami. Dzięki rozszerzonej opcji „nagraj i stwórz raport” możliwy jest pomiar całego instrumentu oraz wydruk rezultatów w dogodnym raporcie.
Professional Accordion Tuner
$228
Kup
YouTube NederlandsNederlandsEnglishEnglishDeutschFrançaisPolskaРусскийEspañolItalianoSvenskaPortuguêsPortuguês中国的

Professional Accordion Tuner


Pobierz instrukcję obsługi w wersji pdf do wydruku

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi

 

 


 

1.        Dirk's Accordion Tuner

Ten tuner został stworzony do strojenia akordeonów i innych instrumentów stroikowych, takich jak harmonijka diatoniczna, koncertyna, bandoneon, melodyka czy fisharmonia. Dirk's Tuner jest przeznaczony dla doświadczonych stroicieli, ale przez przejrzystość procesu strojenia nadaje się również dla początkujących stroicieli.

 

Unikalne możliwości upraszczają i przyśpieszają proces strojenia. Tuner ma szeroką skalę od E0 aż do C9, wysoka dokładność – błąd przy pomiarze mniejszy niż 0.05 Hz (przy próbkach dłuższych niż 20 sekund) pozwala na pomiar trzech stroików jednocześnie. Dzięki temu strojenie akordeonu oraz pomiar może odbywać się bez wyłączania rejestrów przed otwieraniem obudowy. Prawdziwe częstotliwości stroików, na które ma wpływ także obudowa są teraz  mierzone. Dzięki temu łatwiej i szybciej można wybrać ten stroik, który wymaga uwagi. Tuner wykonuje pomiar różnic częstotliwości, które powstają gdy stroiki brzmią jednocześnie i pokazuje te różnice w centach lub Hertzach. Różnice w częstotliwościach są zbyt niewielkie, by móc je wychwycić mierząc jeden stroik, lecz gdy pomiar dotyczy wielu stroików jednocześnie różnice mogą być precyzyjnie wychwycone. Wykryte różnice są porównywane z listą obliczonych przez oprogramowanie różnic dla każdego tonu. Lista ta może być stworzona przez program szybko i łatwo wykorzystana poprzez graficzne przedstawienie.

 

Tuner może być rozszerzony o opcję, w której można nagrać i zapisać wszystkie dźwięki akordeonu i później stworzyć raport. Raport ten wskazuje, które stroiki są nieodpowiednio nastrojone w czytelnej tabeli. Po wyjęciu z obudowy akordeonu, stroiki, które są niedostrojone mogą być skorygowane dzięki danym z powyższego raportu. Stroiki (te, które były strojone poza obudową) będą odpowiednio współbrzmiały po włożeniu z powrotem. Raport można później wydrukować i załączyć do akordeonu jako raport strojenia.

 

Także akordy (złożone z trzech stroików) oraz oktawy (w dwóch lub trzech różnych oktawach) mogą być mierzone przez tuner, przy czym obudowa nie musi być otwierana.

 

Poza wymienionymi wcześniej funkcjami, tuner ten posiada wiele innych, np.:

-          powiększenie do pełnego ekranu.

-          „zamrożenie” obrazu (wstrzymanie pracy tunera) aby ułatwić badanie wartości i wykresów.

-          odgrywanie nut z karty dźwiękowej.

-          automatyczny lub manualny wybór nuty do pomiaru.

-          automatyczna korekcja błędów z dokładnością karty dźwiękowej.

-          automatyczna redukcja niechcianych dźwięków pobocznych i zakłóceń.

 

Tuner może pracować na komputerach PC lub laptopach z użyciem wewnętrznego lub zewnętrznego mikrofonu.


 

Spis Treści

 

1.         Dirk's Accordion Tuner 2

2.         Wersja próbna. 4

3.         Opcje dodatkowe. 4

4.         Spis ważnych terminów.. 5

5.         Wybór i umiejscowienie mikrofonu. 7

6.         Pierwsze kroki 9

7.         Strojenie. 11

8.         Sygnał wejściowy. 15

9.         Equalizer 15

10.        Wykryta nuta. 15

11.        Spektrum częstotliwości wykrytej nuty. 16

12.        Odchylenia częstotliwości stroika. 16

13.        Ręczny wybór nuty do strojenia. 17

14.        Pomiar długo wybrzmiewających nut 17

15.        Odgrywanie nut 18

16.        Transpozycja. 18

17.        Konfiguracja częstotliwości A4. 18

18.        Pomiar akordów.. 19

19.        Pomiar oktaw.. 20

20.        Ustawienia. 22

21.        Listy dudnień (różnic częstotliwości) 25

22.        Strojenie akordeonu. 32

23.        Strojenie akordeonu z użyciem modułu „Nagraj i stwórz raport” 33

24.        Redukcja szumów oraz dokładność. 40

25.        Dokładność tunera. 41

26.        Hertze i centy. 42

27.        Dudnienie (różnice częstotliwości) 43

28.        Strój równomiernie temperowany. 44

29.        Przegląd okien. 45

30.        Przegląd przycisków.. 46

31.        Skróty. 47

32.        Tabela częstotliwości nut 48

33.        Wymagania systemowe. 51


 

2.        Wersja próbna

Wersja próbna jest udostępniona, aby przedstawić w odpowiedni sposób możliwości tunera. Jedynie niektóre nuty ze skali mogą zostać zmierzone. Następujące nuty z listy: E0 F0 G#0 A0 C1 C#1 E1 F1 G#1 A1 C2 C#2 E2 F2 G#2 A2 C3 C#3 E3 F3 G#3 A3 C4 C#4 E4 F4 G#4 A4 C5 C#5 E5 F5 G#5 A5 C6 C#6 E6 F6 G#6 A6 C7 C#7 E7 F7 G#7 A7 C8 C#8 E8 F8 G#8 A8 C9

 

3.        Opcje dodatkowe

Tuner może być rozszerzony o dodatkowe opcje. Rozszerzenia te dają dodatkowe możliwości. W tym momencie dostępna jest jedna opcja dodatkowa. Moduł ten daje możliwość nagrania i zapisania wszystkich tonów akordeonu oraz wygenerowanie raportu. Sprawdź poniższą stronę internetową aby sprawdzić dostępność nowych opcji: http://www.dirksprojects.nl


 

4.        Spis ważnych terminów

 

•  Częstotliwość
liczba fal konkretnego tonu na sekundę (wysokość tonu).

•  Dźwięk
całkowity zakres fal akustycznych, które są rozpoznawalne przez ucho ludzkie.

•  Ton
dźwięk o zmiennej wysokości.

 

•  Nuta
zapis graficzny tonu opisujący jego wysokość i długość.

 

•  Skala
wznosząca lub opadająca sekwencja tonów w określonym porządku.

 

•  Wysokość
obserwowana częstotliwość tonu. Jest to częstotliwość podstawowa.

 

•  Główna składowa harmoniczna
Najniższy ton spośród zbioru tonów tworzących dźwięk.

 

•  Alikwot
ton w dźwięku o wyższej częstotliwości od głównej składowej harmonicznej.

 

•  Różnice częstotliwości
tak zwane dudnienie występuje pomiędzy dwoma jednocześnie brzmiącymi tonami o małej różnicy wysokości.

 

•  Interwał
różnica wysokości pomiędzy dwoma tonami.

 

•  Półton
najmniejszy muzyczny interwał w zachodniej muzyce. Oktawa składa się z dwunastu półtonów. W stroju równomiernie temperowanym wszystkie półtony są równo podzielone w częstotliwości. W fortepianie, interwał pomiędzy dwoma sąsiednimi białymi klawiszami (jeżeli nie ma między nimi czarnego klawisza) to półton. Jeżeli pomiędzy dwoma białymi klawiszami jest czarny klawisz, wtedy interwał pomiędzy białymi klawiszami to dwa półtony. W takim przypadku interwał pomiędzy białymi klawiszami a czarnym klawiszem to półton. Interwał pomiędzy tonem i tonem podwyższonym (np. C i C#) jest zawsze półtonem.

 

•  Oktawa
różnica pomiędzy dwoma tonami, kiedy drugi ton ma dwa razy większą częstotliwość niż pierwszy.
1 Oktawa = 12 Półtonów.

 

•  Strój lub system
system porządkowania częstotliwości dźwięków dla poszczególnej skali instrumentu. W zachodniej muzyce system równomiernie temperowany jest najbardziej popularny. Inne systemy to np.: strój naturalny, system Pitagorejski, strój średniotonowy, system temperowany oraz 31 stopniowy system równomiernie temperowany.

 

•  Skala chromatyczna
skala chromatyczna to taka, która zawiera wszystkie dwanaście półtonów z oktawy:
c – c# – d – d# – e – f – f# – g – g# – a – a# – h (białe i czarne klawisze na fortepianie)

 

•  Odległość połowy tonu i całego tonu
odległość połowy tonu jest równoznaczna z interwałem półtonu (sekundy małej), tak    jak interwał pomiędzy dwoma sąsiadującymi białymi klawiszami bez czarnego klawisza pomiędzy nimi. Odległość całego tonu jest równoznaczna z interwałem dwóch półtonów, tak jak interwał pomiędzy dwoma sąsiadującymi białymi klawiszami, pomiędzy którymi jest klawisz czarny.

 

•  Skala diatoniczna
skala diatoniczna to taka, która składa się z półtonów i całych tonów:
C dur: c – d – e – f – g – a – h (białe klawisze na fortepianie oraz kolejne dźwięki na harmonijce diatonicznej)
C moll: c – d – eb – f – g – ab – hb

 

•  Bisonoryzm
określenie „bisonoryzm” używane jest w przypadku gdy instrumenty w stylu akordeonu generują inne tony w zależności czy miech pompuje, czy zasysa powietrze. Przykład: bandoneon, koncertyna.

•  Herc
jednostka częstotliwości.
1 Hz = 1 drgnienie na sekundę.

•  Cent
jednostka logarytmiczna opisująca różnice w wysokości z uwzględnieniem tonu w skali.
1200 Centów = 1 Oktawa.
100 Centów = odstęp pomiędzy 2 kolejnymi półtonami w systemie równomiernie temperowanym.

 

•  Spektrum częstotliwości
wszystkie częstotliwości występujące w dźwięku. Spektrum częstotliwości może być przedstawione w formie graficznej.

•  Tabela strojenia
robocza tabela ze wszystkimi rodzajami dodatków do strojenia stroików akordeonowych.

5.        Wybór i umiejscowienie mikrofonu

 

Dokładność mikrofonu

Jedynie częstotliwość mierzonego dźwięku jest istotna. Natężenie dźwięku nie ma znaczenia. Czułość mikrofonu nie jest istotna, a jedynie mierzona częstotliwość.

