Norsk
Show full menu

Produkter

Dirk's pianostemmer v4.0

Å stemme et piano på den vanlige måten er en veldig komplisert prosess. Du må ha ferdighetene til å behandle stemmenøkkelen riktig, og la stemmepinnen stå i en stabil posisjon. Det er enda vanskeligere å bestemme riktig tonehøyde for strengene.

Dirk's pianostemmer v4.0 piano tuning, piano tuner
Mange instrumenter kan stemmes ved hjelp av en enkel stemmer. Hver tone stemmes da til en forhåndsbestemt frekvens. Denne metoden kan ikke brukes på piano. Resultatet ville vært et piano som hørtes røfft og ustemt ut. Grunnen til dette ligger i måten strengeinstrumenter lager lyd. Dirk's Pianostemmer analyserer instrumentet ditt og bruker resultatet til å kalkulere den optimale stemmingen for akkurat ditt piano. Ved å bruke disse kalkulerte innstillingene kan du da stemme pianoet ditt, på nesten ingen tid til et profesjonelt nivå, uten å måtte gå gjennom den klassiske, tidsslukende prosessen der du 'sjekker intervallene'.


$398
US Dollar
kjøpe kjøpe
Last ned prøveversjonen
Last ned prøveversjonen Last ned prøveversjonen

Compatibility


Microsoft
Microsoft
 • Desktop
 • Laptop
 • Netbook
 • Intel Tablet
 • Phone
 • Pocket PC
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RT

Apple
Apple
 • iMac
 • Mac Pro
 • Mac mini
 • MacBook
 • iPad
 • iPhone
 • MacOS 10.12
 • OS X 10.11
 • OS X 10.10
 • OS X 10.9
 • OS X 10.8
 • OS X 10.7
 • Mac OS X 10.6
 • Mac OS X 10.5
 • Mac OS X 10.4
 • iOS iPhone
 • iOS iPad

Stemmeren er tilgjengelig på følgende språk:
 • 简体中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hvordan stemme et piano

Tune a piano yourself to a professional standard Tune a piano yourself to a professional standard

BruksanvisningManualen er tilgjengelig på følgende språk:
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

En oversikt over stemmerens funksjoner

 • Passer alle slags piano og flygle.
 • Fikser en profesjonell stemming raskt og enkelt, skreddersydd for ditt piano.
 • Kalkulerer det optimale strekket. Hver streng får den riktige tonehøyden.
 • Det kalkulerte strekket kan lagres og hentes opp igjen senere.
 • Veldig enkel å bruke. Ingen kunnskaper anngående pianostemming trengs.
 • Du trenger ikke lengre sjekke intervallene og lignende.
 • Nålen reagerer raskt, for å kunne stemme til rett tonehøyde raskt og enkelt.
 • Automatisk strenggjenkjenning forhindrer stemming av feil streng.
 • Ikke bare fanges tonen opp, men også oktaven.
 • Nålen følger tonen, selv om den går over til en annen tone.
 • Stem nye strenger til rett spenn, raskt og enkelt.

Kursuke 'Pianostemming for nybegynnere'

Kursuke 'Pianostemming for nybegynnere'
Kurset holdes i Dordogne i Frankrike. Under kurset vil du lære de teoretiske og praktiske stegene ved pianostemming (Ved hjelp av Dirk's Pianostemmer). For mer informasjon, trykk på følgende lenke:

Kursuke 'Pianostemming for nybegynnere'


Hvor og når
Kurset holdes på 'La Colline' i Dordogne (Frankrike), hvor du vil bo i franske hytter. Ankomst: Søndags kveld. Avgang: Lørdags morgen.

Strekk

En streng kan vibrere på forskjellige måter. Den kan vibrere et sted, der midten av strengen vibrerer, og endene står i ro. Den kan også vibrere to steder, der endene og midten er i ro, og strengen vibrerer ved 1/4 og 3/4 av lengden til strengen. På denne måten kan også strenen vibrere på tre, fire, fem, osv. steder.

Disse kalles strengens harmonier Disse kalles strengens harmonier
Alle disse vibrasjonene skjer på likt i strengen. Hver vibrasjon har sin egen frekvens. En spilt streng sender derfor ut flere frekvenser på samme tid. Disse kalles strengens harmonier. Når disse harmoniene er akkurat 2, 3, 4 og 5 ganger utgangsfrekvensen kan en enkel stemmer brukes. Ved et piano er dette desverre ikke tilfellet. I teorien vil faktorer på eksakt 2, 3, 4, og 5 ganger utgangsfrekvensen høre harmonisk ut, eller stemt ut, men det har vist seg at de mørkeste tonene må stemmes litt mørkere, og de lyse litt lysere for å få pianoet til å høres rent ut. Hvor mye de mørke strengene må stemmes mørkere, og de lyse lysere, kaller vi pianoets strekk. Dette betyr at et hvert piano må stemmes forskjellig for å få frem den perfekte lyden.

Bestemme det riktige strekket

Det finnes stemmere som tar med strekket i beregningen. Du kan der velge et forhåndsbestemt strekk i begynnelsen, lite strekk for et stort piano, og stort strekk for et lite piano. Denne stemmingen kan få pianoet til et nesten optimalt nivå, men de personlige trekkene med det gjeldene pianoet er ikke tatt med, og noen faktorer som bestemmer strekket blir derfor ikke tatt med. På grunn av dette vil ikke pianoet høres optimalt ut, og du må bestemme strekket selv.

Automatically calculate the optimal stretch Automatically calculate the optimal stretch
Pianostemmere gjør dette ved å spille mange intervaller (to noter på likt) og sammenligne dem. For å gjøre dette trengs mye øving. Problemene ligger i at du ikke kan stemme intervallene helt rent, og renheten varierer fra intervall til intervall. Når en intervall ikke er riktig, må en av notene endres. Denne noten er også med i andre intervaller, og dermed må også disse endres. Dette fører til at vi får et stort, vanskelig puslespill som må løses.

Dirk's Pianostemmer løser dette puslespillet for deg. I Dirk's Pianostemmer tas alle strengene opp ved å spille inn en og en (en streng per tangent). Stemmingen (og strekket) bestemmes av datamaskinen ved hjelp av dissse opptakene. The tuner not only records the fundamentals, but also the harmonics. Etter opptaket av en og en streng, har datamaskinen data nokk til å kalkulere den optimale begynnelsesstemmingen til pianoet. Deretter kalkuleres renheten til alle intervallene, og disse sammenlignes. Deretter kan pianoet stemmes, en streng om gangen, og datamaskinen vil vise avviket mellom den nåværende tonen, og den optimale. De dempede strengene stemmes senere likt og i samme unison som den allerede stemte strengen. Etter at alle strenger er stemt vil det høres så rent ut som mulig. Each note needs only to be tuned once and it is no longer necessary to finish the tuning by ear.

User experiences