Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


Als uw vraag niet in de onderstaande lijst voorkomt, stuurt u dan een e-mail: E-Mail

Veelgestelde vragen

Als ik met het stemapparaat voor accordeon een noot met meerdere tongen meet dan zie ik niet alle tongen. Waar komt dit van?

Dit kan de volgende oorzaken hebben:
1. Het aantal tongen komt niet overeen met het aantal dat is ingesteld in het stemapparaat. Dit aantal kan
    ingesteld worden met de 'Tongen' knop.
2. Het stemapparaat kan tot 3 tongen tegelijk meten. Bij het meten van enkele noten moeten deze 3 tongen
    zich in dezelfde noot bevinden. De tongen mogen dan niet verdeeld zijn over meerdere octaven. Bij het meten
    van akkoorden moet er in elke noot van het akkoord 1 tong zitten. Alle tongen moeten zich dan in hetzelfde
    octaaf bevinden. Bij het meten van octaven moet elke tong in een ander octaaf zitten.
3. Als de microfoon aan één kant van het accordeon is geplaatst kan het voorkomen dat de tongen die zich
    aan de andere kant bevinden te zacht worden ontvangen. In dat geval moet de microfoon verplaatst worden.
4. Als twee tongen exact dezelfde frequentie hebben (minder dan 0,6 Hertz verschil) dan ziet het stemapparaat
    ze als één tong. Zie hoofdstuk 27 van de handleiding voor meer informatie over de nauwkeurigheid van het
    stemapparaat.


Tijdens het opnemen met het stemapparaat voor piano (Dirk's Piano Tuner) lukt het niet om alle tonen op te nemen. Wat kan ik hier aan doen?

Het niet kunnen opnemen van alle tonen komt waarschijnlijk doordat één of meerdere tonen zover zijn ontstemd dat ze niet meer “in range” zijn. Dit is te controleren door de nootnaam in het stemapparaat in de gaten te houden. De oplossing is vooraf bijstemmen zodat het stemapparaat weer de juiste nootnaam weergeeft.

Let wel, per toon mag er steeds maar één snaar klinken.

Als de gehele piano te ver ontstemd is dan kan de A4 frequentie (in het Spreiding-scherm) aangepast worden. Als de piano te laag zit dan kan de A4 frequentie omlaag geschroefd worden: bijvoorbeeld een halve toon (van 440) naar 425 Hz. Daarna kan de gehele piano opgenomen worden. Het is zelfs mogelijk de A4 frequentie tussendoor nog op een andere waarde te zetten. Het is belangrijk dat het stemapparaat de juiste toon herkent: de A4 moet ook als A4 herkend worden. Als alle tonen opgenomen zijn dan kan de A4 weer op 440 Hz teruggezet worden. Daarna de spreiding berekenen en stemmen…

Tijdens het opnemen moeten de tonen één voor één van links naar rechts aangeslagen worden. Er kunnen geen tonen overgeslagen worden. Dit betekent dat als één toon niet opgenomen kan worden, de rest ook niet opgenomen kan worden. De probleemtoon moet dan eerst bijgestemd worden voordat de rest van de tonen opgenomen kan worden.


Wat voor microfoon moet ik kiezen voor bij het stemapparaat?

In de praktijk blijkt een eenvoudige dynamische microfoon zoals vaak bij een geluidskaart meegeleverd wordt goed te voldoen. Het frequentiebereik van een dergelijke goedkope microfoon is meestal niet bekend. Vooral voor de lagere tonen kan een kwalitatief betere dynamische microfoon betere resultaten geven. De veel duurdere condensatormicrofoons zijn wel bruikbaar, maar geven geen beter resultaat. Digitale effecten in de microfoonsoftware moeten uitgeschakeld worden. Zie hoofdstuk 7 van de handleiding voor meer informatie over de keuze en plaatsing van de microfoon.


Ik ben uw programma kwijt. Wat kan ik doen?

Als u het programma hebt gewist of gede-installeerd dan kunt u het (op dezelfde computer) opnieuw installeren met het setup-bestand dat u van mij hebt gekregen. Als u het setup-bestand kwijt bent, dan kunt u mij een e-mail sturen. Ik stuur u het setup-bestand dan opnieuw toe.


Ik wacht op een update van mijn programma. Hoe blijf ik op de hoogte?

Onder de knop 'Nieuws' bovenaan de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Als er nieuwe updates zijn met bijvoorbeeld ondersteuning voor een nieuwe taal of een nieuw besturingssysteem dan meld ik dit in deze nieuwsbrief. U kunt natuurlijk ook regelmatig de website controleren.


De computer waarop ik uw programma wil gebruiken heeft geen internetverbinding.
Is dit een probleem?


Nee, uw computer heeft geen internetverbinding nodig om mijn programma's te kunnen draaien. Als u het programma download dan kunt u het op een memory-stick of op een diskette zetten en daarna op de computer installeren waarop u het wilt gebruiken.


Uw programma of de handleiding is niet in mijn taal. Wanneer wordt mijn taal ondersteund?

Dat kan ik niet aangeven. Ik ben voor vertalingen afhankelijk van mensen die mij hierbij willen helpen. Zodra een programma of een handleiding is vertaald dan zorg ik ervoor dat deze via de website verkrijgbaar is. Als u wilt helpen met een vertaling, stuur mij dan een e-mail met de link onderaan deze pagina.


Ik heb een idee voor een verbetering voor één van uw programma's. Wat doe ik hiermee?

U kunt uw idee in een e-mail (met de link onderaan deze pagina) naar mij opsturen. Ik zet alle ideeën in een wensenlijst en kies de beste ideeën uit voor een volgende versie. Ik werk continu aan het verbeteren van mijn programma's en probeer zoveel mogelijk ideeën in te bouwen. Ideeën voor nieuwe producten zijn ook van harte welkom.
Disclaimer E-Mail  Contact opnemen met Dirk's Projects  E-Mail Site map