 

Zewnętrzny czy wbudowany

Wbudowany mikrofon, tak jak te w większości laptopów nie jest zazwyczaj użyteczny. Zbiera on więcej otaczających odgłosów niż podłączony zewnętrznie mikrofon do karty dźwiękowej. W przypadku laptopów – mikrofon zbiera dźwięki i wibracje. Wiatrak laptopa jest ważnym czynnikiem powodującym szumy. Często też wbudowany mikrofon nie jest wystarczający do pomiarów niższych częstotliwości. Kolejną wadą mikrofonu wbudowanego jest fakt, że trudno go prawidłowo umiejscowić. Zewnętrzny mikrofon, który jest podłączony do karty dźwiękowej może z łatwością być umiejscowiony w prawidłowym położeniu.

 

Dynamiczny czy pojemnościowy

Mikrofony możemy podzielić na dwie grupy: mikrofony dynamiczne oraz mikrofony pojemnościowe. Istnieje oczywiście wiele innych typów (elektretowe, cewkowe, pzm, kryształkowe, piezo), lecz są znacznie rzadziej używane.

 

 

 

 

Mikrofony dynamiczne oraz wtyk Jack

 

 

 

 

Mikrofony pojemnościowe, przedwzmacniacz oraz wtyk XLR

 

 

 

Mikrofon dynamiczny składa się z membrany umieszczonej w polu magnetycznym. Dźwięk wprawia membranę w ruch w polu magnetycznym co powoduje powstanie napięcia elektrycznego. Ten typ mikrofonów może być podłączony beż użycia przedwzmacniacza (a także beż zasilania) bezpośrednio do karty dźwiękowej i jest on wyposażony we wtyk Jack.

 

Mikrofon pojemnościowy składa się z membrany umieszczonej blisko płytki przewodzącej. Z tego powodu zastosowany został kondensator, którego pojemność zależy od pozycji membrany. Dźwięk wprawia membranę w wibracje co powoduje zmianę pojemności kondensatora. Poprzez wprowadzenie napięcia do kondensatora, jego pojemność może zostać ustalona. To napięcie nazywane jest phantomowym, do którego potrzebny jest specjaly przedwzmacniacz. Tego typu mikrofony nie mogą zostać podłączone bezpośrednio do karty dźwiękowej i zazwyczaj wyposażone są we wtyk XLR.

 

Mikrofony dynamiczne są tańsze i można je bezpośrednio podłączyć do karty dźwiękowej. Mikrofony pojemnościowe są droższe i wymagają dodatkowych drogich przedwzmacniaczy z zasilaniem phantomowym. Lepsza jakość mikrofonów pojemnościowych nie poprawia dokładności tunera. Tuner współpracuje bardzo dobrze z oboma typami mikrofonów, lecz zważając na powyższe cechy preferowany jest mikrofon dynamiczny.

 

Umiejscowienie mikrofonu

Umiejscowienie mikrofonu względem akordeonu w znacznym stopniu determinuje czułość mikrofonu. Należy zawsze umieszczać mikrofon z tej samej strony, z której stroiki będą mierzone. W przypadku gdy mierzone będą stroiki klawiatury, należy umieścić mikrofon po stronie klawiatury. Jeżeli mierzone będą stroiki po stronie basowej, mikrofon należy umieścić po stronie basowej. Jeżeli głośnia zostanie wyjęta i strojenie następuje przy specjalnym stole, należy mikrofon umieścić nad głośnią, tak aby wszystkie stroiki były równomiernie zmierzone. Jeżeli stroimy dwa stroiki jednocześnie, a mikrofon został źle umieszczony, jest prawdopodobne, że jeden stroik będzie brzmiał słabiej. Ma to negatywny wpływ na dokładność.

 

Odległość mikrofonu od akordeonu

Jeżeli mikrofon umieszczony jest blisko akordeonu, odgłosy w tle stają się słabsze względem dźwięków akordeonu. Polepsza to pomiar. Odległość mniej niż pół metra daje najlepsze rezultaty

 

Efekty cyfrowe

Niektóre mikrofony są zaopatrzone w oprogramowanie (tzw. sterowniki), które mogą modyfikować sygnał dźwiękowy poprzez używanie efektów cyfrowych. Są to efekty typu „echo”. „filtry szumów”, „ poprawa stereo”, „czułość” lub „tłumienie szumów”. Te efekty mogą zniekształcić nagrywany dźwięk, a przez to tuner może nie działać prawidłowo. Efekty te muszą być wyłączone. Z drugiej strony ustawienia w mikrofonie typu „podbicie”, „czułość”, „głośność”, „balans” nie mają wpływu.

 

Wniosek

Zwykły mikrofon podłączony do karty dźwiękowej jest w zupełności wystarczający. Pasmo przenoszenia tanich mikrofonów jest w większości przypadków nieznane. Często nie są wystarczające do pomiarów niższych częstotliwości. Droższe mikrofony pojemnościowe są użyteczne, lecz nie dadzą lepszych efektów pomiarowych. W trakcie pomiarów, cały czas efekty cyfrowe w oprogramowaniu mikrofonu muszą być wyłączone.


 

6.        Pierwsze kroki

 

Wskazówki

Każdorazowo kiedy najedziesz na okno lub przycisk i pozostawisz kursor nad nim, wyświetli się wskazówka. Wskazówka to małe okienko z tekstem wyjaśniającym funkcję poszczególnych przycisków lub okien.

 

Wybór wejścia sygnału

Aby zacząć używać tuner konieczny jest wybór i skonfigurowanie pożądanego wejścia sygnału. Będzie to mikrofon. Kiedy pierwszy raz uruchomisz tuner, automatycznie pokaże się okno konfiguracji.

 

 

Lewa strona powyższego okna konfiguracji istotna jest dla wyboru i konfiguracji wejścia sygnału. W tabeli „select the recording device” (wybór urządzenia nagrywającego) należy wybrać kartę dźwiękową. Inne możliwe wejścia sygnału wybranej karty dźwiękowej znajdują się w tabeli „select the sound input in the recording device” (wybór wejścia sygnału w urządzeniu nagrywającym). Należy tutaj zaznaczyć wejście sygnału, które ma być używane.

 

Siłę sygnału można regulować za pomocą suwaka „Sensitivity” (Czułość). Tuner działa najlepiej, gdy sygnał wejściowy jest najmocniejszy, jednakże nie powinien  wchodzić na czerwone paski na górze i dole aby uniknąć zniekształceń. Zbyt wysoki sygnał ma negatywny wpływ na funkcjonalność. Siłę sygnału można wtedy zmniejszyć przesuwając suwak „Sensitivity” (Czułość) w lewo. W momencie kiedy sygnał z wybranego wejścia jest za słaby należy zaznaczyć pole „Microphone boost” (podbicie mikrofonu) aby jeszcze bardziej wzmocnić sygnał.

 

Balans wejścia stereo jest konfigurowalny przez suwak „Balance” (Balans). Jeżeli posiadasz wejście stereo z „Suwakiem Balansu”, musisz ustawić ten suwak pośrodku.

 

Przycisk „Windows Recording Control for selected device” (Ustawienia Dźwięku Windows wybranego urządzenia) otwiera okno konfiguracji dźwięku systemu Windows. Zazwyczaj nie jest to konieczne.

 

Czasami szum (50 lub 60 Hz) jest słyszalny na wejściu. Jest to zazwyczaj spowodowane nieodpowiednim uziemieniem lub nieodpowiednim zasilaniem. Można to wyeliminować zaznaczając jeden z filtrów szumów. Jeżeli filtry te nie będą użyte może to skutkować niechcianą obecnością pewnych tonów, np. G1 (49Hz), A#1 (58,27Hz), lub B1 (61,74Hz).


 

7.        Strojenie

 

Znajdź ciche pomieszczenie

Tuner eliminuje niepożądane odgłosy w tle. Jest jednak niemożliwe aby rozróżnić dźwięki akordeonu w tle od dźwięków, które są głośniejsze. Dźwięki, które mają być mierzone muszą być głośniejsze od dźwięków w tle. Te niechciane odgłosy negatywnie wpływają na szybkość pracy tunera. Najlepsze efekty uzyskamy w wyciszonym pomieszczeniu.

 

Poczekaj na załadowanie

Uruchom tuner i poczekaj aż napis „Initializing...” (Ładowanie) zniknie. Krótko potem uruchom analizowanie odgłosów w tle przez tuner na około pięć sekund. Jeżeli w tym czasie będzie brzmiała jakakolwiek nuta – potraktowana będzie jako odgłos w tle. Nuta ta nie będzie wtedy rozpoznawalna po załadowaniu. W takim  przypadku wycisz tę nutę i odczekaj około dziesięciu sekund przed ponownym jej odegraniem.

 

 

 

Nuty, oktawy lub akordy

Wybierz co chcesz stroić używając odpowiednich przycisków „Octaves” (Oktawy) oraz „Chords” (Akordy):

 

•     pojedyncze nuty (żaden z tych przycisków nie powinien być wciśnięty

•     oktawy (wciśnięty przycisk „Octaves”)

•     akordy (wciśnięty przycisk „Chords”)

 

Wybór ilości stroików

Wybierz odpowiednią liczbę stroików za pomocą przycisku „Reeds” (Stroiki). Liczba ta musi być taka sama co liczba stroików brzmiących jednocześnie. Jeżeli brzmi więcej stroików niż zaznaczono, wtedy tuner rozpozna te najgłośniejsze, lecz nigdy więcej niż zaznaczono. Jeżeli różnica w natężeniu pomiędzy stroikami jest niewielka może być trudnym do odczytania przez tuner. Jeżeli brzmiących stroików jest mniej niż zaznaczono, tuner może rozpoznać ton w tle jako brakujący stroik. Zdarza się to niezwykle rzadko i nie jest to zazwyczaj problemem, powoduje jedynie mniejszą czytelność odczytu.

 

 

Odgrywani nuty do strojenia

Zagraj nutę, którą chcesz nastroić jednostajnym ruchem miecha do momentu aż pojawi się czerwony napis „Lock” (Blokada). Tuner nie będzie dalej skakał do innej nuty tak długo jak długo będzie brzmiała aktualna nuta.

 

 

 

Nie graj nuty zbyt długo

Tuner usuwa długotrwałe dźwięki w tle takie jak odgłos wiatraka. Jeżeli nuta, którą mierzymy będzie trwała zbyt długo (około 30 sekund), wtedy tuner rozpozna ją jako odgłos tła i usunie ten dźwięk. Jeżeli tak się stanie, przestań grać tę nutę na około pięć sekund przed ponownym strojeniem.

 

Obserwuj głośność dźwięku

Jeżeli głośność dźwięku jest zbyt wysoka, sygnał wejściowy będzie zniekształcony, co wpływa negatywnie na funkcjonalność tunera. Jeżeli problem się powtarza, przejdź do okna konfiguracji (Menu – Settings) i zmniejsz czułość sygnału wejściowego (suwak „Sensitivity”). Tuner powiadamia gdy sygnał wejściowy jest zbyt wysoki czerwonym migającym tekstem „input signal too strong!” (zbyt wysoki sygnał wejściowy!)

 

 

 

Sprawdź rozpoznaną nutę

Tuner pokazuje wartość rozpoznanej nuty. Oktawa nuty jest umieszczona w prawym dolnym rogu litery. Dźwięk A (440 Hz) jest w oktawie 4 i jest pokazany jako A4.

 

 

 

Numeryczny opis odchyleń

Odchylenia częstotliwości drgań mierzonych stroików pokazane są w sposób numeryczny. Odchylenia te są obliczane względem dokładnej częstotliwości ze skali. Stroiki muszą być nastrojone w ten sposób aby odchylenia były równe pożądanym dudnieniom. Poruszająca się poniżej wskazówka pokazuje te same odchylenia od prawidłowego stroju. Odchylenia mogą być również obliczane na podstawie tabeli różnic częstotliwości – dudnień. W ten sposób mierzone stroiki muszą być strojone do momentu kiedy odchylenie równe jest zero. W rozdziale 23 wyjaśnione jest w jaki sposób korzystać z tabeli różnic częstotliwości. Metoda używana do obliczenia odchyleń może być ustawiona w oknie konfiguracji (Menu – Settings).

 

 

 

Odczyt odchyleń za pomocą wskazówki

Odchylenia mierzonego stroika są również pokazane przez poruszającą się wskazówkę. Odchylenia te są obliczane względem dokładnej częstotliwości ze skali. Skala ta obejmuje zakres 50 centów za nisko do 50 centów za wysoko. Jest to rozpiętość jednego półtonu. Stroiki muszą być nastrojone w ten sposób aby odchylenia były równe pożądanym dudnieniom. Odchylenia nie mogą zostać tutaj obliczone względem pożądanych dudnień z tabeli różnic częstotliwości. Całkowita częstotliwość mierzonego stroika może być pokazana w oknach tekstowych (w Hertzach). Za pomocą przycisku „Freq” (Częstotliwość) na dole tunera powyższe okna można włączać i wyłączać.

 

 

 

Odczyt dudnień

Dudnienia (różnice częstotliwości) mierzonego stroika są pokazane w sposób numeryczny. Przycisk „Hz/Cent” umożliwia zmianę wyświetlania.

 

 

 

 

Wstrzymanie pracy tunera

Tuner może zostać wstrzymany, aby wskazane wartości pozostały niezmienne i mogły być w spokojny sposób odczytane. Funkcję tę można również włączyć wciskając spację na klawiaturze.

 

 

 

 

Powiększenie do pełnego ekranu

Możliwe jest powiększenie tunera do pełnego ekranu aby odczyty były bardziej czytelne, także z większej odległości.

 

 

8.        Sygnał wejściowy

Sygnał dźwiękowy, który wykorzystywany do pomiarów zobrazowany jest w lewym górnym rogu okna tunera. Wysokość fali oznacza siłę sygnału wejściowego. Jeżeli dźwięk staje się zbyt silny, tak że nie mieści się w oknie, zostanie skalowany w dół. Nazwa wejścia dźwiękowego, które zostało wcześniej wybrane (Menu –  Settings) również widoczna jest w tym oknie. Dzięki temu oknu można kontrolować obecność sygnału wejściowego.

 

 

 

9.        Equalizer

Tuner konwertuje sygnał wejściowy z czasowego na częstotliwościowy. Equalizer pokazuje w sposób graficzny natężenie mierzonych nut (od E0 do C9). Każdy niebieski  słupek obrazuje natężenie odpowiedniej nuty. Im silniejszy sygnał na wejściu tym wyższy słupek. Jeżeli któryś ze słupków jest zbyt wysoki aby zmieścić się w oknie, pozostaje nieruchomo. W tym przypadku pozostałe nuty są przedstawione przez słupki o niższej pozycji. W oknie tym ukazane są również alikwoty sygnału dźwiękowego. Tuner korzysta z nich. Siła odgłosów w tle ukazana jest jako zielona pozioma linia. Jeżeli niebieski słupek przekracza niebieską linie – tuner rozpoznaje to jako nutę i oznacza ją ciemnozielonym kolorem. Jeżeli stroimy oktawy lub akordy więcej nut jest zaznaczane.

 

 

 

10.    Wykryta nuta

Wykryta nuta pokazana jest jako litera, numer oktawy i możliwy krzyżyk. Częstotliwość tonu ze skali jest pokazana w lewym górnym rogu okna. Nie jest to częstotliwość aktualnie mierzona. Poniżej tej częstotliwości wyświetlana jest informacja czy nuta została wybrana automatycznie czy ręcznie. Skonfigurowana częstotliwość A4 jest pokazana w prawym górnym rogu tego okna. Ustawieniem fabrycznym jest wartość 440.0 Hz. Jeżeli nuty są transponowane jest to ukazane na dole okna.

 

 

 

11.    Spektrum częstotliwości wykrytej nuty

Niebieski słupek reprezentujący wykrytą nutę w equalizerze przedstawia jedynie niewielką część całego spektrum częstotliwości (wszystkie niebieskie słupki). Całe widmo przedstawione jest graficznie w oknie spektrum częstotliwości. Oś pozioma przedstawia częstotliwość natomiast oś pionowa natężenie danej częstotliwości. Czerwona linia reprezentuje spektrum częstotliwości wykrytej nuty. Końcówki tej linii są koloru białego i przedstawiają małe części sąsiadujących nut. Najwyższy poziom ukazuje szczytową częstotliwość dźwięku wejściowego. Każdy brzmiący stroik ma inną częstotliwość szczytową. Odległości pomiędzy tymi szczytowymi wartościami to dudnienia. Tuner wykrywa szczytowe częstotliwości i oznacza je niebieskimi pionowymi liniami. Linii tych jest nie więcej niż brzmiących stroików. Skonfigurowana liczba stroików wyświetlana jest w prawym dolnym rogu okna. Ciemnozielona pionowa linia przedstawia częstotliwość ze skali wykrytej nuty. Pionowa jasnozielona linia oznacza pożądane odchylenie dla stroika z listy różnic częstotliwości (dudnień). Odległości pomiędzy linią niebieską a liniami zielonymi wskazuje odchylenia stroików. W lewym dolnym rogu wyświetlana jest informacja czy stroimy pojedyncze tony, oktawy czy też akordy. Skalibrowana korekcja fabryczna dla częstotliwości pokazana jest w prawym górnym rogu tego okna.

 

 

 

 

12.    Odchylenia częstotliwości stroika

Odchylenia stroików przedstawione są numerycznie oraz przez poruszającą się czerwoną wskazówkę. Dudnienia są obliczane oraz wyświetlane numerycznie. Także całkowita częstotliwość stroika może być pokazana w sposób numeryczny. Patrz rozdział 9 wyjaśniający zagadnienia odczytu odchyleń i dudnień.

 

 

 

 

13.    Ręczny wybór nuty do strojenia

Jeżeli wciśnięty jest przycisk „Auto” tuner wybiera nutę automatycznie. Jeżeli przycisk nie jest wciśnięty można wybrać nutę do strojenia ręcznie. Nuta do strojenia może być wybrana dzięki czterem przyciskom „-Note+” (-Nuta+) oraz „-Octave+” (-Oktawa+). Można w tym celu użyć też prawej i lewej strzałki na klawiaturze. Wybrana nuta podświetlona jest na zielono w equalizerze.

 

Ręczny wybór nuty do strojenia może być użyty w następujących sytuacjach:

-          W trybie automatycznym tuner wybiera ton podstawowy dźwięku wejściowego. W trybie ręcznym istnieje możliwość wyboru innego tonu (np. alikwotu).

-          W trybie ręcznym tuner jest bardziej czuły, dzięki czemu można mierzyć słabsze tony.

-          W oknie konfiguracji (Menu-Settings) w trybie ręcznym, istnieje opcja wyboru stałego pomiaru przez tuner, nawet gdy nie brzmią żadne dźwięki. W ten sposób możliwy jest pomiar długo wybrzmiewających dźwięków.

-          Jeżeli ilość zakłócających odgłosów jest zbyt duża tuner w trybie automatycznym może wybierać nieodpowiednią nutę.

 

 

 

14.    Pomiar długo wybrzmiewających nut

Długo wybrzmiewające nuty będą rozpoznane przez tuner jako odgłosy tła po około 30 sekundach. Te dźwięki nie będą wybierane w trybie automatycznym. W oknie konfiguracji (Menu-Settings) w trybie ręcznym można ustawić opcję stałego pomiaru. W ten sposób długo wybrzmiewające nuty oraz dźwięki w tle mogą być mierzone.

 

15.    Odgrywanie nut

W trybie ręcznym tuner może odgrywać nuty korzystając z karty dźwiękowej. Klikając przycisk „Sound” („Brzmienie”) wybrana nuta będzie odgrywana przez dziesięć sekund. Tuner koryguje częstotliwość odgrywanej nuty w odniesieniu do kalibracji wykonanej przy uruchomieniu. Dzięki temu odgrywana nuta nie jest zależna od dokładności karty dźwiękowej. Generowany dźwięk ma falę sinusoidalną. Natężenie dźwięku jest uzależnione od wysokości dźwięku oraz charakterystyki częstotliwości używanych głośników. Bez kolumny basowej niskie dźwięki (poniżej C3) mogą być niesłyszalne.

 

Odgrywanie nuty może być wykorzystywane aby sprawdzić strojenie „na ucho” lub by szybko znaleźć wybraną nutę na akordeonie. Jest to też szybki sposób na sprawdzanie czy tuner funkcjonuje.

 

 

 

16.    Transpozycja

Aby nastroić instrument w innym tonie niż standardowe C, można użyć przycisków „-Trans+” na dole tunera. Dzięki tym przyciskom strojenie może być do innego tonu. Na dole okna widać, do którego tonu C jest transponowane. „ C=>C# ” oznacza, że gdy mierzymy dźwięk C#, na tunerze wyświetlany jest jako C. Wszystkie pozostałe tony są również transponowane. Funkcja ta działa jedynie przy pomiarze pojedynczych nut.

 

 

 

17.    Konfiguracja częstotliwości A4

Aby nastroić instrument do innej wysokości niż standardowe A=440Hz można użyć suwaka po prawej stronie tunera. Za pomocą tego suwaka częstotliwość A4 może być ustawiona pomiędzy 430Hz a 450Hz w krokach 1Hz. Wszystkie pozostałe tony również zostaną zmienione. Jeżeli pomimo to skala jest niewystarczająca, można skorzystać z opcji transpozycji opisanej w rozdziale 18. Klikając dwukrotnie na suwak powracamy do ustawień fabrycznych A=440Hz. Aktualna wysokość A4 wyświetlana jest w górnej części okna nuty.

 

Jeżeli nuty są nagrywane za pomocą przycisku „Record” (Nagraj) nie jest wtedy możliwa zmiana częstotliwości A4. Aby porównać nagrane nuty konieczna jest taka sama wartość częstotliwości A4.

 

 

 

18.    Pomiar akordów

Tuner może dokonywać pomiaru akordów złożonych z trzech nut. Trzy nuty są jednocześnie mierzone dzięki czemu tuner potrafi nazwać te akordy, tak jak: Dm, A, Fsus2  Edim. Tuner dokonuje pomiaru akordów tylko jeżeli przycisk „Chords”(Akordy) jest wciśnięty.

 

Tuner wybiera trzy nuty akordu z sygnału wejściowego i oznacza je ciemnozielonym kolorem w equalizerze. Nazwa akordu wyświetlana jest w oknie nuty. Okno spektrum częstotliwości podzielone jest na trzy części, tak aby wszystkie częstotliwości trzech nut były pokazane. Patrz rozdział 11. wyjaśniający okno equalizera. Patrz rozdział 13. wyjaśniający okno spektrum częstotliwości.

 

 

 

 

Mierzone odchylenia trzech stroików wyświetlane są numerycznie oraz za pomocą trzech wskazówek. Nazwa nuty z akordu jest koloru ciemnozielonego i umieszczona jest wraz z odchyleniami pokazanymi numerycznie. Odchylenia obliczane są w odniesieniu do dokładnej częstotliwości ze skali. Skala w oknie z czerwonymi wskazówkami oscyluje w przedziale od 30 centów za nisko do 30 centów za wysoko. Dokładna częstotliwość mierzonego stroika może być pokazana w oknie tekstowym (w Hertzach). Przycisk „Freq” (Częstotliwość) włącza i wyłącza to okno.

 

 

 

19.    Pomiar oktaw

Tuner potrafi dokonać pomiaru dwóch lub trzech nut jednocześnie, które oddalone są o oktawę. Oktawy muszą być po kolei. Nie można przeskoczyć oktawy. Jeżeli oktawy nie są po kolei nuty te można zmierzyć w trybie ręcznym. Patrz rozdział 15. wyjaśniający to zagadnienie. Tuner dokonuje pomiaru oktaw tylko gdy przycisk „Octaves” (Oktawy) jest wciśnięty.

 

Przycisk „Reeds”(Stroiki) służy do wyboru pomiędzy pomiarem dwóch lub trzech nut. Ustalona liczba stroików wyświetlana jest w prawym dolnym rogu okna spektrum częstotliwości. Tuner wybiera nuty kolejnych oktaw z sygnału wejściowego i oznacza je ciemnozielonym kolorem w equalizerze. Nazwa nuty i numer oktawy wyświetlane są w oknie nuty. Okno spektrum częstotliwości podzielone jest na trzy części, tak aby wszystkie częstotliwości trzech nut były pokazane. Patrz rozdział 11. wyjaśniający okno equalizera. Patrz rozdział 13. wyjaśniający okno spektrum częstotliwości.

 

 

 

 

Mierzone odchylenia trzech stroików wyświetlane są numerycznie oraz za pomocą trzech wskazówek. Nazwa nuty oraz numer jej oktawy jest koloru ciemnozielonego oraz są umieszczone wraz z odchyleniami pokazanymi numerycznie. Odchylenia obliczane są w odniesieniu do dokładnej częstotliwości ze skali. Skala w oknie z czerwonymi wskazówkami oscyluje w przedziale od 30 centów za nisko do 30 centów za wysoko. Dokładna częstotliwość mierzonego stroika może być pokazana w oknie tekstowym (w Hertzach). Przycisk „Freq” (Częstotliwość) włącza i wyłącza to okno.

 

Przy nutach z różnych oktaw, może być słyszalne dudnienie, które występuje pomiędzy alikwotami najniższej oktawy oraz oktawy wyższej. Dudnienie jest mierzone przez tuner i pokazane w Hertzach lub centach. Przycisk „Hz/cent” znajdujący się na górze tunera  umożliwia zmianę wyświetlania. W przypadku ustawienia opcji „cent”, dudnienie jest obliczane w stosunku do wyższej oktawy.

 

 


 

20.    Ustawienia

Okno konfiguracji można otworzyć klikając przycisk „Menu” na dole tunera. W lewym górnym rogu pojawi się menu, w którym należy wybrać opcję „Settings...”(Ustawienia...). Okno to można również otworzyć klikając na okno sygnału wejściowego w lewym górnym rogu tunera.

 

 

 

 

 

Wybór wejścia dźwięku

Lewa strona powyższego okna istotna jest przy wyborze źródła dźwięku. Patrz rozdział 8. wyjaśniający to zagadnienie.

 

Przycisk „Windows Recording Control” uruchamia Ustawienia Dźwięku systemu Windows. Możesz tu wybrać i skonfigurować wejście dźwięku. Okno konfiguracji tunera spełnia taką samą funkcję więc korzystanie z ustawień Windows nie jest konieczne. Klikając „ Windows Recording Control for the selected device” (Ustawienia Dźwięku Windows wybranego urządzenia) otwiera okno konfiguracji dźwięku systemu Windows.

 

Wybór obrazu wyświetlanego na ekranie głównym

W prawym górnym rogu pod „select the main screen image”(wybierz obraz na ekranie głównym) można wybrać instrument, który jest wyświetlany pośrodku tunera.

 

Jak obliczane są odchylenia

W prawej środkowej części w tabeli „select how to display error values” (wybierz w jaki sposób mają być wyświetlane wartości odchyleń) możliwe są dwie opcje:

1.       „Display error values with respect to the straight pitch from the scale”. (Wyświetl wartości w odniesieniu do podstawowej wysokości ze skali) Zaznaczając tę opcję odchylenia stroików będą obliczane w odniesieniu do dokładnej częstotliwości danej nuty w skali. To znaczy, że z czasem odchylenia muszą stać się równe pożądanym dudnieniom.

2.       'Display error values with respect to the desired pitch from the beating list'. (Wyświetl wartości w odniesieniu do pożądanej wysokości z tabeli różnic częstotliwości.) Zaznaczając tę opcję odchylenia stroików będą obliczane w odniesieniu do pożądanej wysokości z tabeli różnic częstotliwości (dudnień). To znaczy, że z czasem odchylenia muszą być równe zero.

 

Wyłączanie wskazówek

Każdorazowo kiedy najedziesz na okno lub przycisk i pozostawisz kursor nad nim, wyświetli się wskazówka. Wskazówka to małe okienko z tekstem wyjaśniającym funkcję poszczególnych przycisków lub okien. Ta pomoc tekstowa daje ważne informacje na temat różnych funkcji tunera dzięki czemu jest bardzo użyteczna. Dla zaawansowanych użytkowników, którzy nie potrzebują tych podpowiedzi, wskazówki mogą być denerwujące ponieważ zakrywają część tunera. Zaznaczając pole „Disable large tool tips” (Wyłączanie wskazówek) pośrodku prawej strony tunera większość wskazówek zostanie wyłączona.

 

Funkcja ciągłego pomiaru w trybie ręcznym

Wyświetlane wartości i wykresy są stale odświeżane jeżeli tuner wykryje dźwięk silniejszy niż w tle. Dźwięki w tle nie są mierzone. Pierwszoplanowe długo wybrzmiewające dźwięki (około 30 sekund) również traktowane są jako dźwięki drugoplanowe. W takim przypadku nie jest możliwy długoterminowy pomiar. Zaznaczając „Update continuously in manual note detection mode” (Odświeżaj stale wykrywanie nut w trybie ręcznym) pośrodku prawej strony tunera, tuner stale będzie odświeżał wykrywanie nut w trybie ręcznym. Ta funkcja nie jest dostępna w trybie nagrywania. Patrz rozdział 16. wyjaśniający to zagadnienie.

 

Zaprzestanie ciągłego pomiaru po tym jak nuta jest zablokowana.

Jeżeli dana nuta jest zablokowana, tuner nadal odświeża wartości i wykresy. Zaznaczając opcję „Stop updating after lock” (Zaprzestań odświeżania po zablokowaniu) pośrodku prawej strony, tuner zaprzestanie odświeżać po zablokowaniu nuty.

 

Listy pożądanych dudnień

Tuner może korzystać z list pożądanych dudnień. Są to listy dudnień dla każdej nuty. Klikając przycisk „Edit desired beating values...”(Edytuj pożądaną wartość dudnień...) w prawym dolnym rogu zostanie otwarte okno, w którym można stworzyć, przejrzeć, załadować oraz zapisać listę dudnień. Teks nad tym przyciskiem oznajmia aktualną wybraną listę dudnień. W rozdziale 23. wyjaśnione jest jak funkcjonują listy dudnień.


21.    Listy dudnień (różnic częstotliwości)

Zazwyczaj akordeony mają po parę stroików na nutę. Różne stroiki są nieco inaczej nastrojone czego rezultatem są charakterystyczne różnice częstotliwości. Im większa jest  różnica pomiędzy dwoma jednocześnie brzmiącymi stroikami tym efekt dudnienia jest szybszy. Wartość dudnień dla każdej nuty jest inna. Zazwyczaj efekt się zwiększa (w Hertzach) wraz ze wzrostem wysokości dźwięku. Wartości tych dudnień są charakterystyczne i inne dla każdego rodzaju akordeonu, i są one przechowywane w tzw. listach dudnień. W trakcie strojenia tuner pokazuje pożądaną listę dudnień danego stroika dla nuty. Tuner pokazuje zmierzone odchylenie stroika w odniesieniu do pożądanych odchyleń zawartych w liście dudnień. Patrz rozdział 22. podpunkt „Jak obliczane są odchylenia”.

 

Pomiar  odchylenia w odniesieniu do pożądanych wartości z listy dudnień

Na poniższym przykładzie przedstawione są wskazania pomiarów odchylenia w odniesieniu do pożądanych wartości z  listy dudnień (różnic częstotliwości). Ciemnozielone liczby przedstawiają wartości pożądanych odchyleń pobrane z listy dudnień, tuż nad tymi wskazaniami znajdują się aktualne wartości odchylenia mierzonego stroika danej nuty. Pożądana wartość z listy dudnień dla stroika 1 w tym przypadku wynosi -14,9 centa. Biała wartość +2,0 centa wskazuje, że stroik jest nadal o 2 centy za wysoko nastrojony. Odchylenie w oparciu o dokładną wartość ze skali jest w tym wypadku -14,9 + 2,0 = -12.9 centa. Czerwona wskazówka poniżej zawsze wskazuje odchylenie w oparciu o dokładną wartość ze skali. Lewa wskazówka rzeczywiście wskazuje ok -12,9 centa. Także stroik posiada pożądane odchylenie w momencie gdy biała wartość jest równa zero. Dotyczy to każdego stroika i każdej nuty.


 

Pomiar odchylenia w odniesieniu do pożądanych dudnień z listy dudnień

Odchylenia stroika dostępne są jedynie w centach. Ludzkie ucho nie jest w stanie tego uchwycić. Jednak dudnienia pomiędzy dwoma stroikami są słyszalne. Z tego powodu pomiary różnic wysokości między dwoma stroikami są dokładniejsze niż pojedynczych stroików. Pomimo faktu, że odchylenia dwóch stroików są równomiernie za wysokie lub za niskie, dudnienie jest zawsze poprawne. Tuner mierzy różnice dudnień i ta wartość może być użyta przy strojeniu stroików.

 

Na poniższym przykładzie przedstawione są wskazania pomiarów odchylenia w odniesieniu do pożądanych odchyleń z  listy dudnień (różnic częstotliwości). Ciemnozielone liczby przedstawiają wartości pożądanych dudnień pomiędzy stroikami pobrane z listy dudnień, tuż nad tymi wskazaniami znajdują się aktualne wartości dudnień mierzonego stroika danej nuty. Pożądana wartość dudnień pomiędzy stroikiem 1 a stroikiem 2 z listy dudnień tym przypadku wynosi -2,36 Hz. Biała wartość -1,04 Hz wskazuje, że dudnienie jest nadal o 1,04 Hz za nisko nastrojone. Okienko tekstowe na dole obok czerwonej wskazówki pokazuje całkowitą częstotliwość mierzonego stroika w Hertzach. Różnica pomiędzy dwiema wartościami po lewej to 260,89 – 259,58 = 1,31 Hz. W rzeczywistości jest to o 1,04 Hz (2,36 – 1.31) za nisko. Także dudnienie posiada pożądaną wartość w momencie gdy biała wartość jest równa zero.

 

 

Tworzenie list dudnień

Okno, w którym tworzymy listy, można otworzyć w dwojaki sposób:

1.       W oknie konfiguracji (Menu – Settings...), kliknij na przycisk „Edit desired beating values...”(Edytuj pożądaną wartość dudnień...).

2.       Kliknij tekst poniżej obrazu akordeonu na głównym ekranie.

 

 

 

 

Lista dudnień może być w prosty sposób utworzona przez tuner w postaci tabeli. Wystarczy wypełnić jedynie kilka wartości dudnień. W poniższej liście dudnień przedstawione są wszystkie nuty (od E0 do C9). Należy wypełnić kolumnę „Btng” (Dudnienie) reprezentującą pożądaną wartość dudnień. Pole może być wypełnione przez kliknięcie na pożądaną linię w tabeli i wpisanie wartości używając klawiatury. Wartość może być zmieniona poprzez kliknięcie odpowiedniego pola i wciśnięcia klawisza „Enter”. Pozostałe kolumny „Rd 1”(stroik1), „Rd 2”(stroik2), „Rd 3”(stroik3) zostaną automatycznie obliczone i wypełnione w odniesieniu do kolumny „Btng”. Brakujące wartości jednakże są obliczane (stałe wartości oraz przewidywane) w odniesieniu do nuty, która została wpisana. To czy wartości mają być obliczane czy nie zależy od zaznaczenia trzech pól w środkowej górnej części ekranu. Pole wyboru, które z tych trzech wartości powinny być dostrojone do dokładnej wartości ze skali (odchylenie = 0) znajduje się pośrodku dolnej części ekranu. Lista dudnień może być wypełniona wartościami w centach lub Hertzach. Można to ustawić w lewym dolnym rogu ekranu. Patrz rozdział 28., w którym wyjaśnione jest zagadnienie związane z centami i Hertzami.

 

 

 

Graficzny obraz listy dudnień

Lista dudnień jest zobrazowana w sposób graficzny po prawej stronie ekranu. Kolumny reprezentują nuty. Pożądane odchylenia stroików dla każdej nuty przedstawione są przez kolorowe linie poziome. Stroik 1 na czerwono, stroik 2 na żółto, stroik 3 na niebiesko. Maksymalna wartość na wykresie (Max scale) jest pokazana po prawej stronie nad wykresem. Jest to maksymalna wartość na wykresie graficznym, linia zero jest pośrodku a najniższa linia przedstawia także maksymalną wartość lecz ujemną. Klikając na nutę (kolumnę) nuta ta zostanie zaznaczona ciemnozielonym kolorem i w tym samym momencie zostanie zaznaczona w tabeli po lewej stronie ekranu. Tak samo, gdy zaznaczymy nutę w tabeli, zmieni się wykres graficzny po prawej stronie. Kiedy przytrzymasz kursor nad nutą (kolumną) po prawej stronie, wyświetli się informacja zawierająca nazwę nuty oraz powiązaną wysokość w Hertzach.

 

Klikając na „View in cent”(Widok w centach), wykres graficzny zostanie przedstawiony w centach zamiast w Hertzach. Wartości dudnień się nie zmieniają, ale linie na wykresie wyglądają inaczej ponieważ wartości w centach są związane z wysokość danych nut. Poniższy zrzut ekranu obrazuje opisywaną sytuację. Jeżeli lista dudnień wypełniona jest w centach wtedy przycisk ten zmienia się na „View in Hertz”(Widok w Hertzach) i jego funkcja jest odwrócona.

 

 

 

 

 

Ustalanie listy dudnień używając nut nagranych

Lista dudnień danego akordeonu zazwyczaj nie jest znana. Lista dudnień może w prosty sposób zostać stworzona poprzez nagranie wszystkich nut akordeonu a następnie wypełnienie tabeli. Nagrane odchylenia stroików są przedstawione w graficzny sposób kiedy wciśnięty jest przycisk „show recorded” (pokaż nagrane). Jest to jedynie możliwe gdy dodatkowa opcja „Nagraj i stwórz raport” jest zainstalowana w tunerze. Linie w graficznym podglądzie, które reprezentują pożądane dudnienia mogą być teraz dostosowane (przystosowując wartości w tabeli) w taki sposób, że porównywane są z nagranymi odchyleniami w możliwie najlepszy sposób. Patrz rozdział 25., w którym opisane jest zagadnienie nagrywania nut.

 

 

 

Lista dudnień asymetrycznych

Dudnienia domyślnie są obliczane symetrycznie. Oznacza to, że dudnienie pomiędzy pierwszym a drugim stroikiem jest takie same co między drugim a trzecim stroikiem. Wypełniając pole procentowe „Asymmetricity”(Asymetryczność), dudnienie pomiędzy drugim a trzecim stroikiem jest o taki procent zwiększone w odniesieniu do dudnienia pomiędzy stroikiem pierwszym a drugim. Obrazuje to poniższy zrzut ekranu.

 

Brakujące fragmenty linii w podglądzie graficznym

Zauważ, że w poniższym przykładzie brakuj fragmentu niebieskiej linii. Niebieska linia przedstawia dudnienia w Hertzach. Jeżeli dudnienia przedstawione są w centach (tak jak w następnym przykładzie) jest widoczne, że w tym fragmencie dudnienia są większe niż 50 centów. Takie dudnienia nie są brane pod uwagę przez tuner, ponieważ nie występują naturalnie w żadnym akordeonie.

 

 

 

 

 

 

Przechowywanie oraz ładowanie list dudnień

Aby móc używać listy dudnień należy najpierw ustalić dla niej nazwę. Wpisz nazwę w polu tekstowym „Description”(Opis). Lista dudnień może być przechowywana w pliku .btg i później może być załadowana. Użyj przycisku „Save...”(Zapisz...) aby zachować listę dudnień oraz przycisku „Load...”(Załaduj) aby załadować wybraną listę.

 

 

 

Okno zapisanych list dudnień (poniżej).

 


 

22.    Strojenie akordeonu

 

Pomiar odpowiedniej wysokości

Wysokość stroika zmienia się delikatnie jeżeli akordeon jest otwarty (lub zamknięty). Zmiana następuje także gdy wyjmujemy głośnię (lub ją wkładamy). Jeżeli stroik jest strojony poza akordeonem należy wziąć pod uwagę te zmiany wysokości. Jeżeli stroik jest następnie wkładany i akordeon zamykany – wysokość musi być dokładnie taka sama. Aby sprawdzić ostateczną wysokość stroika, musi on być zmierzony gdy akordeon jest ponownie zamknięty.

 

Pomiar kilku stroików jednocześnie

Kiedy używamy pospolitego tunera, możliwe jest strojenie jedynie pojedynczego stroika. Wiele akordeonów używa więcej niż jednego stroika gdy naciśniemy jeden klawisz. W przypadku gdy akordeon nie ma możliwości wyłączania poszczególnych stroików, zmuszeni jesteśmy wyjmować i wyciszać poszczególne stroiki. Następnie akordeon musi zostać ponownie zamknięty aby można było zmierzyć wysokość. Dzięki Dirk's Accordion Tuner możliwy jest pomiar wielu stroików jednocześnie (maksymalnie trzech), przez co nie jest konieczne otwieranie i zamykanie akordeonu.

 

Klasyczny sposób strojenia akordeonu

Aby rozpocząć proces strojenia zazwyczaj podejmowane są następujące kroki:

1.       Otwieranie akordeonu

2.       Wyciszanie stroików

3.       Zamykanie akordeonu

4.       Pomiar wszystkich nut, jedna po drugiej i zapisywanie wyników na kartce

5.       Powtarzanie kroków 1 do 4 aż wszystkie stroiki zostaną zmierzone

6.       Porównywanie wszystkich zmierzonych wartości z pożądanymi wartościami, obliczanie różnic i zapisywanie ich na kartce. Teraz wszystkie odchylenia są znane

7.       Otwieranie akordeonu

8.       Wyjmowanie głośni z akordeonu

9.       Strojenie poszczególnych stroików w oparciu o zapisane wcześniej odchylenia

10.   Strojenie dudnień na ucho

11.   Umieszczenie głośni w akordeonie

12.   Powtórzenie kroków 2 do 6 w celu sprawdzenia strojonych stroików

 

Proces strojenia przy użyciu Dirk's Accordion Tuner

1.       Pomiar wszystkich nut, jedna po drugiej i zapisanie odchyleń w oparciu o pożądane wartości (również wartości dudnień)

2.       Otwieranie akordeonu

3.       Wyjmowanie głośni

4.       Strojenie poszczególnych stroików (także dudnień) w oparciu o zapisane odchylenia

5.       Umieszczenie głośni w akordeonie i zamknięcie akordeonu

6.       Powtórzenie kroku pierwszego w celu sprawdzenia strojonych stroików

 

Proces strojenia z użyciem opcji „Nagraj i stwórz raport”

Dzięki temu modułowi konieczne są te same kroki, lecz nic już nie trzeba zapisywać, a raport strojenia można po prostu wydrukować.

 

23.    Strojenie akordeonu z użyciem modułu „Nagraj i stwórz raport”

 

Tuner może być rozszerzony o opcję, w której można nagrać i zapisać wszystkie dźwięki akordeonu i później stworzyć raport. Raport ten wskazuje, które stroiki są nieodpowiednio nastrojone w czytelnej tabeli. Po wyjęciu z obudowy akordeonu, stroiki, które są niedostrojone mogą być skorygowane dzięki danym z powyższego raportu. Stroiki (te, które były strojone poza obudową) będą odpowiednio współbrzmiały po włożeniu z powrotem. Raport można później wydrukować i załączyć do akordeonu jako raport strojenia. Patrz rozdział 24., w którym omówione zostało zagadnienie strojenia akordeonu. Dzięki modułowi „nagraj i stwórz raport” dana jest możliwość stworzenia listy dudnień danego akordeonu. Patrz rozdział 23., w którym wyjaśnione zostały zagadnienia dotyczące tworzenia list dudnień.

 

Nagraj nuty

Tryb nagrywania można uruchomić przyciskiem „record”(nagraj). Tryb ten dostępny jest przy pomiarze pojedynczego stroika. Akordy i oktawy nie mogą być nagrywane. Siatka w tle equalizera zmienia kolor na czerwony a kursor (czerwona belka) pojawia się po lewej stronie. Jak tylko tuner wykona pomiar stałej konkretnej nuty, zmierzone odchylenie drgań stroika jest zapisywane w polu czerwonego kursora. Słowo „Recorded”(Nagrano) pojawia się w lewym dolnym rogu okna nuty. Nagrane nuty można usunąć wciskając „Backspace” na klawiaturze. Przytrzymując kursor myszki nad oknem zapisanych odchyleń pojawi się informacja o nucie, odchyleniu oraz dudnieniu. Możliwe jest wielokrotne nagrywanie tej samej nuty jeżeli występuje taka potrzeba – szczególnie w diatonicznych harmonijkach. Poniższy przykład obrazuje nagranie nuty z dwoma brzmiącymi stroikami (poziome czerwone i żółte linie).

 

 

 

Podgląd nagranych nut

Podgląd nagranych nut (strojenia) zostanie otwarty gdy zwolnimy przycisk „Record”(Nagraj). Podgląd ten można także otworzyć poprzez „Menu – Record and Report...”. Poniższy przykład obrazuje podgląd nagrania diatonicznej harmonijki z dwoma stroikami na jedną nutę. Instrumenty z trzema stroikami na nutę także są możliwe do nagrywania. W górnym polu tekstowym „Tuning description”(Opis strojenia) należy wpisać nazwę. Nazwa ta jest wykorzystana później w raporcie strojenia. Wszystkie nagrane nuty są wymienione w tabeli.


 

Dane dotyczące stroików

Dane dotyczące stroików są pogrupowane w trzy kolumny „Reed 1” (Stroik 1), „Reed 2” (Stroik 2)„Reed 3” (Stroik 3). Kolumny stroików, które nie zostały nagrane pozostają puste. Dotyczy to następujących kolumn:

Nuta     Nazwa nagranej nuty. Kolejność wymienionych nut jest taka sama jak kolejność ich nagrywania. Ta sama nuta może występować wielokrotnie.

Curr      Aktualny pomiar odchyleń drgań stroika w centach w oparciu o dokładną wysokość ze skali.

Goal     Pożądane odchylenie dla stroika z listy dudnień w centach. Ta kolumna pozostaje pusta gdy żadna lista nie została załadowana.

Error     Odchylenie drgań stroika w centach od pożądanego odchylenia. Ta kolumna pozostaje pusta gdy żadna lista nie została załadowana.

 

Dane dotyczące dudnień

Dane dotyczące dudnień pogrupowane są dla każdej pary stroików „Beating 1-2” (Dudnienie1-2) oraz „Beatings 2-3”(Dudnienie 2-3). Kolumy dla dudnień które nie zostały nagrane pozostaną puste. Dane są w centach lub Hertzach. Dotyczy to następujących kolumn:

Curr      Aktualny pomiar dudnień.

Goal     Pożądane dudnienie. Ta kolumna pozostaje pusta gdy żadna lista nie została załadowana.

Error     Odchylenie dudnień. Ta kolumna pozostaje pusta gdy żadna lista nie została załadowana.

 

Edycja nagranych odchyleń

Wartości w kolumnie „Curr” mogą być ręcznie edytowane poprzez kliknięcie interesującej nas wartości i wciśnięcie „Enter” na klawiaturze. Jeżeli wartość się zmieni, pozostałe wartości tej samej noty zostaną obliczone na nowo.

 

Zatrzymanie nagrywania

Jeżeli ten ekran tunera w trakcie nagrywania zostanie zamknięty poprzez kliknięcie czerwonego krzyżyka, tuner nadal będzie nagrywał. Nagrywanie jest wyłączone tylko wtedy gdy nie pozostawiono żadnych nut nagranych. Wszystkie nagrane nuty można wyczyścić klikając „Clear” (Wyczyść). Jeżeli następnie okno zostanie zamknięte, tuner przestanie nagrywać.

 

 

 

Graficzny podgląd nagranych odchyleń

Graficzny podgląd nagranych odchyleń „Graphical overview of the recorded tuning errors” wyświetla odchylenia stroików dla każdej nuty. Nuty są ułożone od lewej do prawej, od E0 do C9. Wszystkie nuty, które nagrane zostały więcej niż jeden raz wpadają do tej samej kolumny. Czerwone, żółte oraz niebieskie linie nie są wyraźnie rozróżnialne, wystarczy jednak przytrzymać kursor myszki nad daną kolumną aby wyświetlić informacje takie jak: nazwa, częstotliwość, odchylenie oraz dudnienia. Jeżeli dana nuta nagrana została wielokrotnie, wtedy powyższe informacje wyświetlają się również wielokrotnie. Po prawej stronie, nad wykresem wyświetlana jest maksymalna wartość skali (Max scale). Jest to maksymalna dodatnia wartość na wykresie graficznym, linia zero jest pośrodku a najniższa wartość przedstawia także maksimum lecz ujemne. Klikając na kolumnę zostanie ona zaznaczona ciemnozielonym kolorem i w tym samym momencie odpowiadająca linia zostanie zaznaczona w tabeli po lewej stronie ekranu. Jeżeli nuta została wielokrotnie nagrana, wtedy odpowiadające jej linie w tabeli po lewej stronie zostaną podświetlone.

 

 

 

 

Zapisywanie i ładowanie nagranych strojów

Aby móc korzystać z nagranego stroju należy najpierw nadać mu nazwę. Wpisz nazwę w polu tekstowym „Tuning description” (Opis stroju). Nagrane stroje mogą być przechowywane w plikach .tun, aby później mogły być załadowane. Użyj przycisku „Save...” (Zapisz) aby zapisać dany strój oraz przycisku „Load...” (Załaduj) aby załadować wcześniej zapisany strój.

 

 


 

W poniższym oknie można wybrać wcześniej zapisany strój z listy.

 

 

 

Edytowanie listy dudnień

Okno, w którym można edytować listę dudnień można otworzyć klikając na „Edit desired beatings values...”(Edytuj pożądane wartości dudnień...).

 

 

 

Pokaż pożądane dudnienia

Pożądane odchylenia od aktualnej listy dudnień mogą być zobrazowane graficznie gdy klikniemy „Show beating values” (Pokaż wartości dudnień).

 

 

 

Stwórz raport strojenia

Istnieje możliwość stworzenia raportu. Raport ten wykazuje odchylenia każdego stroika w czytelnej tabeli. Po otwarciu akordeonu, stroiki, które mają zbyt duże odchylenia w stroju mogą zostać skorygowane, korzystając z wartości zawartych w raporcie. Stroiki, które posiadają odchylenia częstotliwości poza skrzynią akordeonu, po nastrojeniu będą miały odpowiednią częstotliwość także po włożeniu ich z powrotem do akordeonu. Raport może być dołączany do nastrojonego akordeonu jako raport strojenia. Okno, w którym można stworzyć raport otwieramy klikając „Report...” (Raport...). Patrz rozdział 24., w którym wyjaśniony jest proces strojenia.

 

 

 

Raport strojenia może być stworzony w poniższym oknie. Klikając przycisk „Company info”(Informacje o firmie) można zamieścić takie informacje jak: Nazwa firmy oraz adres. Adres firmy można umieścić w oknie „Company website”(Strona firmy) – aby sprawdzić poprawność wpisanego adresu można kliknąć „Go”(Idź). Logo firmy (w formacie bmp, gif, jpg oraz wmf) można załadować klikając „Load logo”(Załaduj logo). Datę możemy ustalić w oknie „Report date”(Data raportu). Po wprowadzeniu wszystkich danych można utworzyć raport klikając „Create tuning report”(Utwórz raport strojenia).

 

 

 

Raport jest zapisywany w formacie XML. W poniższym oknie możemy wybrać miejsce na dysku, gdzie raport ma być zapisany klikając „Sace”(Zapisz). Aby móc przeglądać raport za pomocą przeglądarki internetowej raport jednocześnie zapisywany jest w formacie XLS. Należy zawsze przechowywać te dwa pliki w tym samym folderze.

 

 

Podgląd oraz drukowanie raportu

Jak tylko raport zostanie zapisany jest otwierany w przeglądarce internetowej. Raport może być ponownie otwarty klikając dwukrotnie na dany plik w Windows Explorerze. Raport może być wydrukowany przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce internetowej. Przykładowy raport strojenia diatonicznej harmonijki umieszczony jest poniżej. Możliwe jest również wersja trzy-stroikowa. Patrz wcześniejsze rozdziały, w których opisane są poniższe tabele.

 


 

24.    Redukcja szumów oraz dokładność

Poza nutami, które muszą być mierzone, mikrofon nagrywa również wiele innych niepożądanych odgłosów. Są to np. odgłosy wiatraka komputerowego, przejeżdżający samochód, trzaśnięcie drzwiami itp. Wszystkie te odgłosy mogą zniekształcić pomiar dlatego też są automatycznie tłumione przez tuner.

 

Odgłosy w tle

Tuner wykonuje pomiar odgłosów w tle i określa ich wysokość oraz głośność. Natężenie tych odgłosów widać w oknie equalizera jako zielone poziome kreski. Długotrwałe dźwięki traktowane są również jako dźwięki tła. Jak tylko nuta (niebieski słupek) przekroczy poziom zielonej kreski, dana nuta może być rozpoznana przez tuner do pomiaru. W przypadku głośnych odgłosów w tle możliwa jest opcja „Enh. Noise reduction”(Popraw redukcję szumów), która jest w oknie konfiguracji (Menu-Settings...). Po właczeniu tej opcji, odgłosy drugoplanowe są radykalnie wyciszane.

 

 

 

Trzaskające drzwi lub odgłosy kroków

Niskie dźwięki, które produkowane są przez np. Trzaskające drzwi lub odgłosy kroków na drewnianej podłodze są automatycznie filtrowane przez tuner.

 

Szum 50 lub 60 Hz

Szum wyżej wymienionych częstotliwości często jest spowodowane zasilaczami komputerowymi. Jest on automatycznie filtrowany przez tuner. Jeżeli duża ilość takiego szumu rejestrowana jest mikrofonem, można włączyć filtr szumów w oknie konfiguracji (Menu-Settings...). Tony o podobnej częstotliwości (50 – 60 Hz) są wtedy zredukowane.

 

Automatyczna czułość

Natężenie dźwięku stroika odbierane przez tuner zależy od następujących czynników:

1.       Natężenie dźwięku produkowanego przez stroik.

2.       Odległość mikrofonu od stroika.

3.       Przeszkody pomiędzy mikrofonem a stroikiem.

4.       Czułość mikrofonu.

5.       Czułość karty dźwiękowej.

6.       Ustawienia Windowsa dla wejścia mikrofonowego.

 

Aby tuner mógł działać w każdych okolicznościach, sygnał wejściowy jest automatycznie wzmacniany do poziomu standardowego.

 

Większa czułość w trybie ręcznym

W trybie ręcznym (patrz rozdz. 15.) tuner bierze pod uwagę tylko jedną nutę rezultatem  czego jest mniejsze prawdopodobieństwo zniekształcenia dźwięków. W tym trybie czułość tunera jest większa aby można nagrywać też łagodniejsze dźwięki.

 

25.    Dokładność tunera

 

Maksymalna dokładność w Hertzach i centach

Dokładność tunera jest lepsza (mniej) niż 0,05 Hz (przy próbkach dłuższych niż 20 sekund). Dokładność w centach stopniowo zmienia się wraz ze zmianą skali, ponieważ cent jest jednostką względną. Interwał (odległość) nuty w Hertzach wzrasta wraz z wysokością, w przypadku centów z definicji i zawsze wynosi 100. Niektóre wartości dokładności tunera w centach: C1: 2.6 Centa, C2: 1.3 Centa, C3: 0.7 Centa, C4: 0.3 Centa, C5: 0.2 Centa, C6: 0.08 Centa, C7: 0.04 Centa, C8: 0.02 Centa, C9: 0.01 Centa. Tak więc w centach tuner staje się bardziej dokładny wraz ze wzrostem wysokości. Patrz rozdział 28., w którym wyjaśnione są zagadnienia centów i Hertzów.

 

Wykrywalne różnice w wysokości

Najmniejszą wyczuwalną przez ludzkie ucho różnicą pomiędzy dwoma dźwiękami jest około 2 Hz. Precyzja tunera jest wielokrotnie wyższa (0,05 Hz). Tak wysoka dokładność konieczna jest aby zmierzyć dudnienia pomiędzy dwoma stroikami. Różnice w dudnieniu większe niż około 0.1 Hz są już odczuwalne przez ludzkie ucho.

 

Dokładność pomiaru dudnień

Precyzja z jaką mierzone są dudnienia jest lepsza (mniej) niż 0,1 Hz. Najmniejsza możliwa do pomiaru wartość to około 0,6 Hz. Największe mierzone dudnienie jest ograniczone, ponieważ oba tony muszą zawierać się w jednej zakresie jednej nuty.

 

Automatyczna kalibracja

Tuner przy pomiarach używa karty dźwiękowej. Aby skorygować możliwe błędy karty dźwiękowej, tuner posiada opcję automatycznej kalibracji. Ręczna kalibracja, taka jaką można znaleźć w pospolitych tunerach (np. przy użyciu śrubokręta) nie jest potrzebna. Dzięki temu pomiary wykonane przez tuner są zawsze wystarczająco dokładne.

 

Wewnętrzna dokładność

Tuner pokazuje błędy w pomiarze co do jednego lub dwóch miejsc po przecinku. Tuner w obliczeniach wewnętrznych oblicza do siedmiu miejsc po przecinku. Tuż przed pokazaniem wyniku tuner zaokrągla je do jednego lub dwóch miejsc po przecinku.

 

Wpływy z zewnątrz

Poza wewnętrzną dokładnością tunera, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki z zewnątrz:

1.       Wysokość stroika w akordeonie otwartym jest inna niż w akordeonie zamkniętym.

2.       Wysokość stroika w głośni wyjętej jest inna niż w głośni włożonej.

3.       Wysokość stroika rożnie im większe ciśnienie powoduje miech. Dudnienie nie zmienia się ponieważ oba stroiki zmieniają wysokość równomiernie.


 

26.    Hertze i centy

Ton składający się z dokładnie jednej częstotliwości wygląda jak sinusoida:

 

 

Hertz

Wysokość taka wyrażona w Hertzach: ilość fal na sekundę. W przykładzie powyżej przedstawione są dwie fale.

 

Cent

Nuty w skali (równomiernie temperowanej) wzrastają wraz częstotliwością. Każda oktawa składa się z 12 nut (półtonów) i odpowiadającym im zdwojonym częstotliwościom.

A4 to 440 Hz, A5 to 880Hz. Skala częstotliwości (zakres) jest wyższy im wyższa jest wysokość.  A4 waha się od 428 do 453Hz, A5 z kolei od 855 do 906 Hz. Odległość półtonu z definicji (zawsze) jest równy 100 centów.

 

Stosunek między centem a Hertzem

Zakres tonu w Hertzach rośnie wraz z wysokością. Zakres jednego półtonu w centach zawsze jest równy 100. Różnica w centach ∆ pomiędzy dwoma tonami o częstotliwościach f1 a f2 (w Hertzach) może być obliczona w następujący sposób:

 

∆ = 1200 log2 (f1 / f2)

 

Jeżeli różnica częstotliwości (f1 – f2 w Hertzach) wzrasta liniowo wtedy różnica w centach wzrasta logarytmicznie.

 

Odchylenie mierzonych tonów w centach

Jeżeli tuner pokazuje odchylenie mierzonego tonu w centach - odchylenie o wartości 0 oznacza, że ton jest dokładnie taki sam, nie ma odchyleń. Jeżeli odchylenie równe jest  -50 centów oznacza to, że ton znajduje się dokładnie pośrodku między pożądanym tonem a poprzedzającym go półtonem. Jeżeli odchylenie równe jest  +50 centów oznacza to, że ton znajduje się dokładnie pośrodku między pożądanym tonem a następującym po nim półtonem.


 

27.    Dudnienie (różnice częstotliwości)

Dudnienie występuje między dwoma jednocześnie brzmiącymi tonami o małej różnicy częstotliwości. Fale dwóch tonów sumują się i wpływają na siebie nawzajem. W niektórych momentach wzmacniają się wzajemnie, a winnych osłabiają się. W przykładzie poniżej ukazane są dwa tony (f1 i f2) o małej różnicy częstotliwości. W trzecim przykładzie poniżej przedstawione jest nałożenie dwóch tonów (f1+f2). Występujące dudnienie jest dokładnie widoczne w momentach wzmacniania oraz osłabiania. Częstotliwość dudnienia jest dokładnie taka jak różnica częstotliwości dwóch tonów (f2-f1).

 

 

 

 

 

Dudnienie oktaw

Dudnienie występuje również wtedy gdy dwa tony odległe od siebie o około oktawę grane są jednocześnie. W takim przypadku dudnienie powstaje poprzez dodanie wyższej oktawy i pierwszego alikwotu oktawy niższej. Jest to taka sama sytuacja jak w normalnym dudnieniu dwóch sąsiadujących częstotliwości.

28.    Strój równomiernie temperowany

Strój lub system to sposób porządkowania częstotliwości dźwięków dla poszczególnej skali. W zachodniej muzyce system równomiernie temperowany jest najbardziej popularny. Inne systemy to np.: strój naturalny, system Pitagorejski, strój średniotonowy, system temperowany oraz 31 stopniowy system równomiernie temperowany.

 

Oktawa podzielona jest na 12 „proporcjonalnie wzrastających” odległości. Stosunek częstotliwości dwóch kolejnych półtonów jest zawsze taki sam (około 1,0594631). Z tego powodu wszystkie interwały (sekundy, tercje, kwarty, kwinty, seksty, septymy), oprócz oktaw mają odchylenia od stroju naturalnego. Powoduje to dudnienia. Wszystkie jednakowo nazwane interwały brzmią jednakowo dysonansowo (dudnią). Zaletą tego stroju jest fakt, że to jednakowe brzmienie jest niezależne od wysokości.

 

Poniżej przedstawiono różnice pomiędzy strojem równomiernie temperowanym a strojem naturalnym. Strój naturalny to taki, w którym stosunek odległości jest zawsze naturalny.

 

Interwał

Równomiernie temperowany

Centy

Naturalny

Różnica

Unison

1.000000

0

1/1 = 1.000000

0.00%

Sekunda mała

1.059463

100

16/15 = 1.066667

-0.68%

Sekunda wielka

1.122462

200

9/8 = 1.125000

-0.23%

Tercja mała

1.189207

300

6/5 = 1.200000

-0.90%

Tercja wielka

1.259921

400

5/4 = 1.250000

+0.79%

Kwarta czysta

1.334840

500

4/3 = 1.333333

+0.11%

Kwarta zwiększona

1.414214

600

7/5 = 1.400000

+1.02%

Kwinta

1.498307

700

3/2 = 1.500000

-0.11%

Seksta mała

1.587401

800

8/5 = 1.600000

-0.79%

Seksta wielka

1.681793

900

5/3 = 1.666667

+0.91%

Septyma mała

1.781797

1000

16/9 = 1.777778

+0.23%

Septyma wielka

1.887749

1100

15/8 = 1.875000

+0.68%

Oktawa

2.000000

1200

2/1 = 2.000000

0.00%

 


 

29.    Przegląd okien

 

 

1.       Sygnał wejściowy                -  Aktualny mierzony sygnał. Patrz rozdz. 8.

2.       Equlizer                              -  Natężenie wszystkich nut. Patrz rozdz. 9.

3.       Spektrum częstotliwości      -  Spektrum częstotliwości wykrytej nuty. Patrz rozdz. 11.

4.       Lista dudnień                       -  Nazwa wybranej listy. Patrz rozdz. 21.

5.       Litera nuty                           -  Wykryta nuta. Patrz rozdz. 10.

6.       Odchylenie stroika               -  Numeryczne wyświetlenie odchylenia stroika. Patrz rozdz. 12.

7.       Dudnienie                            -  Numeryczne wyświetlenie dudnienia. Patrz rozdz. 12.

8.       Odchylenie stroika               -  Graficzne wyświetlenie odchylenia stroika. Patrz rozdz. 12.

30.    Przegląd przycisków

 

 

-          Hz / Cent    -     Zmiana rodzaju wyświetlania w oknie (7). Patrz rozdz. 7.

-          Record        -     Rozpoczynanie nagrywania wielu nut, otwiera okno raportu. Patrz rozdz. 23.

-          Sound         -     Odgrywanie wybranej nuty. Patrz rozdz. 15.

-          Octave        -     Podwyższanie lub obniżanie wybranej nuty o oktawę. Patrz rozdz. 13.

-          Note           -     Podwyższanie lub obniżanie wybranej nuty o półton. Patrz rozdz. 13.

-          Auto           -     Przełączanie pomiędzy trybem automatycznym a ręcznym wyszukiwania nut. Patrz rozdz. 13.

-          +                -     Podwyższanie częstotliwości A4. Patrz rozdz. 17.

-          -                 -     Obniżanie częstotliwości A4. Patrz rozdz. 17.

-          Menu          -     Rozwija listę w lewym górnym rogu ekranu.

-          Octaves      -     Tryb pomiaru oktaw. Patrz rozdz. 19.

-          Chords        -     Tryb pomiaru akordów. Patrz rozdz. 18.

-          Reeds         -     Wybór ilości stroików do pomiaru. Patrz rozdz. 7.

-          Freq            -     Włączanie trzech małych okienek częstotliwości na dole.

-          Trans          -     Transpozycja. Patrz rozdz. 16.

-          Freeze        -     Wstrzymanie tunera. Patrz rozdz. 7.


 

31.    Skróty

 

Skróty klawiaturowe

-          Lewa strzałka             -  Obniżanie wybranej nuty o półton. Patrz rozdz. 13.

-          Prawa strzałka           -  Podwyższanie wybranej nuty o półton. Patrz rozdz. 13.

-          Spacja                       -  Wstrzymanie pracy tunera. Patrz rozdz. 7.

-          Enter                         -  Nagrywanie nuty, która nie jest (jeszcze) zablokowana. Patrz rozdz. 23.

-          Backspace                 -  Usunięcie ostatniej nagranej nuty. Patrz rozdz. 23.

 

Kliknięcia na ekranie

1.       Kliknij na ekran sygnału wejściowego aby otworzyć okno konfiguracji. Patrz rozdz. 20.

2.       Kliknij na kolumnę w equalizerze aby zaznaczyć nutę w trybie ręcznym. Patrz rozdz. 13.

3.       Kliknij na nazwę listy dudnień aby otworzyć okno tworzenia, ładowania oraz edytowania list dudnień. Patrz rozdz. 21.

 


 

32.    Tabela częstotliwości nut

Poniższa tabela obrazuje częstotliwości każdej nuty, która może być rozpoznawalna przez Accordion Tuner. Są to nuty w systemie równomiernie temperowanym.

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Semitone number     -  Numer półtonu

Note name              -  Nazwa nuty

Note octave            -  Oktawa, w której znajduje się nuta

Note frequency        -  Częstotliwość nuty ze skali w Hertzach

Note width              -  Zakres częstotliwości nuty w Hertzach

Accuracy                -  Dokładność tunera dla danej nuty w centach

 

Semitone number

Note name

Note octave

Note frequency (Hz)

Note width (Hz)

Accuracy (Cent)

4

E

0

20,6017223

1,1906640

4,1993

5

F

0

21,8267645

1,2614646

3,9636

6

F#

0

23,1246514

1,3364751

3,7412

7

G

0

24,4997147

1,4159461

3,5312

8

G#

0

25,9565436

1,5001426

3,3330

9

A

0

27,5000000

1,5893457

3,1459

10

A#

0

29,1352351

1,6838532

2,9694

11

B

0

30,8677063

1,7839803

2,8027

12

C

1

32,7031957

1,8900613

2,6454

13

C#

1

34,6478289

2,0024502

2,4969

14

D

1

36,7080960

2,1215220

2,3568

15

D#

1

38,8908730

2,2476743

2,2245

16

E

1

41,2034446

2,3813280

2,0997

17

F

1

43,6535289

2,5229291

1,9818

18

F#

1

46,2493028

2,6729503

1,8706

19

G

1

48,9994295

2,8318922

1,7656

20

G#

1

51,9130872

3,0002853

1,6665

21

A

1

55,0000000

3,1786915

1,5730

22

A#

1

58,2704702

3,3677063

1,4847

23

B

1

61,7354127

3,5679606

1,4014

24

C

2

65,4063913

3,7801225

1,3227

25

C#

2

69,2956577

4,0049003

1,2485

26

D

2

73,4161920

4,2430441

1,1784

27

D#

2

77,7817459

4,4953486

1,1123

28

E

2

82,4068892

4,7626560

1,0498

29

F

2

87,3070579

5,0458582

0,9909

30

F#

2

92,4986057

5,3459006

0,9353

31

G

2

97,9988590

5,6637844

0,8828

32

G#

2

103,8261744

6,0005705

0,8333

33

A

2

110,0000000

6,3573830

0,7865

34

A#

2

116,5409404

6,7354127

0,7423

35

B

2

123,4708253

7,1359211

0,7007

36

C

3

130,8127827

7,5602451

0,6614

37

C#

3

138,5913155

8,0098007

0,6242

38

D

3

146,8323840

8,4860882

0,5892


 

Semitone number

Note name

Note octave

Note frequency (Hz)

Note width (Hz)

Accuracy (Cent)

39

D#

3

155,5634919

8,9906972

0,5561

40

E

3

164,8137785

9,5253119

0,5249

41

F

3

174,6141157

10,0917164

0,4955

42

F#

3

184,9972114

10,6918011

0,4676

43

G

3

195,9977180

11,3275687

0,4414

44

G#

3

207,6523488

12,0011410

0,4166

45

A

3

220,0000000

12,7147660

0,3932

46

A#

3

233,0818808

13,4708253

0,3712

47

B

3

246,9416506

14,2718423

0,3503

48

C

4

261,6255653

15,1204902

0,3307

49

C#

4

277,1826310

16,0196013

0,3121

50

D

4

293,6647679

16,9721764

0,2946

51

D#

4

311,1269837

17,9813945

0,2781

52

E

4

329,6275569

19,0506239

0,2625

53

F

4

349,2282314

20,1834329

0,2477

54

F#

4

369,9944227

21,3836023

0,2338

55

G

4

391,9954360

22,6551374

0,2207

56

G#

4

415,3046976

24,0022820

0,2083

57

A

4

440,0000000

25,4295320

0,1966

58

A#

4

466,1637615

26,9416506

0,1856

59

B

4

493,8833013

28,5436845

0,1752

60

C

5

523,2511306

30,2409803

0,1653

61

C#

5

554,3652620

32,0392026

0,1561

62

D

5

587,3295358

33,9443527

0,1473

63

D#

5

622,2539674

35,9627890

0,1390

64

E

5

659,2551138

38,1012477

0,1312

65

F

5

698,4564629

40,3668658

0,1239

66

F#

5

739,9888454

42,7672045

0,1169

67

G

5

783,9908720

45,3102749

0,1104

68

G#

5

830,6093952

48,0045640

0,1042

69

A

5

880,0000000

50,8590639

0,0983

70

A#

5

932,3275230

53,8833013

0,0928

71

B

5

987,7666025

57,0873691

0,0876

72

C

6

1046,5022612

60,4819607

0,0827

73

C#

6

1108,7305239

64,0784052

0,0780

74

D

6

1174,6590717

67,8887055

0,0736

75

D#

6

1244,5079349

71,9255780

0,0695

76

E

6

1318,5102277

76,2024954

0,0656

77

F

6

1396,9129257

80,7337316

0,0619

78

F#

6

1479,9776908

85,5344091

0,0585

79

G

6

1567,9817439

90,6205497

0,0552

80

G#

6

1661,2187903

96,0091280

0,0521

81

A

6

1760,0000000

101,7181279

0,0492

82

A#

6

1864,6550461

107,7666025

0,0464

83

B

6

1975,5332050

114,1747382

0,0438

84

C

7

2093,0045224

120,9639214

0,0413

85

C#

7

2217,4610478

128,1568105

0,0390

86

D

7

2349,3181433

135,7774110

0,0368

87

D#

7

2489,0158698

143,8511560

0,0348


 

Semitone number

Note name

Note octave

Note frequency (Hz)

Note width (Hz)

Accuracy (Cent)

88

E

7

2637,0204553

152,4049908

0,0328

89

F

7

2793,8258515

161,4674632

0,0310

90

F#

7

2959,9553817

171,0688182

0,0292

91

G

7

3135,9634879

181,2410995

0,0276

92

G#

7

3322,4375806

192,0182561

0,0260

93

A

7

3520,0000000

203,4362558

0,0246

94

A#

7

3729,3100921

215,5332050

0,0232

95

B

7

3951,0664100

228,3494763

0,0219

96

C

8

4186,0090448

241,9278428

0,0207

97

C#

8

4434,9220956

256,3136209

0,0195

98

D

8

4698,6362867

271,5548220

0,0184

99

D#

8

4978,0317396

287,7023120

0,0174

100

E

8

5274,0409106

304,8099817

0,0164

101

F

8

5587,6517029

322,9349264

0,0155

102

F#

8

5919,9107634

342,1376364

0,0146

103

G

8

6271,9269757

362,4821989

0,0138

104

G#

8

6644,8751613

384,0365121

0,0130

105

A

8

7040,0000000

406,8725115

0,0123

106

A#

8

7458,6201843

431,0664100

0,0116

107

B

8

7902,1328201

456,6989527

0,0109

108

C

9

8372,0180896

483,8556856

0,0103


 

33.    Wymagania systemowe.

Tuner pracuje optymalnie na komputerach klasy Pentium II, 1 GHz. Na wolniejszych komputerach tuner działa również prawidłowo, ale reaguje nieco wolniej. Tuner pracuje pod Windows 2000, XP, Vista oraz 7. Do prawidłowego działania niezbędny jest mikrofon. Patrz rozdz.5.

 Oświadczenie E-Mail  Kontakt z Dirk's Projects  E-Mail Mapa strony